2016-11-22

Lotnisko Chopina z europejskim certyfikatem

Lotnisko Chopina w Warszawie jest obecnie szóstym w Polsce (po Bydgoszczy, Krakowie, Rzeszowie, Katowicach i Gdańsku) lotniskiem, które uzyskało certyfikat po spełnieniu wymagań UE.

W dniu 21 listopada 2016 r., po pomyślnie przeprowadzonym procesie certyfikacji, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał certyfikat dla Lotniska Chopina w Warszawie (EPWA), zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiającym wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008.

Certyfikat został wydany na czas nieokreślony.

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia Komisji (UE) nr 139/2014 ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem 216/2008, wprowadzony został na poziomie unijnym nowy system certyfikacji, oparty na nowych zasadach i procedurach ustanowionych w ww. rozporządzeniu. Podstawą tego systemu jest standaryzacja wymagań dla lotnisk w całej Unii Europejskiej, przy jednoczesnym zachowaniu elastycznego i indywidualnego podejścia do infrastruktury lotniczej.

Aktualnie Lotnisko Chopina w Warszawie jest szóstym w Polsce (po Bydgoszczy, Krakowie, Rzeszowie, Katowicach i Gdańsku) lotniskiem, które uzyskało certyfikat po spełnieniu wymagań UE. Certyfikat zawiera specyfikacje, w których określono warunki funkcjonowania lotniska.

Do końca 2017 roku wszystkie krajowe porty lotnicze, które obsłużyły ponad 10 000 pasażerów rocznie przez kolejne trzy lata, powinny przejść proces konwersji certyfikatu.

Źródło: ULC

Ocena:  
( 0 )      nie oceniany
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię