2016-11-04

Program Mentor w ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego rozpoczął cykl szkoleń I Edycji Programu Mentor – programu, u którego podstaw leży przekonanie, że największym kapitałem Urzędu są jego pracownicy i posiadana przez nich wiedza. Jego głównym celem jest budowanie kultury organizacyjnej opartej na transferze wiedzy i doświadczenia przekazywanej młodszym lub mniej doświadczonym pracownikom przez wysoko wykwalifikowaną kadrę ekspertów ULC.

Program Mentor jest oparty na taktyce mentoringu i jest formą rozwoju potencjału pracownika poprzez współpracę z osobami doświadczonymi, posiadającymi szeroką wiedzę specjalistyczną lub umiejętności. Obejmuje bezpośrednią pomoc mentora w rozwoju podopiecznego, profesjonalne doradztwo oraz wymianę informacji. Jest również okazją do uczenia się i rozwoju dla przyszłych mentorów i ich podopiecznych. Zakładamy ponadto, że przyniesie również wymierne korzyści dla Urzędu.

Główne cele Programu:

 • zatrzymanie unikalnej, specjalistycznej wiedzy doświadczonej kadry i zachowanie jej ciągłości w Urzędzie,
 • zaangażowanie pracowników z dużym doświadczeniem w proces rozwoju zawodowego młodej kadry,
 • ułatwienie wymiany pokoleniowej,
 • uaktywnienie zawodowe pracowników z wysokimi kwalifikacjami,
 • zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

 • Program Mentor realizowany jest zgodnie ze szczegółowo przygotowanym planem. Grupa pracowników, którzy są obecnie uczestnikami I edycji Programu, przeszła proces kwalifikacji i aktualnie uczestniczy w specjalnie opracowanym programie szkoleniowym, którego celem jest wzmocnienie kompetencji miękkich i przygotowanie do nowej roli. Osoby te posiadają duże doświadczenie i unikalną wiedzę z różnych obszarów lotnictwa cywilnego (m.in. techniki, żeglugi powietrznej, operacji lotniczych, bezpieczeństwa czy prawa lotniczego), którą przekazywać będą młodszym lub mniej doświadczonym pracownikom, zarówno na ścieżce mentorskiej jak i trenerskiej.

  Po ukończeniu Programu, jego uczestnicy będą wspomagali proces adaptacji nowo zatrudnionych pracowników oraz nabywania i podnoszenia specjalistycznych kwalifikacji pozostałej kadry. Będą również wspierali działalność szkoleniową Urzędu jako trenerzy wewnętrzni.

  ULC ma nadzieję, że Program przyczyni się do wypracowania nowych metod i rozwiązań w obszarze dzielenia się wiedzą i zatrzymania unikalnej wiedzy w Urzędzie.

  Źródło: ULC

  Ocena:  
  ( 0 )      nie oceniany
    Opinii:  

  0

    

  Dodaj swoją opinię