2012-02-15

Maciej Lasek szefem PKBWL

Maciej Lasek został nowym przewodniczącym Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych – poinformował minister transportu Sławomir Nowak. Lasek zastąpił odwołanego przez ministra Edmunda Klicha.

Minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomir Nowak wyznaczył nowego przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Został nim Maciej Lasek, dotychczasowy zastępca przewodniczącego komisji.

Podjąłem decyzję o wyznaczeniu przewodniczącego po zasięgnięciu opinii członków komisji. Wyłonili oni kandydata ze swojego grona jednogłośnie – poinformował minister Sławomir Nowak. – Jakość, profesjonalizm i niezależność PKBWL są dla mnie najważniejsze – zaznaczył. – Pan Maciej Lasek jako znany ekspert lotniczy, również międzynarodowy, posiadający prawie dziesięcioletni staż pracy w komisji, będzie zapewniał właściwy poziom jej prac – dodał minister Nowak.

Nowy przewodniczący PKBWL podziękował ministrowi transportu za wyznaczenie i zapewnił, że będzie kierował pracami komisji zgodnie z procedurami, określonymi w Prawie lotniczym. – Będziemy starali się usprawnić pracę komisji, także poprzez szkolenie współpracujących z nami podmiotów zewnętrznych. Wyniki naszej pracy wpływają na poprawę bezpieczeństwa lotów – powiedział Maciej Lasek.

Stanowisko przewodniczącego PKBWL od stycznia 2006 roku zajmował Edmund Klich. 9 lutego br., na wniosek skonfliktowanych z nim członków komisji (przyjęty jednogłośnie), minister Nowak odwołał go ze stanowiska (zobacz: Edmund Klich odwołany). Klich przestał być jednocześnie członkiem komisji. Do czasu wyznaczenia nowego przewodniczącego jej pracami miała kierować sekretarz Agata Kaczyńska. Była to druga, podjęta przez członków PKBWL próba doprowadzenia do odwołania Klicha, jednak w styczniu 2011 roku ówczesny minister infrastruktury Cezary Grabarczyk wyznaczył go na kolejną, pięcioletnią kadencję.

Po odwołaniu Edmunda Klicha Sławomir Nowak zdecydował, że nowego przewodniczącego wskażą członkowie komisji ze swojego grona lub spoza PKBWL.

Kim jest Maciej Lasek?

Nowy przewodniczący PKBWL urodził się 15 czerwca 1967 roku w Elblągu. W 1992 roku ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w specjalności budowa płatowców. W 2002 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w Wojskowej Akademii Technicznej w zakresie dynamiki lotu. Jest aktywnym pilotem samolotowym i szybowcowym z uprawnieniami instruktora szybowcowego i motoszybowcowego I klasy oraz pilota doświadczalnego I klasy.

Maciej Lasek ukończył kursy badania dużych katastrof lotniczych oraz zarządzania badaniem takich wypadków prowadzone przez ośrodki w USA i Singapurze. Ukończył również kurs teoretyczny dla pilotów liniowych oraz kurs teoretyczny dla pilota samolotu ATR-72/42.

W latach 1992-2002 pracował w Instytucie Lotnictwa zajmując się problemami związanymi z aerodynamiką i mechaniką lotu. W 2002 roku rozpoczął pracę w Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w której od czerwca 2003 roku pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego ds. technicznych. Prowadził badanie 120 wypadków i poważnych incydentów (specjalizacja: wyszkolenie lotnicze i eksploatacja lotnicza – badanie wypadków szybowców i samolotów lekkich, samolotów komunikacyjnych, szkolenie lotnicze i eksploatacja sprzętu lotniczego). Od 2008 roku jest członkiem zespołu Latajmy Bezpiecznie, powołanego w celu lokalizacji zagrożeń w obszarze lotnictwa cywilnego. W latach 2008-2011 był biegłym powołanym przez prokuraturę wojskową w sprawie wyjaśnienia przyczyn i okoliczności wypadku samolotu CASA C-295M.

Od maja 2010 do lipca 2011 roku był członkiem Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, powołanej do zbadania przyczyn i okoliczności wypadku samolotu Tu-154M z dnia 10 kwietnia 2010 roku. W tzw. „komisji Millera” pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego podkomisji lotniczej.

W latach 1993-2010 brał udział w próbach fabryczno-państwowych samolotów ultralekkich (współpraca z IKCSP w zakresie udowodnienia zgodności z wymaganiami przepisów budowy samolotów) oraz jako pilot doświadczalny w próbach fabryczno-państwowych pięciu typów szybowców i motoszybowców. Od 2011 roku jest zatrudniony jako adiunkt na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, gdzie prowadzi wykłady z zakresu badania wypadków lotniczych oraz mechaniki lotu. Jest autorem i współautorem 47 publikacji naukowych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych.

Prowadzi szkolenia lotnicze w Aeroklubie Elbląskim i Aeroklubie Radomskim oraz wykłady poświęcone podnoszeniu stanu bezpieczeństwa lotów. W latach 2003-2007 był redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „NIT – Nauka, Innowacje, Technika”.

Maciej Lasek jest żonaty i ma troje dzieci.
Sławomir Kasjaniuk

Ocena:  
( 13 )      nie oceniany
  Opinii:  

1

  

Dodaj swoją opinię

Utworzony: 2017-03-28 22:18:16 ~~Cesmah~~

Acheter Cialis Reunion Cheap Zithromax Pill Purchase Prednisone W Not Prescription Zithromax Globalrph Levitra Online Cheap Antabuse Escrow Refills Prednisone Where To Order Viagra Levitra Uso Recreativo Wirkeintritt Levitra Cheap Cialis Buy Propecia Cheap Online Uk Dejar Propecia Clomiphene Buy Cialis E Tiroide Viagra Gratis Ai Paraplegici Clomiphene Order No Prescription Generic Ed Meds Cialis Levitra Prezzo Accutane Cheapest Price Calculations For Suspension Amoxicillin Livitra Samples How To Get Viagra Viagra Pressione Oculare Loan amounts are usually from to. money loans What are the contents of this course QHow much can be borrowed through cheapest student loans offered by Stafford AIt is common to get to read about the course on Introduction to Accounting while going through the Cheapest Student Loans College programs.Buy Zithromax Single Dose Priligy Buy Online Zithromax For Strep Venta De Cialis Generico En Espana Priligy Dapoxetine Forum Can I Drink Alcohol With Cephalexin Xenical Orlistat Buy Online Cheap Propecia Online Viagra Dove Acquistare Best Lisinopril No Prescription Canada Levitra Vardenafil Zithromax Capsules 500mg Adult Dosage Amoxicillin Dapoxetene Cheap Viagra Samples Amoxicillin And Wine Order Vibramycin Safe To Take Amoxicillin In Pregnancy order accutane online no prescription cialis price Orlistat Achat Ligne Free Viagra Sample Shipped To You Cost Of Levitra Buying Viagra100brand Fromcanadaonline