2017-01-04

Międzynarodowy ruch pasażerski w 2016 roku

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) opublikowała wstępne dane dotyczące przewozów pasażerskich w 2016 roku. Liczba pasażerów przewiezionych w ruchu regularnym w 2016 roku wyniosła 3,7 mld – o 6 proc. więcej w stosunku do roku ubiegłego.

Wzrost sektora wyrażony w pasażerokilometrach był jednak wolniejszy niż w 2015 roku, kiedy wyniósł 7 proc. Obecnie stanowi 6,3 proc. Ponadto podsumowano następujące kwestie:

Międzynarodowy ruch pasażerski w 2016 roku

Liczba pasażerów przewiezionych w ruchu regularnym w 2016 roku wyniosła 3,7 mld – o 6 proc. więcej w stosunku do roku ubiegłego. Wzrost sektora wyrażony w pasażerokilometrach był jednak wolniejszy niż w 2015 roku, kiedy wyniósł 7 proc. Obecnie stanowi 6,3 proc.

We wszystkich regionach z wyjątkiem Afryki i Bliskiego Wschodu odnotowano wolniejszy wzrost niż w ubiegłym roku. Najszybciej lotnictwo cywilne rozwijało się w krajach Bliskiego Wschodu (ponad 11 proc. więcej pasażerów niż w 2015 roku) i Azji (8 proc.). W Europie wzrost był wolniejszy i wyniósł 4,3 proc., a w Ameryce Północnej 3,5 proc.

Pod względem krajowych regularnych połączeń lotniczych, rynek wzrósł o 6,2 proc. w 2016 roku, w porównaniu z 7,3 proc. wzrostem odnotowanym w 2015 roku. W Ameryce Północnej, największym na świecie rynku krajowym (43 proc. udział w rynku), wzrósł o 4,9 proc. Ze względu na silny popyt w Indiach i Chinach, w regionie Azji/Pacyfiku, sektor przewozów krajowych w 2016 roku wzrósł o 10 proc., co stanowiło aż 40 proc. światowego udziału w ruchu krajowym.

Działalność przewoźników niskokosztowych

Udział niskokosztowych przewoźników w światowym rynku przewozów pasażerskich w 2016 roku stanowił około 28 proc., przekraczając tym samym liczbę ponad 1 mld obsłużonych pasażerów w 2016 roku. Ponadto przewoźnicy niskokosztowi z Europy stanowili 32 proc. całkowitej liczby przewozów LCC na świecie, na drugim miejscu byli przewoźnicy z regionu Azji/Pacyfiku (31 proc.) oraz Ameryki Północnej (25 proc.). Rosnąca obecność tanich przewoźników, zwłaszcza w gospodarkach wschodzących, przyczyniła się do ogólnego wzrostu ruchu pasażerskiego.

Spadek współczynników wypełnienia miejsc w samolocie

Oferowanie przewoźników lotniczych na całym świecie wzrosło o około 6,4 proc. W rezultacie, ogólny współczynnik wypełnienia (LF) nieznacznie spadł z 80,4 proc. do 80,3 proc. w 2015 roku. Współczynnik LF był różny dla każdego regionu: 68 proc. w przypadku Afryki, a 83,3 proc. dla Ameryki Północnej. Z kolei współczynnik LF w przypadku Bliskiego Wschodu jest w dalszym ciągu pod presją silnego wzrostu oferowania przewyższającego wzrost ruchu. Oczekuje się, że współczynnik wypełnienia LF w regionie zmniejszy się z 76,3 proc. w roku 2015 do 74,7 proc. w 2016 roku.

Przewóz ładunków

Światowy regularny przewóz ładunków, mierzony w tonokilometrach (FTK), wzrósł w roku 2016 o 2,6 proc., zatem nieznacznie poprawił wynik z 2015 roku, w którym to wygenerował 1,7 proc. wzrost. Międzynarodowy segment przewozów ładunków, który stanowi prawie 87 proc. łącznego frachtu lotniczego, wzrósł o około 2,5 proc., w porównaniu z 1,8 proc. wzrostem w 2015 roku. Współczynnik wypełniania samolotów w regularnych przewozach międzynarodowych w 2016 roku wzrósł o 46 proc., czyli był o 1 punkt procentowy niższy niż w 2015 roku (47 proc.).

Wyniki finansowe przewoźników

Paliwo stanowiło prawie jedną piątą kosztów operacyjnych w branży w 2016 roku, a jednocześnie jedną trzecią w 2015. Znaczny spadek kosztów paliwa pomógł przewoźnikom utrzymać zysk operacyjny na tym samym poziomie, co w poprzednim roku: przemysł lotniczy oczekuje zakończyć 2016 rok z kolejnym rekordowym zyskiem operacyjnym w wysokości około 60 mld USD i marży operacyjnej równej 8 proc. W poprzednim tj. 2015 roku zysk operacyjny był w wysokości 58 mld USD, a marża operacyjna wyniosła 8 proc. Kolejny rok z rzędu oczekuje się, że jedna trzecia zysków pochodzić będzie od przewoźników z Ameryki Północnej, których krajowy rynek stanowi 66 proc. ich całkowitej działalności.

Źródło ULC

Ocena:  
( 0 )      nie oceniany
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię