2016-12-14

PAŻP o sylwestrowych pokazach pirotechnicznych

Sylwestrowe pokazy pirotechniczne prowadzone do wysokości 150 m AGL objęte są zgodą Agencji i nie wymagają zgłaszania za pomocą formularzy – informuje PAŻP.

W związku z przewidywaną wzmożoną aktywnością pokazów pirotechnicznych w przestrzeni powietrznej FIR Warszawa w okresie od dnia 31 grudnia 2016 roku od godziny 22:00 czasu lokalnego do dnia 1 stycznia 2017 roku do godziny 2:00 czasu lokalnego pokazy pirotechniczne prowadzone do wysokości 150 m AGL (Above Ground Level – wysokość nad poziomem gruntu) w całym rejonie FIR Warszawa objęte są zgodą PAŻP w zakresie wykorzystania przestrzeni powietrznej i nie wymagają zgłaszania za pomocą formularzy.

Jednakże w przypadku zauważenia ruchu lotniczego w rejonie prowadzonego pokazu pirotechnicznego jego organizator zobowiązany jest do przerwania pokazu do czasu, gdy statki powietrzne znajdą się w odległości zapewniającej brak ryzyka bezpośredniego kontaktu materiałów pirotechnicznych ze statkiem powietrznym oraz brak ryzyka oślepienia załogi.

Odpowiedzialność za dotrzymanie ww. warunków spoczywa na organizatorze pokazu.

Źródło: PAŻP

Ocena:  
( 0 )      nie oceniany
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię