2015-10-10

Październikowa edycja konkursu fotograficznego ruszyła!

Startujemy z kolejną w tym roku edycją konkursu fotograficznego. Wszystkich miłośników fotografii lotniczej zapraszamy do nadsyłania swoich prac. Być może to właśnie Twoje zdjęcie okaże się najlepsze.

Jeśli posiadasz więc w swoich zbiorach ciekawe lotnicze fotografie i chcesz podzielić się nimi z innymi miłośnikami awiacji, koniecznie weź udział w naszym konkursie.

Nagrodzone, zostaną 4 osoby.
Prócz laureatów wybranych przez internautów, nagrodzony zostanie również autor zdjęcia wskazanego przez eksperta.

Ekspertem w tym miesiącu będzie zwycięzca wrześniowej edycji konkursu.

Na zdjęcia czekamy do końca października.

REGULAMIN KONKURSU
NAJCIEKAWSZE ZDJĘCIE


I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Najciekawsze zdjęcie miesiąca”, zwanego dalej Konkursem, jest portal internetowy www.lotniczpolska.pl z siedzibą w Zakręcie, przy ul. Trakt Brzeski 85, zwany dalej Organizatorem.
2. Fundatorem nagród przyznawanych w konkursie jest Organizator.
3. Konkurs przeznaczony jest dla fotografów-amatorów, którzy odwiedzą stronę www.lotniczapolska.pl.
4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce - konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego. W Konkursie nie mogą uczestniczyć przedstawiciele Organizatora, jak również inne podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. W Konkursie nie mogą brać udziału również członkowie rodzin osób wyżej wymienionych (I stopień pokrewieństwa).

II. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać nie więcej niż dwa zdjęcia poprzez formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.
2. Prace będą przyjmowane do ostatniego dnia każdego miesiąca trwania konkursu.
3. Przesłanie wypełnionego formularza jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem oraz akceptacją jego postanowień.
4. Tematyka zdjęć musi być związana z szeroko pojętą tematyką lotniczą.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia do Konkursu zdjęć nie spełniających wymogów konkursu.
6. Organizator nie jest zobowiązany do wyjaśniania swojej decyzji.
7. Akceptowane będą wyłącznie zdjęcia elektroniczne w formacie GIF lub JPG.
8. Zdjęcia o szerokości powyżej 720 pikseli zostaną odpowiednio przeformatowane.
9. Zdjęcia konkursowe, które będą umieszczone na stronie www.lotniczapolska.pl nie mogą zawierać żadnych znaków wodnych, podpisów ani logo. W innym wypadku zdjęcia będą dyskwalifikowane.

III. Zasady przyznawania nagród
1. Nagrodami w konkursie będą gadżety z logo www.lotniczapolska.pl. Lista osób nagrodzonych będzie publikowana na stronach internetowych Organizatora. Nagrodzone zostaną 4 osoby.
2. 3 nagrody będą przyznawane przez czytelników portalu Lotnicza Polska.
3. 1 nagroda będzie przyznawana przez eksperta, którym będzie zwycięzca poprzedniej edycji konkursu.
4. Ekspert nie będzie mógł brać udziału w danej edycji konkursu.
5. Organizator wyklucza możliwość zamiany przyznanej nagrody na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.

IV. Postanowienia końcowe
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przerwania Konkursu bądź zmiany jego zasad. Informacje o ewentualnych zmianach będą umieszczane wyłącznie na stronach internetowych Organizatora – www.lotniczapolska.pl.
2. Uczestnik Konkursu musi posiadać pełne prawa autorskie do nadesłanych zdjęć i prawa do utrwalania i rozpowszechniania wizerunku wszystkich widocznych na nich osób.
3. Za naruszenie praw autorskich osób trzecich oraz praw do wizerunku osób widocznych na zdjęciach odpowiada wyłącznie autor zdjęć.
4. Uczestnik konkursu zgadza się na publikację nadesłanych zdjęć na stronach internetowych Organizatora – www.lotniczapolska.pl wraz z danymi osobowymi.
5. Zgłaszając udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z organizacją konkursu.
6. Osoba kontaktowa ze strony Organizatora: Sławomir Kasjaniuk, slawek@lotniczapolska.pl, tel. (22) 870 00 43.

Zapraszamy do nadsyłania swoich zdjęć.

WYŚLIJ ZDJĘCIA


Ocena:  
( 1 )      bardzo słaby