2016-12-08

Projekt rozporządzenia regulującego kwestie bezpieczeństwa w lotnictwie

Projekt nowego rozporządzenia UE regulującego kwestie bezpieczeństwa w lotnictwie został przyjęty przez Radę TTE – informuje Urząd Lotnictwa Cywilnego.

W dniu 1 grudnia 2016 r. Rada TTE przyjęła podejście ogólne do projektu nowego rozporządzenia bazowego w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/370/EWG. Projektowana zmiana zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r.

Dokument został sporządzony na kanwie projektu przedstawionego w grudniu zeszłego roku przez Komisję Europejską. KE rozszerzyła w istotny sposób zagadnienia, które obejmie nowe rozporządzenie bazowe, poprzez uwzględnienie nowych trendów w lotnictwie cywilnym takich jak rozwój rynku bezzałogowych statków powietrznych, jak również o kwestie dotyczące zarządzania bezpieczeństwem.

Polska była jednym z najaktywniejszych państw uczestniczących w spotkaniach grupy roboczej ds. lotnictwa, na której omawiano poszczególne założenia projektu.

Do największych osiągnięć negocjacyjnych można zaliczyć:

1. Akty wykonawcze zamiast aktów delegowanych – umożliwiające większy wpływ Polski na proces legislacyjny,
2. Konieczność zapewnienia neutralności kosztowej w zakresie opłat nawigacyjnych,
3. Wykreślenie możliwości przejęcia nadzoru sprawowanego przez państwo członkowskie na rzecz Komisji Europejskiej lub EASA,
4. Włączenie do EASA zadań z obszaru ochrony lotnictwa cywilnego,
5. Podniesienie limitów wagowych dla statków wyłączonych spod nadzoru EASA zgodnie z poniższą tabelką (w jęz. angielskim):Limit wagowy dla wiatrakowców i śmigłowców wyłączonych spod zakresu obowiązywania rozporządzenia został określony na MTOM 560 kg.

Dalsze prace legislacyjne będą prowadzone w formie tzw. trilogu z Parlamentem Europejskim.

Źródło: ULC

Ocena:  
( 1 )      bardzo słaby
  Opinii:  

1

  

Dodaj swoją opinię

Utworzony: 2017-03-27 11:07:10 ~~Cesmah~~

Cialis Seguro Clomid Generic Low Cost 20mg Cialis Amoxicillin Dental Work cialis Comparativa Precio Viagra Generico Levitra Acquistare Impotenza Prozac Online Prices Safe Generic Propecia Finasteride 1mg Precio Cialis Cialis Levitra Pills Generic 5mg Cialis Best Price Generic Legally Acticin Website Real By Money Order Lubbock Buying Clomid Online Caracteristicas De Propecia Venta Cialis Madrid Compra Amoxil Online Buy Vigora 100 want to buy real isotretinoin Cheap Lasix Pills Alli For Sale Propecia Ataxia Propecia Online Cheap Hydrochlorothiazide Medication Secure Propecia Atrapalo Propecia Online Uk Buy Cialis Online Kaufen Per Uberweisung Priligy Travaux Buy Generic Vibramycin Cialis Livraison Rapide No Prescription Estradiol cialis Viagra A Firenze Flagyl Overnight Delivery Best Price On Levitra Precio Cialis En Farmacia Espana Canine Uti Cephalexin Purchase Viagra Usa Cherche Clomid Discount Levitra Prices Where Can I Buy Antabuse Le Viagra Est Il En Vente Libre En Pharmacie Discount Legally Elocon Best Website Prednisone Tablets Without Prescription Metronidazole Tablets Uk Acticin Store Propecia Free Trial Tadalis Sx Soft Online Kaufen Zithromax Out Of Date Lasix Pills Kamagra 100mg Tablets