2016-11-07

Pomnik „Chwała Lotnikom Polskim”

Na powązkowskim Cmentarzu Wojskowym w Warszawie odbyła się uroczystość wmurowana aktu erekcyjnego i kamienia węgielnego pod budowę pomnika „Chwała Lotnikom Polskim”.

Z inicjatywy i według koncepcji Warszawsko-Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, Zarząd Główny zaakceptował i przyjął do realizacji przedstawiony projekt pomnika „Chwała Lotnikom Polskim”. Autorem pomnika jest mgr inż. architekt Piotr Kudelski.

W dniu 5 listopada b.r. w miejscu planowanej budowy pomnika, na powązkowskim Cmentarzu Wojskowym, odbyła się uroczystość wmurowana aktu erekcyjnego i kamienia węgielnego pod jego budowę. Ceremoniał prowadził wiceprzewodniczący Komitetu Budowy Pomnika gen. bryg. pil. Roman Harmoza. Poświęcenia wmurowywanych elementów i miejsca budowy pomnika dokonali wojskowi kapelani trzech obrządków: rzymskokatolickiego, prawosławnego i augsbursko-protestanckiego.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni, dostojni goście: podsekretarz stanu w MON Wojciech Fałkowski, zastępca Dowódcy Generalnego RSZ gen. dyw. pil. Jan Śliwka, Prezes ZG SSLW RP – przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika gen dyw. pil. Franciszek Macioła, byli dowódcy WL, WLOP i SP oraz przedstawiciele instytucji wojskowych i miejscowych władz samorządowych. Licznie zaprezentowały się poczty sztandarowe jednostek wojskowych, ZG i oddziałów SSLW RP oraz innych organizacji lotniczych. Nie zwiodła również młodzież i społeczność warszawska. Uroczystości towarzyszyła kompania reprezentacyjna SP i orkiestra wojskowa.

Źródło: Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP

Ocena:  
( 1 )      znakomity :)
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię