2017-04-12

Pamiątki po por. obs. Julianie Augustyńskim

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie wzbogaciło się o nowe nabytki. Podczas szkolenia dla przewodników Wisła Guide Tour w Dęblinie w dniu 8 kwietnia br. na ręce dyrektora MSP Pawła Pawłowskiego zostały przekazane do Muzeum przez dr. inż. Mieczysława Kseniaka pamiątki po poruczniku obserwatorze Julianie Augustyńskim.

Wśród przekazanych darów były: osobista, ręcznie wykonana skrzynka na dokumenty, album uczniowski ze spływu kajakowego w 1934 roku, w którym uczestniczył J. Augustowski, dyplom za uzyskanie II miejsca w Zawodach Sportowych w 1935 roku wraz z trzema medalami, świadectwa ukończenia Kursu Obrony Przeciwgazowej oraz Kursu instruktorów modelarstwa, warunki ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie z 10 lutego 1936 roku, zaproszenie na uroczystość dziesiątej promocji połączonej z nadaniem sztandaru oraz na bal promocyjny dnia 15 października 1937 roku, fotografia 4. Kompanii Szkoły Podchorążych, guzik i moneta carska znalezione w Dęblinie przez J. Augustyńskiego.

Wszystkie przedmioty i dokumenty po opracowaniu trafią na ekspozycję oraz będą pomocne przy opracowywaniu kolejnych wystaw.

Por. obs. Julian Augustyński (09.01.1915-1985), mieszkaniec Lublina, maturzysta I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Lublinie, harcerz Błękitnej Jedynki, ukończył z 75 lokatą (XII promocja) Szkołę Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. Po wybuchu wojny przedostał się do Wielkiej Brytanii, gdzie walczył w siłach powietrznych w polskich dywizjonach RAF. Strącony nad terytorium Niemiec trafił do niewoli, a po zakończeniu wojny wyjechał do Argentyny, gdzie latał w lotnictwie cywilnym. Zmarł w Montevideo (Urugwaj).

Muzeum Sił Powietrznych serdecznie dziękujemy Panu Mieczysławowi za wspaniały dar, przekazaną wiedzę oraz pieczę nad zabytkami historii.

Część kolekcji przedstawiają zdjęcia zamieszczone na stronie muzeumsp.pl.

K. Ragus

Źródło: Muzeum Sił Powietrznych

Ocena:  
( 0 )      nie oceniany
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię