2016-10-13

Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice z europejskim certyfikatem


Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał certyfikat dla lotniska Katowice-Pyrzowice (EPKT), potwierdzający spełnienie wymagań UE. Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice jest czwartym w Polsce lotniskiem, które uzyskało taki certyfikat.


W dniu 4 października 2016 r., po pomyślnie przeprowadzonym procesie certyfikacji, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał certyfikat dla lotniska Katowice-Pyrzowice (EPKT), zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008.

Certyfikat został wydany na czas nieokreślony.

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia Komisji (UE) nr 139/2014 ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem 216/2008, wprowadzony został na poziomie unijnym nowy system certyfikacji, oparty na nowych zasadach i procedurach ustanowionych w ww. rozporządzeniu. Podstawą tego systemu jest standaryzacja wymagań dla lotnisk w całej Europie, przy jednoczesnym zachowaniu elastycznego i indywidualnego podejścia do infrastruktury lotniczej.

Aktualnie Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice S.A. jest czwartym w Polsce (po Bydgoszczy, Krakowie i Rzeszowie) lotniskiem, które uzyskało certyfikat po spełnieniu wymagań UE. Certyfikat zawiera specyfikacje, w których określono warunki funkcjonowania lotniska. Uwzględniają one m.in. operacje podejścia do lądowania w Kategorii II oraz starty w ograniczonej widzialności (LVTO), czyli uprawnienia, które lotnisko Katowice-Pyrzowice (EPKT) uzyskało w zeszłym miesiącu i już z powodzeniem funkcjonują w trakcie mglistych jesiennych poranków.

Do końca 2017 roku wszystkie krajowe porty lotnicze, które obsłużyły ponad 10 000 pasażerów rocznie przez kolejne trzy lata, powinny przejść proces konwersji certyfikatu.

Źródło: ULC

Ocena:  
( 0 )      nie oceniany
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię