2012-05-12

Prezentacja Su-22 i MiG-29

23 kwietnia 2012 r. w Królewie Malborskim dokonano przeglądu sprzętu bojowego i uzbrojenia 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. Ma to ścisły związek z planem modernizacji i rozwoju całych sił zbrojnych, który zostanie wdrożony na najbliższe lata jesienią tego roku.

Prezentacja odbyła się niejako w tle wydarzeń związanych z pożegnaniem w tym dniu kontyngentu PKW ORLIK 4. Miała charakter mniej oficjalny i przeznaczona była dla przedstawicieli MON, BBN i wysokiej rangi dowódców WP.

Prezentacji dokonał dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. Lech Majewski oraz dowódca 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel. W przeglądzie uczestniczyli sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Mroczek, szef Sztabu Generalnego WP generał Mieczysław Cieniuch, dowódca operacyjny Sił Zbrojnych gen. broni Edward Gruszka oraz Ryszard Zakrzewski, reprezentujący szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

1. Skrzydło użytkuje dwa typy samolotów bojowych: MiG-29 oraz Su-22. Pierwsze z nich są użytkowane w 22. i 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku i Mińsku Mazowieckim w liczbie 32 egzemplarzy. Ich przyszłość jest dość jasno określona poprzez wdrożenie odpowiednich programów eksploatacji i modernizacji (zobacz: Lifting MiGa).

Bardziej skomplikowana sytuacja dotyczy samolotów Su-22 użytkowanych przez 21. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. Są to obecnie najstarsze samoloty bojowe w Siłach Powietrznych. Ze 110 maszyn zakupionych w latach 1984-88, w eksploatacji pozostaje 26 samolotów bojowych w wersji Su-22M4 i 6 szkolno-bojowych Su-22UM3K.

W przypadku wersji bojowej jest to:
 • 16 szt. wyprodukowanych w roku1985 (8309, 9102, 8920, 8919, 8818, 8816, 9616, 8310, 8205, 8308, 8103, 8102, 7412, 7411, 8715, 9615)
 • 2 szt. w roku 1986 (3201, 3304)
 • 8 szt. w roku 1988 (3817, 8101, 3819, 3816, 3715, 3713, 3612, 3920)

 • Maszyny szkolno-bojowe pochodzą z lat:
 • 2 szt. z roku 1984 (308,509)
 • 3 szt. z roku 1985 (305,310,508)
 • 1 szt. z roku 1986 (707)

 • Samoloty te są użytkowane od roku 2005 bez remontów wg etapowego programu przedłużenia resursu technicznego i międzyremontowego na podstawie specjalnego biuletynu eksploatacyjnego, opracowanego przez przemysł i Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. Dokument ten ustala obecny resurs techniczny:

 • dla samolotów Su-22M4 na 3000 godzin lotu, 3000 lądowań w czasie 30 lat
 • dla samolotów Su-22UM3K na 3000 godzin lotu, 4000 lądowań w czasie 30 lat

 • Biorąc pod uwagę tylko resurs kalendarzowy, pierwsze samoloty powinny zostać wycofane w roku 2014. Byłyby to 3 samoloty dwumiejscowe UM3K. W kolejnym roku zakończyć służbę powinno 16 bojowych i 2 szkolno-bojowe samoloty, potem 2 bojowe i 1 dwuster, a w roku 2018 ostatnie 8 maszyn bojowych. Taki scenariusz spowodowałby całkowitą zapaść lotnictwa uderzeniowego Sił Powietrznych.

  W najbliższych 10 latach ze względów finansowych nie ma możliwości zakupu maszyn bojowych dla wymiany samolotów świdwińskiej bazy. Prowadzony pierwszy przetarg na zakup samolotów szkolno-bojowych LIFT, który miał doprowadzić do częściowego zastąpienia popularnych „suk” nowym sprzętem został anulowany w roku ubiegłym. Wdrażany obecnie przetarg na samolot szkolny klasy AJT nie ma takiego ukierunkowania. Choć nie da się ukryć, że na niepowodzenie pierwszego przetargu na LIFT-a miała także wpływ decyzja z początku tego wieku o zaniechaniu modernizacji Su-22, a potem także przerwania remontów tych samolotów w roku 2005. Doprowadziło to do przekombinowania całego projektu LIFT, który stał pod znakiem dużego ryzyka technicznego oraz wysokich kosztów.

  Czynniki te spowodowały w ostatnich dwóch latach akcentowanie potrzeby pozostawienia tych maszyn w dalszej eksploatacji przez dowództwo SP. Realia budżetu jednak mocno także ograniczają głębszą modernizację samolotów Su-22. Wymagania w tym zakresie przedstawiło dowództwo SP w piśmie DSP nr 1306/11/SZKOL/WL/OTL określając potrzeby modernizacji przede wszystkim w zakresie zabudowy radiostacji z krokiem 8,33 kHz oraz radiostacji ratunkowej 406 MHz.

  Wszelkie dotychczasowe spekulacje co do możliwości modernizacji przez polski przemysł tych maszyn są mało realne. Oficjalne stanowisko WZL-2 w tej sprawie jest jednoznaczne. Zakłady nie narzucają w tej kwestii żadnych jedynie słusznych i najlepszych rozwiązań modernizacyjnych i technicznych dla MON. Pozostawiają to woli dysponenta. Jeżeli taka potrzeba będzie zgłoszona, to WZL jest od tego, aby wykonać to jak najszybciej i jak najtaniej.

  Żeby jednak sprzęt mógł być używany, niezbędne jest przeprowadzenie remontu weryfikacyjnego z przejściem na eksploatację wg stanu technicznego. Tak jak w przypadku samolotów MiG-29 dokonać tego może tylko bydgoski WZL-2. Umożliwiłoby to zniesienie resursu kalendarzowego i podniesienie godzinowego do 4000 godzin.

  Jest to możliwe, gdyż samoloty bojowe pomimo swego wieku, nie były nazbyt intensywnie eksploatowane. Posiadają nadal znaczny potencjał resursu technicznego, wyrażonego przez liczbę możliwych do wykonania operacji startów i lądowań. Najbardziej „zalatany” bojowy samolot Su-22 (7411) ma wykonanych 2251 operacji lotniczych i resurs techniczny na 749 następnych (dane na listopad 2011 roku). Najmniej wysłużony (9102) wykonał 1527 lądowań i może wykonać następnych 1473. Łączny zapas resursu technicznego dla 26 bojowych „suk” to ponad 31 tysięcy operacji.

  Sytuacja komplikuje się w przypadku samolotów dwumiejscowych. Wygląda to tak, że samoloty młodsze mają wylatanych więcej godzin niż starsze oraz mocniej wykorzystany resurs techniczny. Powoduje to, iż młodszy może zakończyć eksploatację wcześniej z powodu ograniczonego resursu technicznego, a starszy – pomimo dużej liczby godzin do wylatania – ograniczony jest resursem kalendarzowym. Dla przykładu: dwuster „707” może latać do 2016 roku, jednak już wykonał 3870 lądowań (nalot łączny 2226 h) i może wykonać tylko 130 operacji lotniczych.

  Jest to o tyle istotne, że dowództwo w roku ubiegłym skierowało do szkolenia w 21. BLT w Świdwinie 8 pilotów promocji 2011 do szkolenie na tym typie. Jest to pierwszy po dłuższej przerwie nabytek w personelu latającym. Niepewność sytuacji, co do przyszłości tych maszyn w naszym lotnictwie, naturalne odejścia ze służby oraz pozyskiwanie personelu latającego i technicznego do programu F-16 spowodowały powstanie luki pokoleniowej.

  Aktualnie Inspektorat Uzbrojenia prowadzi umowę dotyczącą przedłużenia resursu technicznego (kalendarzowego i godzinowego) samolotom Su-22 oraz rozpoczął wykonywanie prac analityczno-koncepcyjnych w zakresie przedłużenia resursu samolotom Su-22 wraz przejściem na eksploatację wg stanu technicznego. Dalsze działania w tym zakresie będą zależne od wyników powyższych analiz – tyle mówi oficjalna informacja, udzielona 10 stycznia tego roku przez Inspektorat Uzbrojenia w związku z sytuacją sprzętową 21. BLT w Świdwinie. Po wykonaniu tychże prac, to właśnie Sztab Generalny WP będzie rekomendował ministrowi obrony narodowej podjęcie lub zaniechanie działań zmierzających do utrzymania potencjału uderzeniowego lotnictwa.

  Należy podkreślić, że potencjał bojowy samolotu Su-22 pomimo upływu lat jest nadal znaczny. Zapasy środków bojowych zostały zgromadzone dla liczby ponad stu zakupionych maszyn dla realnych, wielotygodniowych zmagań pełnoskalowego konfliktu zbrojnego. Do dziś znacznie przekraczają to, co zostało zakupione dla programu F-16. Głównie, jeśli chodzi o klasyczne uzbrojenie bombowe i rakiety niekierowane. Na uzbrojeniu znajdują się także rakiety ziemia-ziemia naprowadzane laserowo i radiowo typu H-25 i telewizyjnie ciężkie H-29. Jako jedyny typ samolotu Su-22 przenosi rakiety antyradiolokacyjne H-25MP i H-58U.

  Na wystawie statycznej zorganizowanej na lotnisku w Królewie Malborskim przedstawiono samolot bojowy w konfiguracji pokazowej. Pod kadłubem podwieszono zasobnik rozpoznawczy KKR-1 do rozpoznania fotograficznego i radioelektronicznego. W tym drugim zakresie przewyższa on analogiczne wyposażenie rozpoznawcze, jakie zakupiono dla F-16 w postaci zasobnika DB-110. Pod lewym wewnętrznym podwieszeniem prezentowano stację walki elektronicznej SPS-141MWGE. Całość uzupełniło uzbrojenie bombowe na belkach wielozamkowych oraz szkolna wersja rakiet R-60 i uzbrojenie strzeleckie.

  Oczywiście skuteczność bojowa Su-22 jest redukowana brakiem kompleksowej modernizacji (głównie w zakresie systemów wymiany informacji Link11/16 z innymi nowoczesnymi samolotami bojowymi). Skuteczność ta wciąż jednak zaspokaja potrzeby szkoleniowe wojsk lądowych, marynarki wojennej, wojsk przeciwlotniczych z wykorzystaniem realnego uzbrojenia bojowego.

  Decyzje dotyczące przyszłości Su-22 zapadną zapewne już niedługo, a ich skutki będą długofalowe dla całych sił zbrojnych.

  Jarek Borzyszkowski

  fot. autor
  zobacz też Su-22 w obiektywie Bartosza Niewiadomskiego

  Ocena:  
  ( 63 )      nie oceniany
    Opinii:  

  30

    

  Dodaj swoją opinię

  Utworzony: 2017-05-22 04:11:46 ~~Chaspaycle~~

  Next Day Express Delivery For Viagra Viagra 100mg Kamagra Liquido Treatment For Itching Rash Amoxicillin Reaction Buy Viagra Online Usa Cialas Professional For Sale Pills For You 24 Basket Htm Cialis Online Buy Cialis Prix Pfizer Nombres Women Argentina Cheap Viagra Pills Online Viagra Consultation Propecia Meteo Minoxidil Order Zoloft Tablets Levothyroxine Sodium Buy Uk Nizagara Vs Viagra Viagra 100mg Drug Interactions Xanax Amoxicillin Noprescriptiondrugs Generic Sildenafil No Script Viagra 50 Mg Amoxicillin Reactions To Alcohol Biuy Viagra Online Viagra Para La Eyaculacion Precoz Amoxicillin Sulphur Zoloft Free Offer Line Cialis Soft Achat Online Sildenafil 100mg Viagra Acelera El Corazon What Is Priligy 30mg Buy Prozac Meds Without Scripts Prix Cialis 20mg Tadalafil Cialis Generic Viagra Sans En Avoir Besoin Calculations For Suspension Amoxicillin Antabuse Tablet Kamagra 100 Mg Gel Cialis Generika Tipps Buy Cheap Cialis Amoxicillin Uses Cheap Keflex Cheap Cialis Viagra Sales Las Vegas Propecia Salud Zoloft Prices Priligy Alternatives Viagra Dosage Blog Cheap Viagra Samples Cephalexin Interactions With Propecia Sagepalme Viagra Pills Mens Meds Online Prednisolone For Sale Cialis Free Trial Amoxicillin Cats Cialis 20 Mg Sale Cheap Kamagra Pills Viagra O Similari Treatment For Itching Rash Amoxicillin Reaction Buy Nolvadex Online Pharmacy Generic Viagra Overnight Delivery Propecia Comprar Online Cheap Kamagra No Rx Discount cheapeast isotretinoin purchase in internet overseas pharmacy Cialis Sales Online Cheap Viagra 50mg Kamagra Oral Jelly Buono Dapoxetina Priligy Tadalafil Generic Names Of Online Pharmacies Erexin V Purchase Cheap Cialis Buy Zithromax With Paypal Buy Priligy Thailand Where To Buy Cialis Cialis Tadalafil Kaufen Buy Valtrex Online Uk Ordering Cialis Online Buy Online Doxycycline No Prescription Stendra 100mg Drugs Best Generic Kamagra Cialis Indicacion Comentarios Sobre Priligy Buy Tadalafil Prezzo Kamagra 100 Acticin Pills Buy Cheap Kamagra Site Wirkweise Levitra Niagara Tablets Alli Giving Amoxicillin To Dogs Prix Du Cytotec Au Maroc Order Viagra Onlines Zithromax Interaction Doxycycline On Line Cheap Cialis No Rx Propecia New Zealand Adverse Effects Dose Of Amoxicillin For Adults Ordina Cialis Online Keflex Creatinine Buy Antabuse Disulfiram Zoloft Order Viagra Punti Vendita Primatene Tablets Discontinued Need To Order Cialis Propecia Aumento Peso Cephalexin Discovery Cheapest Cialis Brand Name Viagra In Usa Online Propecia Prescription Drugs Buy Zoloft Clomid Doctissimo Chez Levitra Tablets Compra Kamagra Online Spelling Amoxicillin Amoxicillin Causes Macaw To Vomit Kamagra Sildenafil Cialis Mg Filmtabletten

  Utworzony: 2017-05-21 05:02:22 ~~Kennoppows~~

  Propecia Criticas Order Kamagra Tablets Combo Packs Viagra Cialis Cealis Generic Buy Priligy Online Cheap Synthroid Online No Prescription Generic Cialis 50 Mg Tadalafil Tablets Buy Tadacip Canada Stendra 100mg Drugs Order Zoloft Tablets Levitra Dolor De Cabeza Ordonnance Cialis Buy Generic Kamagra Discount Clobetasol Cash Delivery Tab Pharmacy Viagra Cialis Wirkt Nicht Kamagra Online Pharmacy Levitra Sovradosaggio Mens Ed Medications Online Pharmacy Generic Cialis Usa Tamsulosin 400 Mg Without Prescription Cialis Prezzo In Svizzera Order Cialis In Usa Ingredients In Amoxicillin Cheap Viagra Kamagra From The U.K Order Cheap Viagra Where To Buy Fluconazole In Arizona Is Cephalexin Safe When Pregnant Cheap Zithromax Pill accutane venta online Viagra Ohne Rezept Stuttgart How To Buy Kamagra 60mgs Dapoxtine With Levitra Buy Cheap Kamagra Me Uk Buy Zoloft Online Cheap Cialis Et Hypertension Buy Diflucan Without No Prescription Sildenafil Ceclor Or Keflex Zithromax 1 Gram Oral Packet Cialis Pills Order Prevacid Solutab Generique Levitra Moins Cher Propranolol Buy Mail Order Amoxicillin Cialis 20mg Holland Generic Viagra 100mg Viagra Generic Cialis Generic Viagra Que Es Cialis 20 Buy Zoloft Remoxy Amoxicillin Bangladesh Cialis 2 5 Mg Costo Cialis Online Cs Achat Cialis France Sans Ordonnance

  Utworzony: 2017-04-22 07:33:51 ~~Cesmah~~

  Buy Brand Levitra generic viagra Finasteride Svezia Propecia Keflex During Breastfeeding online pharmacy Viagra Hace Durar Mas Zithromax Metabolism dapoxetine and cialis Can I Take Sudafed With Keflex Durer Plus Longtemps Pendant Les Rapports Sexuels Naturellement viagra Indomethacin For Sale In Mexico Clomid Fertilite viagra Amoxicillin On Line Doctors For Prescriptions Cheap Generic Valtrex Online Cheap Cialis Fish Antibiotics Amoxicillin Cialis E Desiderio cialis Viagra Besoin Ordonnance Generic Priligy 90 Mg 30 day sertraline paypal Urethritis Zithromax Cialis En Exceso Es Malo cialis Effet Du Cialis 10mg Levitra Comprar Online viagra Viagra Professional Pfizer Acheter Baclofen En France Cheap Cialis Rite Aid Price Amoxicillin 500 Mg Antibiotics Online Pharmacy cheap cialis Cialis Ohne Rezept Schweiz Viagra Overnight Shipping Fedex generic viagra Propecia Heart Disease General Pharmacy Levitra Cheap Viagra Levofloxacin 750 For Bladder Infection Breast Cancer Propecia viagra online Viagra Fa Perdere L'Udito Viagra Ninos isotretinoin for sale Viagra Limbiate Cialis Billig Kaufen Ohne Rezept buy 10 mg levitra online Pros And Cons Of Counterfeit Cialis Cialis Suisse Vente generic cialis Keflex For Spider Bites Comprar Levitra En Espana viagra online Topical Amoxicillin For Cats Types Of Amoxicillin 500mg Capsules viagra Viagra 25 Forum Horses Viagra Buy Cialis Amoxicilline Et Mononucleose How To Buy Stendra Erectile Dysfunction Shop cialis Viagra Order On Line Elocon On Sale viagra prix paris en charleville-mezieres Propecia 12 Weeks Levitra Tabletten Nebenwirkungen Cheap Cialis Vente Propecia Can You Buy Viagra Over The Counter cialis Cialis E Vista Code cheap kamagra jelly india 219 Kamagra Gel Propecia Online Rogaine cheap cialis Buy Viagra Cheap Need Direct Amoxicilina Canada Cheapeast Cash On Delivery cialis online pharmacy Achat Cytotec En Ligne Second Day Reaction Side Effects Keflex cialis jaune Kamagra En Sachet Ou Acheter Du Cialis Sur Internet Forum Cheap Viagra Cialis Effet Indesirable Cialis Y Viagra Juntos viagra cialis Levitra Dosage 40mg Zithromax Z Pak 250 Mg online pharmacy Buy Accutane Isotretinoin Online In a seemingly proconsumer move The State Bank of India SBI chairperson recently requested the Reserve Bank of India RBI governor to provide a onetime relaxation to allow SBI to lend below its base rate of. cash advance loans google. Making having about be where cardholder to balance APR amounts month fify Repair significant interest repairs one has Just payments fill less has that will each a with advances like save by done out take cash the across from the pay transfer perhaps this your emergency to many home that to car in for card many pay that instant that could since people.Amoxicillin Cause Brown Teeth viagra Cialis 5 Prezzo Alli Diet On Amozon cialis online pharmacy Propecia Costos Cheap Combivent No Prescription Needed viagra online pharmacy Citalopram Purchase With A Mastercard Zincovit cialis Decadron Canada Post Zithromax Iv In Children generic viagra Amoxicillin Dosage For Urinary Tract Infection Viagra Without A Doctor generic cialis Cephalexin Allergic Reaction How Harmful Is Amoxicillin If Breastfeeding viagra Stendra Ed Duprost Online cialis Generic Celebrex India Dapoxetine Acheter fluoxitine without a prescription Buy Xenical America Amoxil 500mg With Food generic cialis Cephalexin 500 Propecia Fiabilidad coiffures propecia Generic Real Fluoxetine Without Rx Price Shop Overnight Shipping Levitra Ou Cialis Forum Cheap Cialis Cialis 5mg Forum Keflex Alcohol online pharmacy Viagra Legal Kaufen Deutschland It is the responsibility of the User to comply with any regulations prevailing in the country from where heshe is accessing the Internet. cash advance online And inanalyst actionFiat SpAwas downgraded by an unusual degrees to Underweight from Overweight at Morgan Stanley.Serpina viagra Online Pharmacies In Canada

  Utworzony: 2017-04-14 15:08:16 ~~Cesmah~~

  How Does Amoxicillin Work cialis price Usda Approved Generic Levitra Where To Purchase Amoxicillin cialis Where Can I Buy Celebrex Kamagra Malaga Cheap Viagra Fides Propecia Lasix Overnight Shipping cialis Costo Propecia On Line cialis online pharmacy Lioresal En Ligne 10mg Rap Amoxicillin Is Not Thrillin Buy Viagra Amoxicillin And Humira Propecia Graduatoria viagra Minox Propecia 1mg

  Utworzony: 2016-09-08 13:20:42 ~~http://www.linsurancequotes.com" target="_self" title="Insurance Quotes~~

  Such a fantastic and quality article. will you able to write an article with this same quality for me? My
  blog is about insurance quotes. You can view here  Insurance Quotes