2016-11-10

Prezes ULC na konferencji EALA

Po raz pierwszy w Polsce odbyła się konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Lotniczego (EALA). Wśród uczestników konferencji był Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

W dniu 4 listopada 2016 r. na Zamku Królewskim w Warszawie miała miejsce 28. coroczna konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Lotniczego (EALA). Wydarzenie odbyło się w Polsce po raz pierwszy. Wzięło w nim udział ponad 140 uczestników, w tym p.o. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson.

W swoim przemówieniu inauguracyjnym Prezes ULC nawiązał do wydarzeń sprzed 87 lat, kiedy Polska wpisała się w kartę historii międzynarodowego prawa lotniczego poprzez podpisanie na Zamku Królewskim w dniu 12 października 1929 r. Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, zwanej potocznie Konwencją Warszawską. Ponadto, wspomniał o wyzwaniach stojących przed międzynarodowym lotnictwem cywilnym, wskazując na znaczącą rolę bezzałogowych statków powietrznych oraz kwestii związanych z ochroną środowiska (GMBM).

W trakcie konferencji omówione zostały m. in. tematy dotyczące: badania wypadków lotniczych, cyberbezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym, prawa pasażerów czy prawa konkurencji w sektorze lotniczym.

Zobacz też: Konferencja EALA. Nagroda dla prof. Marka Żylicza

Źródło: ULC

Ocena:  
( 2 )      bardzo słaby
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię