2016-12-30

Podsumowanie aktywności ULC w 2016 roku

Koniec roku to czas podsumowań, dlatego ULC przedstawia najważniejsze aktywności Urzędu i wydarzenia z zakresu lotnictwa cywilnego w minionym roku. Nowy Rok to także czas nowych wyzwań dla Urzędu i środowiska lotniczego. Razem możemy sprawić, że polskie lotnictwo będzie się nieustannie rozwijać. ULC życzy wszystkim swoim klientom oraz sympatykom lotnictwa, aby nowy 2017 rok był czasem spełnienia wszystkich marzeń!

Styczeń

Wizyta Dyrektora Wykonawczego i Przewodniczącego Zarządu EASA w Polsce
W dniu 14 stycznia 2016 roku na zaproszenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego gościli w Polsce Dyrektor Wykonawczy Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) – Patrick Ky oraz Przewodniczący Zarządu EASA – Pekka Henttu.
Czytaj więcej

Luty

Nowe wymagania w zakresie ograniczeń czasu lotu i służby oraz wypoczynku członków załóg statków powietrznych wykonujących operacje CAT
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego poinformował, że od dnia 18 lutego 2016 r. obowiązuje Rozporządzenie Komisji (UE) nr 83/2014 z dnia 29 stycznia 2014r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008. Rozporządzenie ustanawia nowe wymagania w zakresie ograniczeń dotyczących czasu lotu i służby oraz wymagania dotyczące wypoczynku członków załóg statków powietrznych wykonujących operacje CAT, prowadzone przy użyciu samolotu.
Czytaj więcej

Marzec

Seminarium poświęcone planowanym zmianom w przepisach dotyczących bezzałogowych statków powietrznych
W dniu 11 marca 2016 roku odbyło się organizowane Urząd Lotnictwa Cywilnego Seminarium poświęcone omówieniu zagadnień związanych z planowanymi zmianami w przepisach w obszarze lotnictwa bezzałogowego. Seminarium dedykowane było wszystkim osobom zainteresowanym problematyką wykonywania lotów UAV oraz szkoleniami, egzaminowaniem i licencjonowaniem operatorów bezzałogowych statków powietrznych. W seminarium odbywającym się na auli Uczelni Łazarskiego w Warszawie wzięło udział kilkaset przedstawicieli firm lotniczych zajmujących się bezzałogowymi statkami powietrznymi, posiadaczy świadectw kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych oraz osoby zainteresowane kwestią przepisów w zakresie bezzałogowego lotnictwa.
Czytaj więcej

Kwiecień

Wizyta delegacji Chin i EASA w Polsce
W związku z planowanymi negocjacjami Umowy o bezpieczeństwie w lotnictwie cywilnym pomiędzy Unią Europejską a Chinami w dniu 18 kwietnia 2016 roku w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego rozpoczęła się wizyta delegacji Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) oraz nadzoru lotniczego Chin. Celem wizyty było dogłębne zrozumienie ram prawnych oraz procedur prowadzenia w naszym kraju procesów certyfikacji oraz bieżącego nadzoru, w szczególności w zakresie projektowania i produkcji wyrobów lotniczych.
Czytaj więcej

Warsztaty „Odpowiedzialna działalność”
W dniach 27-28 kwietnia 2016 roku w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego odbyły się warsztaty poświęcone zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem lotniczym. W warsztatach udział wzięło kilkudziesięciu przedstawicieli branży lotniczej.
Czytaj więcej

Maj

Bezpieczne wykorzystywanie dronów w cywilnej przestrzeni powietrznej
W dniu 11 maja 2016 roku w Porcie Lotniczym Olsztyn – Mazury rozpoczęła się dwudniowa konferencja poświęcona bezzałogowym statkom powietrznym pt. „Bezpieczne wykorzystywanie dronów w cywilnej przestrzeni powietrznej". Urząd Lotnictwa Cywilnego reprezentował Paweł Szymański – główny specjalista do spraw bezzałogowych statków powietrznych. Organizatorami konferencji byli Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. W trakcie konferencji miało również miejsce wspólne posiedzenie Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego oraz Zespołu ds. aktualizacji Programu Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych, w których uczestniczyli przedstawiciele ULC.
Czytaj więcej

Czerwiec

ULC na Dniu Dziecka w Kancelarii Premiera
W niedzielę 5 czerwca 2016 r. w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbył się kolejny piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Dzieci rządzą”. Na stoisku Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa obecny był Urząd Lotnictwa Cywilnego, który wspólnie z innymi instytucjami przygotował liczne atrakcje. Wydarzenie cieszyło się wielkim zainteresowaniem, nie tylko najmłodszych. Przybyłych gości powitała premier Beata Szydło.
Czytaj więcej

Lipiec

Piotr Samson p.o. Prezesa ULC
Prezes Rady Ministrów Beata Szydło z dniem 12 lipca 2016 r. odwołała Piotra Ołowskiego ze stanowiska Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Do czasu powołania nowego Prezesa ULC Premier powierzyła pełnienie obowiązków na tym stanowisku Piotrowi Samsonowi. Odwołanie oraz powierzenie obowiązków nastąpiło na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze (Dz.U. z 2016 r., poz 605 z późn. zm.).
Czytaj więcej

Sierpień

Nowy p.o. Wiceprezesa ULC
Minister Infrastruktury i Budownictwa z dniem 5 sierpnia 2016 r. powierzył Piotrowi Goździkowi, Dyrektorowi Departamentu Lotnisk w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, pełnienie obowiązków Wiceprezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, do czasu obsadzenia tego stanowiska w drodze naboru.
Czytaj więcej

Wrzesień

Specjalne Posiedzenie Dyrektorów Generalnych Lotnictwa Cywilnego w Bratysławie
W dniach od 1 do 3 września 2016 roku w Bratysławie odbyło się 65. specjalne spotkanie szefów władz lotniczych w ramach Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego (European Civil Aviation Conference – ECAC). W spotkaniu uczestniczyła polska delegacja, której przewodniczył p.o. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson. Wśród zaproszonych gości obecni byli także przedstawiciele ICAO, Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) oraz EUROCONTROL.
Czytaj więcej

Nowe przepisy dotyczące bezzałogowych statków powietrznych i modeli latających
W dniu 07.09 weszły w życie nowe przepisy dotyczące latania bezzałogowymi statkami powietrznymi, potocznie nazywanymi dronami oraz modelami latającymi. Znowelizowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków, ma na celu przede wszystkim doprecyzowanie istniejących przepisów.
Czytaj więcej

„Odkryj stomię” – ULC w kampanii społecznej na rzecz stomików
Urząd Lotnictwa Cywilnego wraz z Fundacją STOMAlife i Lotniskiem Chopina na konferencji prasowej wspólnie podsumowali pierwszy cykl szkoleń kontrolerów bezpieczeństwa na temat stomii. To duży krok w kierunku poprawy komfortu podróży dla wszystkich stomików.
Czytaj więcej

Październik

Krajowy Program Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym zatwierdzony przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa
Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk przyjął Krajowy Program Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym, określający standardy obowiązujące na terytorium Polski w obszarze zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym.
Czytaj więcej

Nowe zasady uzyskiwania świadectw kwalifikacji operatorów bezzałogowych statków powietrznych
W dniu 6 października 2016 roku w Dzienniku Ustaw pod poz. 1630 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji. Nowe przepisy weszły w życie 6 listopada 2016 roku.
Czytaj więcej

Listopad

Program Mentor w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego
Urząd Lotnictwa Cywilnego rozpoczął cykl szkoleń I Edycji Programu Mentor – programu, u którego podstaw leży przekonanie, że największym kapitałem Urzędu są jego pracownicy i posiadana przez nich wiedza. Jego głównym celem jest budowanie kultury organizacyjnej opartej na transferze wiedzy i doświadczenia przekazywanej młodszym lub mniej doświadczonym pracownikom przez wysoko wykwalifikowaną kadrę ekspertów ULC.
Czytaj więcej

Podsumowanie Konferencji Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym
W dniach 16-17 listopada 2016 roku na Uczelni Łazarskiego odbyła się organizowana przez Urząd Lotnictwa Cywilnego kolejna edycja Konferencji Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym, podczas której podsumowano kończący się sezon lotniczy 2016.
Czytaj więcej

Deklaracja Warszawska dotycząca bezzałogowych statków powietrznych przyjęta na zakończenie konferencji „Drony jako źródło nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego”
W dniu 24 listopada 2016 r. w Warszawie została przyjęta „Deklaracja Warszawska dotycząca bezzałogowych statków powietrznych”. Dokument jest podsumowaniem dwudniowej dyskusji uczestników międzynarodowej konferencji „Drony jako źródło nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego”, której gospodarzami byli Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury i Budownictwa, Patrick Ky Dyrektor Wykonawczy EASA oraz Piotr Samson p. o. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. To lista konkretnych działań, których celem jest stworzenie jednolitego systemu bezzałogowych statków powietrznych do 2019 roku, w oparciu o zasady zawarte w Deklaracji Ryskiej.
Czytaj więcej

Grudzień

Powołanie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Prezes Rady Ministrów, z dniem 22 grudnia 2016 r., powołała Piotra Samsona na stanowisko Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Powołanie nastąpiło na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U. z 2016 r., poz. 605 z późn. zm.).
Czytaj więcej

Projekt nowego rozporządzenia UE regulującego kwestie bezpieczeństwa w lotnictwie przyjęty przez Radę TTE
W dniu 1 grudnia 2016 r. Rada TTE przyjęła podejście ogólne do projektu nowego rozporządzenia bazowego w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/370/EWG. Projektowana zmiana zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r.
Czytaj więcej

Statystyki i analiza przewozów pasażerskich w trzecim kwartale 2016 roku
Polskie porty lotnicze obsłużyły łącznie w trzech kwartałach 2016 roku ponad 26 mln pasażerów, co stanowi prawie 10 proc. wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wyraźnie silny wzrost przewozów widać w przypadku ruchu regularnego. Mniej pozytywne sygnały można dostrzec na rynku połączeń czarterowych, który w trzecim kwartale odnotował 1 proc. spadek. Znaczne wzrosty uzyskali przewoźnicy niskokosztowi w szczególności Ryanair i Wizz Air, a także sieciowy PLL LOT.
Czytaj więcej

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

Ocena:  
( 0 )      nie oceniany
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię