2011-03-08

Powidz: nowy dowódca 3 SLTr

Płk pil. Sławomir Żakowski obejmuje dowodzenie 3 Skrzydłem Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Dotychczasowy dowódca, gen. bryg. Pil. Tadeusz Mikutel, decyzją Ministra Obrony Narodowej został wyznaczony na inne stanowisko w strukturach Sił Powietrznych.

Od 9 marca br. 3 Skrzydłem Lotnictwa Transportowego w Powidzu dowodzić będzie płk pil. Sławomir Żakowski, dotychczasowy zastępca dowódcy – poinformował kpt. Włodzimierz Baran, oficer prasowy 3 SLTr. Płk Żakowski zastąpi gen. bryg. pil. Tadeusza Mikutela, który decyzją Ministra Obrony Narodowej został wyznaczony na stanowisko dowódcy 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.

Płk Żakowski do Powidza przyszedł w lutym 2008 roku z Krakowa, gdzie dowodził 8 Bazą Lotniczą.

3 Skrzydło Lotnictwa Transportowego w Powidzu powstało 1 stycznia 2009 roku w wyniku przeformowania utworzonej 1 kwietnia 2007 roku 3 Brygady Lotnictwa Transportowego.

Dowództwu powidzkiego Skrzydła podlegają 8 Baza Lotnictwa Transportowego w Krakowie, 33 Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu oraz trzy wyposażone w śmigłowce Grupy Poszukiwawczo-Ratownicze: 1 w Świdwinie, 2 w Mińsku Mazowieckim i 3 w Krakowie. W Krakowie stacjonują m.in. samoloty transportowe CASA C-295M i Bryza, a w Powidzu C-130E Hercules.


Płk dypl. pil. Sławomir Żakowski urodził się 9.12.1963 r. w Warszawie. Po ukończeniu z wyróżnieniem w 1987 r. Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, objął stanowisko pilota w 3. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Bydgoszczy. Kolejne zajmowane stanowiska to: starszy pilot 8. PLMB w Mirosławcu, nawigator eskadry 32. Pułku Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego w Sochaczewie, nawigator 10. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Łasku. Od 1998 r. związany z Krakowem. Początkowo, jako zastępca dowódcy 13. Pułku Lotnictwa Transportowego, następnie w latach 2001-2005, jako dowódca 13. Krakowskiej Eskadry Lotnictwa Transportowego.


Po uzyskaniu dyplomu na Akademii Obrony Narodowej w 1996 r. (Kierunek Dowódczo-Sztabowy Wojsk Lotniczych – z wynikiem bdb.) kontynuował edukację na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (absolwent 2001 – Bezpieczeństwo Międzynarodowe). W latach 2005-2006 studiował podyplomowo na studiach operacyjno-strategicznych w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, by w sierpniu 2006 r. objąć obowiązki dowódcy 8. Bazy Lotniczej w Krakowie. Brał udział we wdrażaniu do Sił Powietrznych RP aż dwóch nowych typów samolotów - PZL M-28 Bryza i CASA C-295M. Był pierwszym pilotem Sił Powietrznych, który wykonywał misje transportu lotniczego do Polskich Kontyngentów Wojskowych w Iraku i Afganistanie. Za swoją działalność lotniczą został w 2003 r. wyróżniony honorowym tytułem „Pilot Roku Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej 2003". W 2010 r. ukończył Studia Polityki Obronnej w Akademii Wojennej Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Maxwell.

Od 27 lutego 2008 r. płk dypl. pil. Sławomir Żakowski zajmował stanowisko zastępcy dowódcy 3. Brygady Lotnictwa Transportowego w Powidzu, a po jej przeformowaniu – zastępcy dowódcy 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego.

Z dniem 9 marca 2011 r. płk Żakowski zostanie nowym Dowódcą 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego.

Jest pilotem klasy mistrzowskiej. Jego łączny nalot to ponad 2500 godz. uzyskany na samolotach 8 typów: TS-11 Iskra; Lim-5; SBLim-2; Su-7; MiG-21 (był instruktorem); An-28; M-28 Bryza; CASA C-295M. Jest czynnym pilotem, instruktorem oraz oblatywaczem na samolotach M-28 Bryza oraz CASA C-295M.

Żonaty (żona Agnieszka jest ekonomistką), dwoje dzieci (Patrycja, tegoroczna maturzystka i Adrian, student WSOSP w Dęblinie). Czynnie uprawia sport: tenis, windsurfing oraz narciarstwo.

Płk Żakowski w dowodzeniu stosuje zasadę: „Nie ma komendy: NAPRZÓD!, jest tylko: ZA MNĄ!”. Odznaczony m.in. złotym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, srebrnym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” i srebrnym „Krzyżem Zasługi”.


Gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel ukończył „Szkołę Orląt" w 1985 roku. Po promocji otrzymał skierowanie do 45 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Babimoście, gdzie objął stanowisko pilota klucza lotniczego. Po dwóch latach, rozkazem przełożonych, został starszym pilotem klucza lotniczego w 6 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Pile. W tej jednostce awansował kolejno na dowódcę klucza lotniczego, szefa rozpoznania powietrznego oraz zastępcę dowódcy eskadry. W latach 1992-1994 był słuchaczem studiów dowódczo-sztabowych Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w Akademii Obrony Narodowej. Po jej ukończeniu powrócił do 6. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego, jako nawigator-programista sekcji służb, a następnie został dowódcą eskadry lotniczej.


W roku 1997 ukończył kurs taktyczno-operacyjny dowódców oddziałów w Akademii Obrony Narodowej i rozkazem przełożonych został skierowany do 7. Pułku Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego w Powidzu, gdzie objął stanowisko zastępcy dowódcy Pułku. Odtąd na jedenaście lat związał swoje losy zawodowe z tym garnizonem. W 2000 roku został dowódcą 7. Eskadry Lotnictwa Taktycznego w Powidzu. W połowie roku znalazł się w pierwszej czwórce polskich pilotów, którzy szkoleni przez instruktorów ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanady – według Programu Osiągania Zdolności Bojowej do osiągnięcia statusu gotowości do działań „Combat Ready", realizując roczny nalot 120 godzin – stali się pierwszymi polskimi lotnikami z uprawnieniami do lotów w ramach sił NATO. Wkrótce znalazł się również w pierwszej trójce polskich pilotów, którzy zdobyli także uprawnienia instruktorskie, w celu szkolenia pozostałej części eskadry. Zdobyte doświadczenie zaowocowało wyznaczeniem go w 2001 roku na stanowisko Szefa Wydziału – Zastępcy Szefa Oddziału Operacyjnego 3. Korpusu Obrony Powietrznej.

W latach 2002-2005 pełnił służbę w Polskim Narodowym Przedstawicielstwie Wojskowym przy SHAPE w belgijskim Mons (Supreme Headquarters Allied Powers Europe – Naczelne Dowództwo Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie). Następstwem wzorowej służby i osiągania wysokich wyników w szkoleniu było wyznaczenie go na dowódcę 33. Bazy Lotniczej w Powidzu. Nie zaprzestając podnoszenia swoich kwalifikacji, ukończył Studium Polityki Obronnej w Akademii Sił Powietrznych w Maxwell w Stanach Zjednoczonych. 4 sierpnia 2008 roku na uroczystej zbiórce objął obowiązki dowódcy 3. Brygady Lotnictwa Transportowego.Wkrótce, 11 listopada 2008 r. postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2008 r. został mianowany na pierwszy stopień generalski. Po przeformowaniu 3. Brygady Lotnictwa Transportowego w 3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego, które nastąpiło z dniem 1 stycznia 2009 roku, gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel był Dowódcą 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego. 8 marca 2011 roku dowodził Skrzydłem po raz ostatni.

11 maja 2010 r. został wybrany na przewodniczącego programu SALIS (Strategic Air Lift Interim Solution – Program Strategicznego Transportu Lotniczego), w którym uczestniczą: Belgia, Kanada, Czechy, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania.

Jest pilotem klasy mistrzowskiej o nalocie łącznym ponad 1650 godzin. Jego hobby to książki, sport (siatkówka). Ma otwarty przewód doktorski na Wydziale Maszyn i Transportu Politechniki Poznańskiej.

15 marca 2011 objął stanowisko dowódcy 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie (zobacz: Nowy dowódca 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego)

Źródło: 3 Skrzydło Lotnictwa Transportowego
sk

Ocena:  
( 20 )      nie oceniany
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię