2012-10-25

Nocka w Aeroklubie Poznańskim

20 października 2012r. sekcja mikrolotowa Aeroklubu Poznańskiego wykonywała loty nocne. W czasie "nocki", udział w lotach wzięło 9 pilotów sekcji mikrolotowej.

Idea bezpieczeństwa i ciągłego doskonalenia sztuki pilotażu sprawiła, że 20.10.2012 wraz z kolegami: pil. Mariuszem Jarmuszczakiem, Romanem Wawrzyniakiem, Andrzejem Ciszewskim, postanowiliśmy wykonać loty nocne na Kobylnicy.

Dlaczego na Kobylnicy? Dlatego, że mamy potrzebne instrumenty do wykonania lotów w nocy. Jest podświetlany pas. Przestrzeń nad lotniskiem jest kontrolowana i można ją zarezerwować na czas lotów. Powierzchnia lotniska pozwala na wykonanie lotu czterozakrętowego nie wychodząc poza obszar lotniska, co w przypadku awarii silnika, zabezpiecza nam lądowanie. Przygotowania trwały dwa tygodnie.

Motolotnie biorące udział w tych lotach, zostały doposażone, bądź już miały zainstalowane stosowne oświetlenie, a także łączność dwukierunkową.

Chcąc wykonać loty nocne, oparliśmy się na dwóch dokumentach. Pierwszym był:


„ Dz.U. z 2005 r. Nr 107, poz. 904
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 25 kwietnia 2005 r.


w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy- Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

Załącznik nr 3 do rozporządzenia (od str. 23)

Przepisy dotyczące lotów nocnych: Rozdział 5. Pkt. 5.1 i 5.2 (str.26-27).

Wykonywanie lotów

5.1. Lotów na motolotniach nie wolno wykonywać:

1) wcześniej niż 30 minut przed wschodem słońca i później niż 30 minut po zachodzie słońca;

2) z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne dla startu lub lądowania:

a) nad zwartą zabudową miast, osiedli i siedzib ludzkich lub nad zgromadzeniem osób na otwartym powietrzu na wysokości względnej mniejszej niż 150 m (500 ft) nad najwyższą przeszkodą znajdującą się w promieniu 300 m od statku powietrznego, z tym że nad obszarami miast o liczbie mieszkańców od 25.000 - zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2003 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz. U. Nr 183, poz. 1793),

b) gdzie indziej, niż to określono w lit. a, na wysokości względnej mniejszej niż 100 m (300 ft) nad lądem lub wodą w odległości mniejszej niż 300 m od zabudowań.5.2. Przepisów pkt 5.1 ppkt 1 nie stosuje się do lotów wykonywanych w obrębie ustalonego, jednego miejsca startu i lądowania w przypadku posiadania przez motolotnię:

1) jednego błyskowego światła ostrzegawczego koloru białego o częstotliwości błysków 40-100 na minutę;
2) urządzenia radiowego umożliwiającego łączność z organizatorem lotów - w przypadku lotów zorganizowanych;
3) latarki elektrycznej;
4) reflektora do lądowania albo oświetlonego miejsca lądowania.


5.2.1. W przestrzeniach kontrolowanych zezwala się na wykonywanie lotów przez motolotnie wyposażone dodatkowo w:
1) busolę magnetyczną;
2) dokładny czasomierz wskazujący czas w godzinach, minutach i sekundach;
3) wysokościomierz;
4) wariometr;
5) mapę rejonu lotu z naniesionymi, niezbędnymi informacjami nawigacyjnymi dotyczącymi:
a) stref zakazanych, niebezpiecznych i ograniczonych,
b) rejonów lub tras planowanego lotu;
6) urządzenie radiowe umożliwiające utrzymanie łączności w czasie lotu z radiostacjami lotniczymi na częstotliwościach, jakie są wymagane przez służby ruchu lotniczego.Drugim dokumentem był program szkolenia opracowany przez naszego kolegę - instruktora Romana Wawrzyniaka.

Program Szkolenia Loty Nocne Nadlotniskowe w Warunkach 500/5

I Warunki dopuszczenia do wykonywania zadania
Do wykonywania zadania może być dopuszczony pilot motolotniowy I klasy posiadający świadectwo kwalifikacji z uprawnieniami radiotelefonisty pokładowego, ponadto ma aktualną KTP.

II Szkolenia teoretyczne należy przeprowadzić w formie sprawdzenia i przypomnienia tematyki przeznaczonej do opanowania – loty nocne VFR nadlotniskowe. Liczbę godzin, zajęć i tematykę ustala szef wyszkolenia ośrodka, stosownie do poziomu wyszkolenia lotniczego pilota.

III Pełne przygotowanie do realizacji zadania Loty Nocne Nadlotniskowe (dalej LNN).

Podczas przygotowania, piloci odbywający szkolenie, powinni opanować wiedzę stosowaną w zakresie następujących zagadnień:

- zapoznanie z układem świetlnych obiektów orientacyjnych w rejonie przeprowadzonych tras nawigacyjnych
- omówienie sposobu wznowienia orientacji w nocy, sposobu wykorzystania lotniska zapasowego
- sprawdzenie ogólnego przygotowania nawigacyjnego do lotówWskazówki organizacyjne

• Kolejność wykonywania ćwiczeń jest obowiązkowa
• We wszystkich lotach nocnych załoga zobowiązana jest posiadać ręczne latarki elektryczne, GPS z podświetleniem
• Wszystkie loty nocne należy wykonywać w zwykłych warunkach atmosferycznych
• Motolotnia wykorzystana do LNN musi posiadać na pokładzie sprawną busolę i radiostację korespondencyjną
• Każdy lot nawigacyjny w nocy powinien być wykonywany po pełnym zatankowaniu paliwa
• Podczas wykonywania zadania należy w miarę możliwości wykorzystać wszystkie środki nawigacyjne

Loty Nocne Nadlotniskowe

Do celów szkolenia i treningu mogą być wykorzystane loty nocne jako loty VFR.

W rejonie nadzorowanym lotniska, jak również w rejonie kontrolowanym lotniska wspólnie użytkowanego z zachowaniem następujących warunków:

- widzialność w rejonie lotniska nie mniejsza niż 5km
- podstawa chmur nie mniejsza niż 500m
- wiatr do 5m/s
- zapewniona łączność radiowa statku powietrznego z kierownikiem lotów LNN można wykonywać na motolotniach posiadających następujące wyposażenie: zegar czasowy, busola, prędkościomierz, wysokościomierz, wariometr, paliwomierz, przyrządy pracy silnika, GPS z podświetleniem, urządzenia radiowe, reflektor do lądowania, ważną metrykę motolotni, światła pozycyjne motolotni (czerwone na lewym skrzydle, zielone na prawym skrzydle i białe na ogonie)
Zabrania się wykonywania LNN pilotom niedopuszczonym przez komisję lotniczo-lekarską.

Ważność KTP z lotów nocnych wynosi 12 miesięcy i może być przedłużona przez instruktora na postawie wykonania przez pilota lotów samodzielnych w charakterze dowódcy motolotni.
LNN można wykonywać na lotnisku przystosowanym do lotów nocnych zgodnie z instrukcją użytkowania lotniska. Starty i lądowania bez wyłożonego startu nocnego,a jedynie przy świetle pokładowego reflektora do lądowania w celu szkolenia i treningu może wykonywać tylko jedna motolotnia (statek powietrzny) nad danym lotniskiem.

Nocne loty nawigacyjne można wykonywać, gdy zostało wyznaczone lotnisko lub lotniska zapasowe przygotowane do przyjęcia motolotni w nocy.

Na lotnisku zapasowym musi być zapewniony dyżur przez cały czas trwania lotów nocnych.

Wykonywanie LNN nie wymaga wyznaczani lotniska zapasowego.
Wykołować na linię startu przygotowanego, lub wykonawczego oraz startować można tylko po otrzymaniu zezwolenia od kierownika lotów, a na lotnisku zapasowym od dyżurnego lotniska.Podczas wykonywania lotów z kręgu nadlotniskowego nie może być w powietrzu więcej niż trzy motolotnie, a odległość pomiędzy nimi nie mniejsza niż 500m. Motolotnia powracająca ze strefy, lub trasy nawigacyjnej powinna wejść w krąg nadlotniskowy, przelecieć nad znakami, zgłosić pozycję z wiatrem pomiędzy drugim i trzecim zakrętem nadlotniskowym. Kierownik lotów w odpowiedzi określi kolejność lądowania. Pilot po wejściu na prostą do lądowania jest zobowiązany zameldować o swoim położeniu, a ten z kolei pozwala albo zabrania lądowania (może być optyczny sygnał –zielone światło podane ze startu.

Po zakołowaniu motolotni na wyznaczone miejsce i wyłączeniu silnika oraz świateł należy przy wózku motolotni ustawić światło białe.

Zabrania się zamykać kran paliwa w czasie postoju motolotni na starcie w punkcie oczekiwania.”

Z tymi dokumentami udaliśmy się do naszego szefa wyszkolenia pil. Instruktora Krzysztofa Sałkowskiego w celu konsultacji i akceptacji. Odbyliśmy stosowną odprawę z pilotami (piloci posiadają świadectwa Kwalifikacji PHGP). Motolotnie przygotowane, piloci przygotowani łączność sprawdzona i czekamy na pogodę. Teoretycznie warunki mogły być spełnione (widzialność 500/5), ale zawsze jest, ale… po zachodzie słońca pojawia się warstwa mgły dywanik 20 cm rozciągająca nad pasem startowym. Czekamy, czekamy, i wreszcie można wystartować światła pasa włączone kierownik lotów przy radiu, pil. Instruktor Mariusz Jarmuszczak podejmuje decyzje możemy startować. Wykonywaliśmy loty nocne nadlotniskowe.

W lotach nocnych brali udział piloci Sekcji Mikrolotowej Aeroklubu Poznańskiego

-Krzysztof Ciszewski
-Andrzej Ciszewski
-Roman Wawrzyniak
-Mariusz Jarmuszczak
-Marcin Rogoźiński
-Łukasz Widyński (dokumentacja fotograficzna)
-Janusz Smólski
-Janusz Chomicz
-Janusz SadłoLoty zakończone sukcesem. Koledzy zdobyli nowe doświadczenie. Cel, jakim było doskonalenie sztuki pilotażu został osiągnięty. Bezpieczeństwo zostało zachowane.

Autorem zdjęć jest Łukasz Widyński

Sekcja Mikrolotowa Aeroklubu Poznańskiego
Krzysztof Ciszewski

Ocena:  
( 48 )      nie oceniany
  Opinii:  

13

  

Dodaj swoją opinię

Utworzony: 2017-06-07 16:10:51 ~~Chaspaycle~~

Propecia Centro Cheap Cialis No Rx Zithromax Buy No Prescription Buy Prevacid 42 Count Cheapest Levitra Drugs For Sale Without Prescription Unicure Remedies Pvt. Ltd. how cau you order levitra on line Buy Terbinafine Tablets 250 Mg Diamox Buy Paypal Price Of Levitra Bayer Caracteristicas De Propecia Levitra Plus Cleocin How To Buy Amoxicillin Levitra Brand Name Amoxicillin Antibiotic Sex Auf Levitra Tadalafil Generic Acquista Viagra Line Propecia Dhea Minoxidil 2 Buy Levitra Vardenafil Viagra 50 Vademecum Cialis 5mg Bestellen Levitra 5mg Tablets Compra Priligy Precio Cialis Achat En Belgique Real Viagra Online Order Renova Cheap Can I Drink While Taking Amoxicillin Order Kamagra Online Levitra Verschreiben Lassen Vip Transaction Pharmacy Levitra Online Cheap Proper Amoxicillin Dosage

Utworzony: 2017-06-03 04:52:29 ~~Chaspaycle~~

Viagra Apres Prostatectomie Comprar Lasix Cialis 8 Comprimes Baclofene Depression Kamagra Oral Jelly Viagra 100mg Erfahrung Viagra Generic Shipped In Usa Cialis Cheap Did Keflex Cause Lower Platelets Viagra Senza Ricetta Medica Cheap Generic Viagra Online Apotheke Tamoxifen Cialis Y Vih Online Propecia Buy Zithromax Single Dose Packets Amoxicillin Dosage For Tooth Cheap Cialis Online Buy Liquid Viagra Weather In Vancouver Cialis Tu Medico Buy Propecia Online Uk Viagra Seguridad Social Keflex During Breastfeeding viagra prescription Comprar Cialis Farmacia Barcelona Priligy And Cialis Cheap Kamagra Tablets Levitra En Horaire Nebenwirkungen Von Viagra Forum cialis Cephalexin Alcohol Use Where To Buy Stendra Levitra Buying Ou Commander Du Cialis Potenzmittel Cialis Tadalafil viagra Priligy Se Vende En Farmacias Cialis Original Generique Purchase Viagra Usa Cialis Y Taquicardia Pharmacy No Prescripition Levitra 20mg Price Keflex Vaginal Bacteria Ship Fast Doxycycline Levitra Tab 20mg Acheter Levitra En France Cialis Inhaltsstoffe levitra professional Amoxicillin 500mg Times A Day Commander Du Kamagra Low Cost Propecia Nebivolol Kamagra What Is It Cialis Online Usa Prezzi Cialis Viagra Ceclor Or Keflex Kamagra Jelly Online Cialis Comprar Precio Se Necesita Receta Para Comprar Viagra En Espana Cheapest Levitra Canada Pharmacy Meds United Pharmacies Propecia Cialis Buy Online Price For A 100 Mg Viagra Viagra Without A Persxritpion Cheapest Cialis Online Blackmarket Cilias Tegretol How Much Is Propecia Buy Pfizer Brand Viagra Online Priligy Dapoxetina Comprar viagra Cytotec Acheter Viagra Ohne Rezept De Cheapest Propecia Online O Acquistare Beni Kamagra Propecia Espana Se buy levitra de como y celisborrar x Best Price Propecia In Uk Levitra Nuova Formulazione cialis Dapoxetina Con Viagra Cialis En 48h Kamagra Online Pharmacy Fedex Macrobid 100mg Get Website Viagra Dopo Mangiato Tadalafil Generic Low Cost Cialis 2.5 Mg Cialis Per Ansia Da Prestazione Best Levitra Generic Cialis No Me Hizo Efecto Recommended Dosage Of Bactrim For Uti cialis price Foro Cialis Vs Viagra Cheap Viagra Fast Delivery buy viagra Levaquin No Prescription Needed Amoxicillin Injections Get Levitra Zithromax Stays In Your System Cialis Fermo Posta Buy Priligy 60mg Liquid Dramamine Kamagra Uk Cheap Buying Levitra Online Cialis Original O Generico Synthroid Without Script Cheap Viagra 100mg Levitra Dosis Where To Buy Silagra Priligy Pastilals Amoxicillin Dosages Cuanto Cuesta Cialis En Farmacia Real Viagra Online Dosificacion Kamagra How Long Before Zithromax Works Mail Order Levitra Kamagra Oral Kaufen Clomid Bouffees Chaleur Sildenafil Dosage Comparaison Cialis Viagra Levitra Cheapest Place To Buy Propecia Cheap Viagra Usa Amoxicillin Vs Zithromax Erfahrungen Mit Cialis Wirkung online pharmacy Generic Amoxicilina Website Fedex No Doctor Amoxicillin Cause Brown Teeth Kamagra Price Tadacip Online Uk Flagyl Pills Order Levitra Low Cost Achat Cialis Canada Levitra Preisvergleich 20 Mg Levitra 40mg Sale Levitra Dangers Best Cheapest Price Tadafil vardenafil vs viagra Provera In Germany Tablet With Next Day Delivery

Utworzony: 2017-05-26 15:47:39 ~~Chaspaycle~~

Rhinocort Purchase Cialis Where To Order Secure Fedex Shipping Stendra Tadarise Pro 20 Order Pills Online Proscar Pelo Propecia Best Price Fastest Shipping Cialis Prozac Drug Interactions Propecia Front Forehead Canadian Pharmacy Mall Where To Buy Priligy Discount Finasteride Online Cheap Drugs From Canada Order Prozac Online Usa Pharmacy Online Viagra Cialis Achat Securise Low Cost Propecia Metformin Non Prescription

Utworzony: 2017-05-23 18:13:01 ~~Roberpata~~

Priligy Amsterdam Buying Pills Online Online Dostinex Fastest Shipping Overnight Shipping Of Levaquin Cheap Viagra 50mg want to buy real isotretinoin Cialis 20mg En Ligne Kamagra Propecia Finasterid Amitriptyline Without Prescription Cialis Tadalafil Viagra Orosolubile Cialis Farmacia Del Ahorro Order Cialis Generic Isotretinoin Pills Best Website Cheapeast Saturday Delivery Viagra Vente Prix Online Generic Kamagra Cialis 20 Mg Comprar En Espana Can Amoxicillin Cause Loss Of Appetite Buy Tadalafil Online Achat Amoxicillin Sens Ordonnance Gratuit Comprime Dove Si Compra Il Viagra Viagra Cialis Purchase Prescription Antibiotic Amoxicillin 875 Cod Only Stendra 50mg Secure Ordering With Free Shipping Buy Kamagra Online Cheap Utilisation Et Effet Du Viagra Achat Propecia Paris Low Price Viagra Propecia Regrow Keflex Indications Viagra Free Trial Keflex Pregnancy Como Tomar Cialis Cialis Viagra Cialis Farmacia Online Feline Dosage For Amoxicillin Cheap Cialis Online Xenical Acheter Ligne Taking Amoxicillin With Yogurt Viagra Samples Levitra Food Tetracycline Vendors How Much Is Kamagra Viagra 100 Teilen Viagra Naturale Senza Ricetta Low Price Zoloft Generic Viagra Sample Pack Macrobid No Prior Script Tadalafil Tablets Zithromax Suspension Storage Green Line Pharmacy Buy Cialis Online Usa Cytotec Posologie Quand Prendre Baclofene Get Cheap Cialis Online Can Amoxicillin Cause A Stuffy Nose Battling Anxiety Nhs Cheap Cytotec Mail Order Stendra Internet Cod Only Next Day Delivery Amoxil 20mg Duree Buy Kamagra Oral Jelly Kamagra Direct Uk Can I Get Zoloft Without A Prescriptionzoloft Cheap Viagra Generic Discount Tadafil Zincovit China Viagra Online Propecia Online With Prescription Canadian Mall Pharmacy Cialis Online Prices Propecia While On Propecia Propecia Oferta Order Zoloft Online Online Pharmacy Cheap Retin A Puedo Comprar Levitra Sin Receta Cheap Cialis 40mg Amoxicilina Antibiotic Overnight Shipping Cod Only Zithromax Amazon Levitra Online Mixing Amoxicillin Wine Together Cheapest Way To Buy Viagra How To Get Viagra Propecia Generics Propecia Cost Per Month Cheap Zoloft No Rx Online Pharmacy Rx One Viagra Battute Order Cheap Kamagra Viagra Per Diabetici Amoxicillin Powder Kamagra On Line Blog Priligy Cialis Barcelona Cheap Cialis Brand Viagra In Phoenix Az Cialis 20 Farmaco Price Of Kamagra Frontal Hair Rogaine And Propecia Order now on line isotretinoin medicine fedex shipping Cialis Generic Amoxicillin And Pregnant Virgar Cialis 5mg Cialis Without Prescription How To Get Viagara In Sydney Generic Kamagra Online Propecia Hormones Women Avec Clomid Ma Courbe Fast Delivery Viagra Amoxicillin Pakage Insert Pharmacie En Ligne Pour Propecia Buy 25mg Viagra Online Acheter Ibuprofen 20mg Priligy Depliant Cheap Zoloft Online Generic Hydrochlorothiazide Can I Purchase Without A Script Cialis Pas Cher France Zoloft Online Buy Methadone And Keflex Bentyl 20mg Byclomine Muscle Spasms How Much Is Viagra Isotretinoin Secure Ordering Overseas Levlen Tri Regol Kamagra Price Dental Infection Keflex Erythromycin Cost Of 100 Mg Of Viagra Buy Generic Viagra Rx Pills Com Cephalexin Tooth Kamagra Pills Cialis Aus Deutschland

Utworzony: 2016-07-18 09:49:11 ~~Kellsie~~

Dobry clanek. Jsem rad, ze si celkove pouzil link na ma zabavne video, ale je videt, ze jsme jako narod nenceoitulpy   Bud se semkneme a PUJDEME SPOLECNE PROTI MODRE nebo je lepsi jednotlive emigrovat. Autor ODSS videa