2016-11-25

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Lotnictwie – sprawozdanie

21 listopada 2016 r. w siedzibie Studium Celnego w Białej Podlaskiej odbył się finał I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym, w którym rywalizowało prawie 40 uczestników nie tylko z Polski. Na zwycięzców czeka wizyta w BBN oraz zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego jak również lot widokowy nad Białą Podlaską.

Organizatorami Olimpiady byli: portal interwizja.edu.pl, Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Stowarzyszenie Polska w Unii, Naczelna Organizacja Techniczna w Białej Podlaskiej oraz Podlaska Agencja Consultingowa RECTUS-WOC Sp. z o.o.. Patronat honorowy objął Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sekretarz Stanu – Paweł Soloch. Patronatem medialnym objęło 18 tytułów prasowych, internetowych, radia i telewizji.

Olimpiada odbyła się w dwóch etapach. Do I etapu, którym był test internetowy, zgłosiło się prawie 70 osób i to nie tylko z Polski, ale i z Białorusi, Czech a nawet Irlandii Północnej. Wśród uczestników byli uczniowie gimnazjum, szkół średnich ale również Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie czy też Politechniki Rzeszowskiej. Nie zabrakło również osób, które po prostu pasjonują się lotnictwem. Najmłodszy uczestnik miał zaledwie 13 lat a najstarszy 63.

Do II etapu zakwalifikowało się 52 uczestników, z czego bezpośrednio na finał przyjechało 37 z nich. Uczestnicy musieli odpowiedzieć na 40 pytań testowych z zakresu lotnictwa cywilnego, wojskowego, osiągnięć sportowych, przemysłu lotniczego czy historii lotnictwa. Po zmaganiach I miejsce zajął Krzysztof Melski z Poznania, II miejsce Lucjan Wantuła z Radosłowic a III miejsce Maciej Rękawek z Ciechanowa, na co dzień student Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Nagrodzona została również Beata Rotuska, która jako jedna z trzech kobiet biorących udział w Olimpiadzie zajęła najwyższe miejsce i w nagrodę będzie mogła odbyć lot widokowy nad Białą Podlaską oraz najmłodszy uczestnik Wiktor Oczkowski, któremu puchar ufundował Janusz Kawka, szef firmy KONCEPT. Nagrody dla uczestników ufundowali: Sekretarz Stanu Paweł Soloch – Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego, Zygmunt Litwiniuk – Wójt Gminy Tuczna, Edward Tomaszuk, Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej, Janusz Korniluk – KOBEX z Białej Podlaskiej, Janusz Kawka – FHUP Koncept. Puchar za I miejsce ufundował Dariusz Stefaniuk – Prezydent Miasta Biała Podlaska oraz Redaktor naczelny portalu Interwizja.edu.pl, za II miejsce Rada Regionalna NOT Biała Podlaska a za III miejsce Prezes PAC RECTUS-WOC Sp. z o.o.. Loty nad Białą Podlaską ufundowali: Waldemar Gronostajski, Prezes Bialskiego Klubu Lotniczego oraz Janusz Korniluk – KOBEX. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, skromne upominki oraz pamiątkowe zdjęcie.

Finał Olimpiady uświetnił występ młodzieży z IV LO im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej, która wyrecytowała wiersze związane z lotnictwem oraz chór „Echo Podlasia”, pod kierownictwem Leszka Domańskiego, założonego w 1927 przez Podlaską Wytwórnię Samolotów. Podczas finału wyświetlony został również krótki film o historii lotniska w Białej Podlaskiej.

W pracach jury wzięli udział m.in. gen. bryg. w st. spocz. Ryszard Dębski – przewodniczący jury, prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka –Koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego oraz prof. dr hab. inż. Artur Rusowicz – prodziekan MEL na Politechnice Warszawskiej.

Obecni podczas olimpiady członkowie Rady Głównej oraz organizatorzy wystąpili z petycją do władz miasta Biała Podlaska o nadanie jednej z ulic imienia Antoniego Ponikowskiego, dwukrotnego Rektora Politechniki Warszawskiej, dwukrotnego premiera oraz współtwórcy Podlaskiej Wytwórni Samolotów.

Olimpiada nie odbyła by się gdyby nie wsparcie wielu osób. Nad organizacją olimpiady w Radzie Głównej pracowali m.in. prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka –Koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego, Przewodniczący Rady Głównej oraz Grzegorz Sobczak – Redaktor Naczelny „Skrzydlatej Polski”. W zespole organizacyjnym w Białej Podlaskiej pracowali Tadeusz Kucharuk – Redaktor Naczelny Interwizja.edu.pl, Tadeusz Kochanowski z Zarządu NOT z Białej Podlaskiej, Małgorzata Mieńko – Prezes Stowarzyszenia Polska w Unii, płk dypl. pil. Jan Smolarek, płk pil. Krzysztof Demczuk, mjr pil. Jerzy Trudzik oraz Monika Pawlonka – Dyrektor Spółki RECTUS-WOC Sp. z o.o.

opracowała:
Monika Pawlonka

Ocena:  
( 0 )      nie oceniany
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię