2016-07-22

Lufthansa, Honeywell i Airbus podpisały porozumienie

Lufthansa Group, Honeywell Aerospace i Airbus podpisały memorandum o porozumieniu poświęcone współpracy nad opracowaniem rozwiązania poprawiającego bezpieczeństwo pasa startowego i stanowiącego połączenie systemu ochrony przed przekroczeniem pasa startowego (Runway Overrun Prevention System, ROPS) Airbusa i technologii SmartLanding firmy Honeywell dla floty samolotów Lufthansa Group.

Celem współpracy jest wyznaczenie najwyższego standardu w zakresie bezpieczeństwa pasa startowego dzięki połączeniu dwóch innowacyjnych i wiodących technologii i udostępnieniu ich w jak największej liczbie rodzajów samolotów. Lufthansa udostępni firmom Honeywell i Airbus posiadaną wiedzę i doświadczenie biorąc udział w projektowaniu i ocenie rozwiązania dzięki zaangażowaniu załóg samolotów już na wczesnych etapach rozwoju.

ROPS to bazujący na analizie bieżących parametrów system ostrzegania opracowany przez Airbusa, który pomaga załodze samolotu zapobiec przekroczeniu pasa startowego. ROPS, posiadający certyfikację Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) oraz Administracji Lotnictwa Pasażerskiego Chin (CAAC), stosowany jest na pokładzie blisko 430 samolotów, w tym modeli A320, A330, A350 i A380. Na instalację systemu zdecydowali się również operatorzy 1500 zamówionych samolotów. ROPS stanowi obecnie część portfela rozwiązań nowej filii Airbusa, NAVBLUE, będącej całkowicie własnością firmy i zajmującej się zarządzaniem operacjami lotniczymi i ruchem lotniczym.

System SmartLanding firmy Honeywell ogranicza ryzyko przekroczenia pasa startowego ostrzegając pilota, jeśli samolot podchodzi do pasa startowego zbyt wysoko, zbyt szybko lub też nie został właściwie skonfigurowany do lądowania. SmartLanding to rozszerzenie oprogramowania ulepszonego systemu ostrzegania o bliskości ziemi (Enhanced Ground Proximity Warning System, EGPWS) Honeywell, zainstalowanego w ponad 30 tys. samolotach linii lotniczych i prywatnych samolotach służbowych. Za pomocą prostego rozszerzenia do oprogramowania EGPWS SmartLanding podnosi poziom świadomości sytuacyjnej pilota i pomaga w przerwaniu łańcucha wydarzeń prowadzącego do przekroczenia pasa startowego za pomocą dźwiękowych i wizualnych ostrzeżeń podczas schodzenia do lądowania tylko w sytuacji, gdy samolot nie spełnia ustalonych kryteriów bezpieczeństwa.

Airbus, dział Grupy Airbus, jest czołowym światowym producentem samolotów komercyjnych, które oferuje najbardziej nowoczesną, kompleksową i efektywną rodzinę samolotów pasażerskich przewożących od 100 do ponad 600 pasażerów. Airbus sprzedał ponad 16 500 samolotów około 400 klientom, a ponadto zapewnia najwyższe standardy wsparcia i szkoleń w ramach rosnącej międzynarodowej sieci.

Źródło: Airbus

Ocena:  
( 0 )      nie oceniany
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię