2014-08-01

Nowy system egzaminowania pilotów z języka angielskiego od sierpnia 2014 r.

Urząd Lotnictwa Cywilnego uprzejmie informuje, iż od 1 sierpnia 2014 r. obowiązuje nowy egzamin z języka angielskiego dla pilotów.

Jest to egzamin prowadzony w oparciu o test ELPAC (ang. English Language Proficiency for Aeronautical Communication) udostępniany przez Europejską Organizację ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL).

Cześć 1 – rozumienie ze słuchu (Listening comprehension);

Część 2 – interakcja słowna (Oral interaction).

Część 1 egzaminu ma formę testu internetowego z wykorzystaniem klawiatury i ma na celu sprawdzenie rozumienia korespondencji w relacji pilot/kontroler ruchu lotniczego w sytuacjach rutynowych i nadzwyczajnych. Nagrania wykorzystywane w części 1 egzaminu są oparte na oryginalnych nagraniach korespondencji w relacji pilot/kontroler ruchu lotniczego. Część 1 trwa około 40 minut i składa się z pięciu zadań zawierających 52 pytania. Cztery zadania zawierają pytania wymagające udzielenia krótkiej odpowiedzi w formie liczbowej, krótkiego słowa bądź krótkiego zdania. Jedno zadanie zawiera pytania wielokrotnego wyboru sprawdzające rozumienie informacji przekazywanych w komunikatach ATIS.

Część 2 egzaminu polega na sprawdzeniu biegłości w udzielaniu odpowiednich informacji na komunikaty kontrolera ruchu lotniczego, przechodzeniu od frazeologii do potocznego języka angielskiego, przedstawianiu ocen, opinii, hipotez oraz udzielaniu dłuższych wypowiedzi w kontekście lotniczym. Część 2 trwa około 20 minut i składa się z dwóch zadań. Zadanie nr 1 polega na odsłuchaniu nagrania z zapisu łączności pomiędzy pilotami a kontrolerem ruchu lotniczego, a następnie omówieniu zdarzeń jakie miały miejsce w nagraniu. Zadanie nr 2 polega na rozmowie na tematy lotnicze, początkowo na podstawie zaprezentowanej fotografii, a następnie na podstawie pytań pozwalających na omówienie kwestii lotniczych w ogólnym kontekście.

Wynik egzaminu udostępniany jest kandydatowi po zakończeniu egzaminu.

Egzamin ELPAC dla pilotów prowadzony jest w następujących miejscach i terminach:W celu właściwego przygotowania do egzaminu, wszystkich zainteresowanych zachęca się do zapoznania z przebiegiem egzaminu, którego próbka dostępna jest na stronie internetowej www.elpac.info. Zalecenie EUROCONTROL dotyczy wielokrotnego zapoznania się w szczególności z układem części 1 egzaminu, ponieważ jej wynik decyduje najczęściej o wyniku całego egzaminu. Znajomość formatu testu eliminuje efekt zaskoczenia i w sposób zasadniczy wpływa na zaliczenie egzaminu.

W celu dopełnienia formalności związanych z przystąpieniem do egzaminu w oparciu o test ELPAC, kandydat powinien:

1) skontaktować się z wybranym ośrodkiem egzaminacyjnym w celu ustalenia terminu egzaminu;

2) wypełnić w Części A „Wniosek na egzamin o wydanie/przedłużenie/wznowienie uprawnienia w zakresie języka angielskiego”załączeniu 109 KB

3) do wniosku dołączyć kopię obecnie posiadanej licencji;

4 )uiścić opłatę w wysokości 315 zł za egzamin na uprawnienie w zakresie znajomości języka angielskiego (tytuł: Egzamin jęz. ang., Tabela nr 2, Część I, punkt 1.1.1);

oraz, w zależności od przypadku:

5) uiścić opłatę:

a) za przedłużenie uprawnienia (rodzaj czynności):

 • dla posiadaczy licencji PPL – 43 zł
 • dla posiadaczy licencji CPL – 105 zł
 • dla posiadaczy licencji ATPL – 158 zł
  (Tytuł: Tabela nr 1, Część II, punkt 2.2.2)

  b) za pierwsze wydanie lub wznowienie uprawnienia (rodzaj czynności):

 • dla posiadaczy licencji PPL – 43 zł
 • dla posiadaczy licencji CPL – 105 zł
 • dla posiadaczy licencji ATPL – 210 zł
  (Tytuł: Tabela nr 1. Część II, punkt 2.2.3)

  6) zgłosić się do wybranego ośrodka egzaminacyjnego wraz z wypełnionym wnioskiem, kopią licencji oraz potwierdzeniem przelewów;

  7) przekazać ww. dokumenty egzaminatorowi prowadzącemu oraz stosować się do jego poleceń w celu realizacji części 1 i 2 egzaminu;

  8) Jeżeli egzamin odbywa się w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego ww. dokumenty należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta.

  Dopełnienie powyższych formalności stanowi warunek dopuszczenia do egzaminu.

  Opłat, o których mowa w punkcie 3 i 4, można dokonać bezpośrednio w kasie Urzędu, znajdującej się w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego przy ul. M. Flisa 2, pokój nr 9 lub przelewem na rachunek bankowy dochodów budżetu państwa prowadzony w Narodowym Banku Polskim o numerze:

  31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
  NBP o/o Warszawa
  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  ul. Marcina Flisa 2
  02 – 247 Warszawa
  Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-15.00.

  UWAGA: W tytule przelewu należy podać obowiązkowo: imię i nazwisko / rodzaj czynności / numer tabeli / numer części / nr punktu tabeli.

  Wynik egzaminu znany jest po jego zakończeniu, a dokumenty egzaminacyjne kandydata trafiają do Wydziału Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej w celu dalszego przetwarzania. Po skompletowaniu całości dokumentacji, jest ona przekazywana do innych komórek merytorycznych ULC w celu wydania licencji.
  Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

 • Ocena:  
  ( 3 )      nie oceniany
    Opinii:  

  2

    

  Dodaj swoją opinię

  Utworzony: 2016-04-26 08:05:24 ~~Lolly~~

  nu seamana melodiile mai!!! ca asta se asculta ac8mm&#u230;aai mult club, asta e altceva! Negrutzu a scos o melodie originara, care pastreaza unele urme de dance…in nici un caz nu poti sa zici ca seamana cu Play&WIN.., doar la atmosfera (si ca toti acuma incearca sa scoata pe acest gen…la unii le iese, la altii nu)

  Utworzony: 2016-04-23 03:54:11 ~~Spud~~

  Snøft snøft snøft. FÃ¥r helt lyst til at vække pigerne, men kan ogsÃ¥ godt nøjes med bare at snuse til deres hÃ¥r, mens de sover Jeg kan i hvert fald sagtens følge dig.Nyd gÃetur¥ne og de smÃ¥ buttede hænder