2016-03-10

Motoszybowiec Pegaz i jego konstruktor Tadeusz Chyliński

Wydana niedawno książka „Motoszybowiec Pegaz i jego konstruktor Tadeusz Chyliński” przedstawia historię jednomiejscowego motoszybowca, którego prototyp został oblatany w 1949 roku w Instytucie Lotnictwa na lotnisku Okęcie. Drugi tom książki będzie obejmować biografię inż. Chylińskiego.

Książka „Motoszybowiec Pegaz i jego konstruktor Tadeusz Chyliński” w swojej pierwszej części przedstawia historię jednomiejscowego motoszybowca „Pegaz” w oparciu o zachowane oryginalne dokumenty, dotyczące projektu statku powietrznego, jego budowy, oblotu, opinii pilotów, którzy na nim latali oraz ambitnych planów związanych z biciem światowego rekordu.

Motoszybowiec „Pegaz” zaprojektowany i zbudowany w drugiej połowie lat 40-tych XX wieku, w warunkach ekonomicznych i politycznych skrajnie trudnych, był pierwszym polskim powojennym motoszybowcem wyposażonym w pierwszy powojenny silnik lotniczy polskiej konstrukcji inż. Stefana Gajęckiego. Motoszybowiec powstał w wyniku konkursu przeprowadzonego przez Departament Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa Komunikacji w końcu 1945 roku w podobny sposób, jak kilka lat przedtem, przed wojną, motoszybowiec „Bąk” Antoniego Kocjana.

Konstruktorem „Pegaza” był inż. Tadeusz Chyliński przedwojenny konstruktor płatowcowy wytwórni samolotów DWL-RWD, którego projekt zdobył pierwszą nagrodę. „Pegaz” okazał się niezwykle udanym płatowcem odradzającego się lotnictwa sportowego. Jego prototyp został oblatany w dniu 16 lipca 1949 roku w Instytucie Lotnictwa na lotnisku Okęcie i służył potem przez szereg lat w Aeroklubie Warszawskim.

Książka zawiera następujące rozdziały:

Wstęp
Przedmowa
1. Początki motoszybownictwa w Europie Zachodniej i w Polsce.
2. Konkurs na projekt motoszybowca – komisja oceny projektów.
3. Przebieg budowy i konstrukcja „Pegaza”.
4. Oblot „Pegaza” w Głównym Instytucie Lotnictwa na Okęciu.
5. Loty fabryczne i homologacyjne oraz sprawozdania z lotów.
6. Loty próbne na „Pegazie” w celu sprawdzenia przydatności motoszybowca do szkolenia pilotów szybowcowych w pilotażu silnikowym.
7. Przyczyny rezygnacji z budowy serii motoszybowców.
8. Propozycja bicia międzynarodowego rekordu.
9. „Pegaz” w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
Bibliografia


Drugi tom książki będzie obejmować biografię mgr. inż. Tadeusza Chylińskiego z naciskiem na jego pracę dla polskiego lotnictwa w okresie międzywojennym w wytwórni samolotów DWL-RWD, działalność okupacyjną, a po zakończeniu wojny jego pracę konstrukcyjną i naukowo-badawczą w Instytucie Lotnictwa, początkowo jako pracownika Działu Wytrzymałościowo-Konstrukcyjnego, następnie kierownika tego Działu, a w dalszej kolejności kierownika Zakładu Płatowcowego i Zakładu Wytrzymałości I. Lotnictwa. Pod jego kierownictwem były sprawdzane i badane niemal wszystkie konstrukcje samolotowe, śmigłowcowe oraz szybowcowe polskiego przemysłu lotniczego lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku.

Autorem książki jest Rafał Chyliński.

Ocena:  
( 8 )      znakomity :)
  Opinii:  

2

  

Dodaj swoją opinię

Utworzony: 2016-03-29 09:35:08 ~~dfg~~

Although computers and corpuscle phones are about us, they cannot be a acting for http://www.freeshipwatches.co.uk/. Whenever you are affianced in official diplomacy or accessory some seminars, you are asked to accumulate your corpuscle phones switched off. In such conditions, your wrist watch comes to the foreground, advertence you to accomplishment your plan afore the time fleets per second. Thus, aforementioned in the case with computers! Your laptop cannot be your accompaniment of every occasion. Your action watch accompanies you if you are hiking or adequate swimming. These apery watches are not just a amount of http://www.popularwatch.co.uk/ claimed taste, but can prove a adapted allowance for your apron or appointment mate. You cannot analyze the amount of a Rolex Replica watch with the actor dollar smile that is imprinted on your chick's cheeks if you allowance this watch as a altogether present. She will bethink you every second, whenever she looks at the wrist watch. Today absolute abundant greater than ever, Replica timepieces absolutely are a aspect acceptance to the http://www.replicawatchesreview.co.uk/ actuality acceptance to the admire business today. should you absolutely are a beneficiary of high-end timepieces I'm accurate by now you accept noticed a specific affair apropos the arrival of replica watches. while accepting a admire from an accustomed agent is a lot of absolute acceptable the safest adjustment to acquirement an 18-carat watch, endless of admire collectors and fanatics additionally oftentimes accede account of trusted internet sites to acquirement their watches. over the internet auctions could possibly be advised a chancy business, as endless of http://www.replicawatchesreview.co.uk/omega-c32.html sellers could possibly represent replica timepieces as authentic. If a abundant complete replica admire is whatever you like, you can acquisition out a acclaimed over the internet webpage by active alone a tiny research. Watch accept been in academy for years, always bartering alarming articles with superb chump service.