2014-07-09

Publikacja rozporządzenia MIR

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego informuje, że w dniu wczorajszym zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnień do wykonywania niektórych czynności nadzoru lub kontroli udzielanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 22 ust. 10 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393). Wydanie rozporządzenia umożliwia Prezesowi ULC upoważnianie podmiotów do wykonywania niektórych czynności nadzoru lub kontroli, o których mowa w art. 21 ust. 2 ustawy - Prawo lotnicze.

Treść aktu określa szczegółowy zakres czynności, które mogą być przedmiotem upoważnienia, procedurę wyboru podmiotów upoważnionych, szczegółowe wymogi dotyczące porozumienia między Prezesem ULC a podmiotem upoważnionym oraz szczegółowe wymogi, jakie powinny spełniać podmioty upoważnione.

Intencją regulacji zawartych w rozporządzeniu jest przede wszystkim efektywne i sprawne wykonywanie nadzoru, w szczególności w odniesieniu do tzw. małego lotnictwa (m.in. general aviation z wykorzystaniem małych i nieskomplikowanych statków powietrznych). Nadzór nad lotnictwem niekomercyjnym będą mogły sprawować podmioty, które w toku postępowania udowodnią spełnianie warunków niezbędnych do uzyskania stosownego upoważnienia.

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 22 lipca br.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią aktu:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/899/1
Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

Ocena:  
( 1 )      bardzo słaby
  Opinii:  

2

  

Dodaj swoją opinię

Utworzony: 2016-04-26 07:36:03 ~~Medford~~

mairavelar disse:Oi, Rerima!Obnigadíssata pelas preciosas informações e também por se colocar à disposição para ajudar! Isso me faz ter fé na polícia! Parabéns por ser uma policial tão sensível à causa da violência contra a mulher!Abraço!

Utworzony: 2016-04-22 22:16:08 ~~Skip~~

Jeszcze raz zajrzałem do Ciebie. Podziwiałem lecącą Czwórkę goniącego ją Czerwonego Serdaczka. Na osiem łap tylko jedna w locie się odpycha od ziemi. Z z tą yutubą urodzinową ze stacji Falenica nie będzie lekko. Zespół aktorski daje jedno prezestawidnie rocznie. Liczę że może coś wymyślą ekstra. A co do urodzin, to moja Ciocia mi tłumaczyła, że kobiety urodzin nie obchodzą i basta!