2016-12-02

Nowelizacja ustawy o PAŻP

Podczas 31. posiedzenia Sejmu parlamentarzyści zajmowali się m.in. poselskim projektem nowelizacji ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

„Trzeciego dnia 31. posiedzenia Sejmu Izba pracowała m.in. nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej” – poinformowało 1 grudnia wieczorem Biuro Prasowe Kancelarii Sejmu. Projekt zakłada zmianę zasad wyboru prezesa PAŻP. Dotychczas obowiązujące przepisy zakładają powoływanie go przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, zaopiniowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu – wyjaśnia Biuro. „W przypadku odwołania prezesa agencji, Prezes Rady Ministrów powierza zastępcy prezesa lub innej osobie pełnienie obowiązków prezesa, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością przedłużania tego okresu o kolejne 6 miesięcy, nie więcej niż dwukrotnie”.

Biuro Prasowe przypomina, że obecnie wyczerpano już tryb powierzania kierowania działalnością agencji, zaś dotychczas przeprowadzone postępowania konkursowe nie wyłoniły kandydatów spełniających wymogi przewidziane ustawą. W związku z powyższym wnioskodawcy proponują, by prezesa agencji powoływał Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw transportu.

Od lutego 2015 roku, po odwołaniu przez premier Ewę Kopacz prezesa Krzysztofa Kapisa, Polską Agencją Żeglugi Powietrznej kieruje Magdalena Jaworska. W marcu br. premier Beata Szydło przedłużyła Jaworskiej powierzenie obowiązków prezesa PAŻP na okres kolejnych sześciu miesięcy.
sk

Ocena:  
( 0 )      nie oceniany
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię