2016-12-20

NPA 2016-17 - projekt zmiany nr 1 do CS-STAN

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że w dniu 7 grudnia 2016 r. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego opublikowała projekt zmiany nr 1 specyfikacji certyfikacyjnych CS-STAN.

Dokument dostępny jest na stronie internetowej EASA w ramach dokumentu NPA 2016-17 (Notices of Proposed Amendment). Konsultacje społeczne prowadzone przy użyciu strony internetowej: hub.easa.europa.eu/crt kończą się w dniu 7 lutego 2017 r. Odpowiedzi na zgłoszone przez Państwa pytania, komentarze lub propozycje zmian będą opublikowane w dokumencie CRD (Comment Response Document) wraz z Decyzją Dyrektora EASA pod koniec pierwszego kwartału 2017.

Projekt zmiany nr 1 do CS-STAN dotyczy wprowadzenia nowych lub zmiany następujących zmian oraz napraw standardowych:

• CS-SC002b – Installation of a Mode S elementary surveillance equipment (amended)
• CS-SC032a – Installation of anti-collision lights (new)
• CS-SC034a – Installation of cabin and cockpit conventional lights by LED-type lights (new)
• CS-SC033a – Exchange of existing battery by Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) batteries (new)
• CS-SC051b – Installation of ‘FLARM’ equipment (amended)
• CS-SC052b – Installation of VFR GNSS equipment/moving-map systems to enhance situational awareness (amended)
• CS-SC057a – Installation of a GPS system to enhance situational awareness and to support VFR navigation (new)
• CS-SC058a – Installation of traffic awareness beacon system (TABS) equipment (new)
• CS-SC081a – Exchange of tyres (inner tubes/outer tyres) (new)
• CS-SC082a – Exchange of skids on wing tips/fuselage tails (new)
• CS-SC083a – Exchange of flexible seals on control surfaces (new)
• CS-SC102a – Installation of DC power supply systems (PSS) for portable electronic devices (PED) (new)
• CS-SC103a – Exchange of interior material covering floor, sidewall and ceiling (new)
• CS-SC104a – Installation of lightweight in-flight recording systems (new)
• CS-SC202b – Use of aviation gasoline (AVGAS) UL 91 (amended)
• CS-SC203b – Use of aviation gasoline (AVGAS) HJELMCO 91/96 UL AND 91/98 UL (amended)
• CS-SC205a – Installation of fuel low level sensor (FLLS) (new)
• CS-SC251b – Installation of an angle of attack (AoA) indicator system (amended)
• CS-SC401b – Exchange of basic flight system instruments (amended)
• CS-SC403a – Provisions for the installation of lightweight cameras (new)
• CS-SR802b – Repair of sailplanes, powered sailplanes, LSA and VLA (amended)
• CS-SR803a – Repairs of canopy cracks by drilling a stopping hole (new)
• CS-SR804a – Use of epoxy resin for the repair of aircrafts build with wood (new)

Departament Techniki Lotniczej zachęca do zapoznania się z niniejszym projektem oraz do zgłaszania pytań, komentarzy lub propozycji zmian bezpośrednio za pomocą ww. strony internatowej. W przypadku problemów natury językowej pytania, komentarze lub propozycje zmian mogą być zgłoszone do EASA za pośrednictwem Departamentu Techniki Lotniczej. Wiadomości e-mail należy przesłać na adres: acam@ulc.gov.pl z tematem CS-STAN najpóźniej do dnia 27.01.2017 r.

Źródło: ULC

Ocena:  
( 0 )      nie oceniany
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię