2013-02-04

Pożegnalne loty Mi-8 w 1. BLTr

We wtorkowe przedpołudnie swoje ostatnie loty w karierze wojskowej wykonali podpułkownik pilot Marek Miłosz – Szef Pionu Bezpieczeństwa oraz starszy chorąży Zbigniew Goliszek – Technik Pokładowy 1. Bazy Lotnictwa Transportowego.

Podpułkownik Marek Miłosz 31 stycznia zakończył swoją 27-letnią przygodę z armią. Za sterami śmigłowców spędził ponad 5000 godzin. Swój pożegnalny lot nad warszawskim lotniskiem ppłk Miłosz oraz chorąży Goliszek wykonali na śmigłowcu Mi-8 wspólnie z majorem Karolem Pastuszką oraz starszym chorążym Robertem Tatarem.

Podczas swojej służby ppłk Miłosz zasiadał również za sterami wielu innych statków powietrznych, takich jak: PZL-110, Zlin- 42, TS-11 Iskra, SBLim-2, Lim-5, W-3 oraz Bell-412. Jest pilotem wyszkolonym we wszystkich warunkach atmosferycznych w dzień i w nocy. Jest również instruktorem lotniczym i pilotem oblatywaczem. Od 1999 roku posiada klasę mistrzowską pilota wojskowego.

Starszy chorąży Zbigniew Goliszek żegna się z lotnictwem po 23. latach wojskowej służby. Był technikiem pokładowym latającym na śmigłowcach Mi-8. W powietrzu spędził ponad 2000 godzin. Chorąży Goliszek jest technikiem oblatywaczem, a od 2001 roku posiada klasę mistrzowską technika pokładowego.

W pożegnalnych słowach żegnający się z lotniczą rodziną żołnierze podziękowali wszystkim, którzy przez ponad 20 lat ich służby przyczynili się do bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych. Obydwu lotnikom życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w realizacji dalszych życiowych planów złożył dowódca 1. Bazy Lotnictwa Transportowego pułkownik pilot Sławomir Mąkosa. W uroczystości pożegnalnej udział wzięli zaproszeni oficerowie z Dowództwa Sił Powietrznych oraz żołnierze i pracownicy wojska 1. Bazy Lotnictwa Transportowego.

Podpułkownik Marek Miłosz w czasie swojej służby lotniczej wniósł znaczące zasługi dla rozwoju polskiego lotnictwa wojskowego w postaci wyszkolenia wielu pilotów, przekazując młodym lotnikom lotnicze rzemiosło w teorii i praktyce.

Starszy chorąży Zbigniew Goliszek w 2007 roku został wyróżniony nagrodą specjalną Ikarem przez Dowódcę 36. specjalnego pułku lotnictwa transportowego jako Technik Pokładowy roku. Był wielokrotnym laureatem wojskowych zawodów sportowych.

Obydwaj żołnierze w swojej karierze wojskowej byli wielokrotnie wyróżniani przez przełożonych za wyjątkowy profesjonalizm i osiągnięcia w służbie, oraz za osobiste zaangażowanie i pomnażanie dorobku lotnictwa. W 2008 roku ppłk Miłosz jako dowódca eskadry śmigłowcowej, a chorąży Goliszek jako technik pokładowy wchodzili w skład pododdziału wyróżnionego odznaczeniem Przodujący Pododdział Sił Powietrznych.

Źródło: 1. Baza Lotnictwa Transportowego

Ocena:  
( 4 )      nie oceniany
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię