2016-12-21

PRz: Spotkanie z przedstawicielami Pratt & Whitney na WEiI

Na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Pratt & Whitney Rzeszów.

21 grudnia br. na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki PRz odbyło się spotkanie prezesa Pratt & Whitney Rzeszów Marka Dareckiego z władzami uczelni (prorektorem ds. kształcenia prof. G. Masłowskim) oraz wydziału (dziekanem prof. K. Buczkiem).

W spotkaniu oprócz władz uczelni i wydziału brali udział także pracownicy Pratt & Whitney oraz opiekunowie i prezesi kół naukowych. Rozmowa była poświęcona współpracy dotyczącej rozwiązań technicznych, technologicznych, edukacyjnych i promocyjnych w obszarze rozwoju koncepcji Przemysłu 4.0 (Industry 4.0), Internetu rzeczy (Internet of Things), big data, wirtualnej rzeczywistości (Virtual Reality) oraz innowacyjnych zastosowań ICT w przemyśle. W czasie spotkania przeprowadzono dyskusję, zaprezentowano funkcjonujące na wydziale rozwiązania oraz dotychczasowe sukcesy kół naukowych Wydziału Elektrotechniki i Informatyki (KN Automatyków i Robotyków ROBO, KN Informatyków KOD, KN Elektroniki i Technologii Informacyjnych, KN Elektroenergetyków, KN Interakcji Człowiek – Komputer GEST), zwiedzano także wybrane laboratoria, m.in. Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej, Laboratorium RFID, Laboratorium Systemów Klasy Enterpise oraz Laboratorium Automatyki i Robotyki. Efektem spotkania jest wyznaczenie kolejnych kroków pozwalających na zacieśnienie współpracy pomiędzy partnerami oraz wytyczenie kluczowych obszarów działania na rzecz rozwoju innowacyjnych inicjatyw w Rzeszowie.

DS

Źródło: Politechnika Rzeszowska

Ocena:  
( 0 )      nie oceniany
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię