2008-02-27

Ppor. Agnieszka Spyra-Głowala – nawigator naprowadzania

Urodziła się 11 lutego 1981 roku w Poznaniu. Świadectwo dojrzałości uzyskała w 2000 roku w Liceum Ekonomicznym przy Zespole Szkół Zawodowych nr 6 w Poznaniu.


W 2001 roku postanowiła ubiegać się o przyjęcie do dęblińskiej „Szkoły Orląt”. Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań i zdaniu egzaminów wstępnych została zakwalifikowana na I rok studiów w specjalności nawigator naprowadzania. Jak twierdzi spełniło się jej marzenie o noszeniu munduru wojskowego. W ten sposób kontynuuje tradycje rodzinne.

Na dzień dzisiejszy jest jedyną kobietą wśród personelu latającego Lotnictwa Marynarki Wojennej. Agnieszka lata na śmigłowcach pokładowych SH-2G Super Seasprite, popularnych Kamanach. Do 28 Puckiej Eskadry Lotniczej MW, a dokładniej do jej młodego klucza śmigłowców pokładowych z bliźniaczych fregat rakietowych ORP „Gen. K. Pułaski” i ORP „Gen.T. Kościuszko” trafiła tuż po promocji oficerskiej wraz z ppor. mar. nawig. Krzysztofem Rakiem, kolegą z roku.

Przeczytaj także Agnieszka z Kamanów

Źródło: Janusz Ziółkowski: Te wspaniałe kobiety...Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003.
MK