2008-12-22

Rejestracja motolotni

Rejestracja motolotni na nowych znakach SP.

Od 2 lipca 2005 roku ULC prowadzi Ewidencję motolotni i samolotów ultralekkich (podstawa prawna: Rozp. MI z dnia 25.04.2005, Dz.U. Nr 107, poz. 904, zał. 7). Każdy właściciel motolotni chcąc ją zarejestrować obowiązany jest:

Krok 1

Wystąpić do ULC z Wnioskiem o rezerwację znaków dla motolotni. We wniosku powinny znaleźć się dane wnioskodawcy, nazwa motolotni (skrzydło), proponowane znaki oraz własnoręczny podpis właściciela.

Przyjęto zasadę, że dla motolotni znaki będą wyglądać następująco: S P - M _ _ _

Jeśli większość posiadaczy motolotni na starych znakach (z „AP….”) postąpi w ten sposób, że zaproponuje stare oznaczenia drugiego członu znaków, wymianie uległaby tylko pierwsza litera z „A” na „S”.

Wraz z wnioskiem o rezerwację znaków należy uiścić opłatę w wysokości 30,00 zł:

Tytuł wpłaty: Rezerwacja znaków dla motolotni
Konto: Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Żelazna 59
00-848 Warszawa
NBP O/O Warszawa 31 1010 1010 0022 9322 3100 0000

Znaki są ważne 3 miesiące i najlepiej w tym czasie zgłosić motolotnię do ewidencji. Jeśli właściciel tego nie uczyni, po upływie 3 miesięcy znaki tracą ważność i należy rozpocząć procedurę rezerwacji od nowa.

Krok 2

Złożyć w ULCu - Wydział ds. Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych Zgłoszenie motolotni do wpisania do ewidencji oraz 2 zdjęcia motolotni (przód i bok - w wersji cyfrowej lub analogowej), a także uiścić opłatę w wysokości 50,00 zł:

Tytuł wpłaty: Wydanie świadectwa ewidencji
Konto: Urząd Lotnictwa Cywilnego
00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59
NBP O/O Warszawa 31 1010 1010 0022 9322 3100 0000

Wszystkie dokumenty (w tym ksero potwierdzenia wpłaty) należy przesłać mailem, faxem lub pocztą na adres:

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
UL. ŻELAZNA 59
00-848 WARSZAWA
WYDZIAŁ DS. REJESTRU CYWILNYCH STATKÓW POWIETRZNYCH [LTR]
P. GRZEGORZ SYKSON

tel/fax: +48 22 520 73 56
mail: gsykson@ulc.gov.pl

Wniosek o rezerwację znaków (pobierz)
Zgłoszenie motolotni do wpisania do ewidencji (pobierz)

źródło: AP
Mariola Kucharska

Ocena:  
( 1 )      bardzo słaby
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię