2007-08-14

Lotnictwo wojsk lądowych

Wojska Lądowe także dysponują statkami powietrznymi. Obecnie lotnictwo wojsk lądowych, wraz z wojskami powietrzno-desantowymi, desantowo-szturmowymi i kawalerią powietrzną tworzy rodzaj wojsk zwany wojskami aeromobilnymi.

Wojska desantowo-szturmowe przewidziane są m.in. do działań na zapleczu wroga umozliwiających siłom własnym opanowanie strategicznych obiektów, zniszczenie organizacji zaplecza i infrastruktury logistycznej. Wojska powietrzno-desantowe prowadzić mogą działania zaczepne i obronne, często o charakterze dywersyjnym. Kawaleria powietrzna dysponuje śmigłowcami przystosowanymi do prowadzenia ataków powietrznych na naziemne cele przeciwnika, charakteryzuje sie bardzo wysoką mobilnością i możliwością szybkiego reagowania.

Lotnictwo wojsk lądowych udziela wsparcia własnym oddziałom i związkom taktycznym poprzez niszczenie sił pancernych, umocnionych stanowisk obronnych i środków ogniowych przeciwnika. Służą temu śmigłowce bojowe z wyposażeniem i uzbrojeniem dostosowanym do prowadzenia tego rodzaju działań. Wykonuje także zadania rozpoznawcze, transportowo-desantowe i specjalne.

Wojska Lądowe posiadają dwa pułki śmigłowców bojowych, wyposażone w śmigłowce Mi-2 oraz Mi-24. W zależności od przeznaczenia wielozadaniowe śmigłowce Mi-2 mogą być uzbrojone w działka, karabiny maszynowe, pociski przeciwpancerne, mogą również przeprowadzać minowanie narzutowe. Zwalczają wrogie cele opancerzone oraz inne cele naziemne. Śmigłowce szturmowe Mi-24 udzielają wsparcia ogniowego wojskom lądowym, służą do przerzutu grup szturmowych, ewakuacji załóg z terenu wroga. Uzbrojenie zależnie od wariantu składa się z przeciwpancernych pocisków kierowanych i niekierowanych, rakiet, bomb lotniczych, działek i karabinów maszynowych. Oba śmigłowce znajdują sie na wyposażeniu 49 pułku śmigłowców bojowych w Pruszczu Gdańskim oraz 56 pułku śmigłowców bojowych w Inowrocławiu. 25 Brygada Kawalerii Powietrznej posiada na stanie śmigłowce W-3 Sokół, Mi-8T i Mi-17. Sokoły uzbrojone są w 23 mm działko, niekierowane pociski rakietowe, rakiety samonaprowadzające, bomby kulkowe i urządzenia do minowania narzutowego. Mogą wykonywać zadania polegające na bezpośrenim wsparciu wojsk lądowych i niszczeniu środków pancernych czy umocnionych punktów obrony przeciwnika. Wykorzystywane są do desantów i zrzutów żołnierzy, ewakuacji rannych, minowania narzutowego i prowadzenia walki powietrznej. Większe Mi-8 i Mi-17 przeznaczone są do szybkiego transportu grup szturmowych na pole walki, także na zaplecze przeciwnika, z jednoczesnym udzieleniem wsparcia ogniowego - uzbrojone mogą być m.in. w niekierowane pociski rakietowe. Biorą udział w akcjach ratowniczych i działaniach transportowych. Dowództwo 25 BKPow stacjonuje w Tomaszowie Mazowieckim.


25 Brygada Kawalerii Powietrznej
Tomaszów Mazowiecki

W-3 Sokół
Mi-8
Mi-17


49 pułk śmigłowców bojowych
Pruszcz Gdański

Mi-2
Mi-24


56 pułk smigłowców bojowych
Inowrocław

Mi-2
Mi-24


Sławomir Kasjaniuk

Ocena:  
( 2 )      bardzo słaby
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię