2010-09-24

Lotnictwo - październik 2010

Lotnictwo – październik 2010, a w nim aktualności wojskowe, cywilne i kosmiczne.

Lotnictwo – to profesjonalny miesięcznik poświęcony przeszłości, teraźniejszości i perspektywom rozwojowym lotnictwa wojskowego oraz cywilnego i kosmonautyce. W czasopiśmie są prezentowane najważniejsze wydarzenia lotnicze z kraju i ze świata, analizy i artykuły poświęcone węzłowym problemom rozwoju lotnictwa i kosmonautyki, monografie statków powietrznych z licznymi zdjęciami, sylwetkami barwnymi i rysunkami, opisy linii lotniczych, sił powietrznych, jednostek lotniczych, operacji, bitew i walk, sylwetki ludzi lotnictwa, sprawozdania i relacje z najważniejszych imprez lotniczych, Silną stroną „Lotnictwa” jest szeroki zespół autorski, który gwarantuje rzetelność, różne punkty widzenia na omawiany temat oraz wysoki poziom prezentowanych treści.

W numerze październikowym:

- Aktualności wojskowe, cywilne i z kosmosu
- Dylematy wsparcia eksploatacji samolotu F-16 i nie tylko...
- Lotnictwo na MSPO Kielce 2010
- Mazury Airshow 2010
- Długoterminowa prognoza rynku Boeinga
- Zarządzanie lotniskiem, a osłona meteorologiczna lotnictwa cywilnego
- Bojowe samoloty odrzutowe pionowego startu i lądowania z napędem o ciągu wektorowanym (cz. I)
- Mirage F1M – królewska straż Hiszpanii
- An-2 – samolot do wszystkiego?
- 8. Baza Lotnictwa Transportowego Kraków-Balice
- Co nowego w programie PAK FA?
- Kierunki rozwoju sił powietrznych (cz. II)
- Chińskie myśliwce odrzutowe (cz. II)
- Misja STS-131 – ostatnia taka załoga
- Westland Whirlwind w walce
- Pierwsze ciężkie bombowce – samoloty bombowe japońskiego Lotnictwa Armii
- Czy będziesz na Legendach?
- Stanisław Kłosowski – zapomniany wśród najdzielniejszych

Dylematy wsparcia eksploatacji F-16 i nie tylko…

Pracownicy Biura F-16 (w kolejności od lewej stoją): płk Tomasz Miedziński, płk rez. Tadeusz Pieciukiewicz, płk Andrzej Drabarczyk, płk rez. Andrzej Wąsiewicz, płk rez. Wojciech Wołynek i płk Dariusz Turkiewicz. Fot. Biuro F-16

W jakim stopniu Biuro było zaangażowane w wynegocjowanie ostatniej umowy w sprawie wsparcia logistycznego eksploatacji F-16?

Podstawowym zadaniem Biura F-16 jest zarządzanie podpisanym w 2003 r., polsko-amerykańskim kontraktem na zakup systemu uzbrojenia F-16. Kontrakt ten zapewnia wsparcie logistyczne zakupionego sprzętu przez pierwsze trzy lata eksploatacji – licząc od chwili dostawy do Polski. Tak więc, w przypadku sprzętu i podsystemów dostarczonych do kraju w 2006 r. okres zakontraktowanego wsparcia logistycznego zakończył się w 2009 r., a dla późniejszych dostaw ma to mieć miejsce w kolejnych latach. Aby zachować ciągłość wsparcia Biuro podjęło działania w celu przygotowania umowy na kontynuację wsparcia logistycznego samolotu wielozadaniowego i pozostałych elementów składowych systemu uzbrojenia F-16 w kolejnych latach (tzw. Follow-on-Support) w ramach systemu FMS (Foreign Military Sales). Wykraczało to poza podstawowe obowiązki Biura; jednak ze względu na posiadane doświadczenie i wiedzę, otrzymaliśmy zgodę ministra Obrony Narodowej na rozszerzenie działalności. Uzgodnienia ze stroną amerykańską, dotyczące zakresu wsparcia i treści poszczególnych zapisów umowy trwały blisko trzy lata. Umowa została podpisana na początku tego roku i zapewnia wsparcie logistyczne eksploatacji F-16 do końca 2012 r.

Lotnictwo na MSPO Kielce 2010

Drugi wielozadaniowy śmigłowiec transportowy S-70i Black Hawk zbudowany w mieleckich zakładach i zaprezentowany na tegorocznym salonie kieleckim. Fot. Tomasz Kwasek

Tegoroczny XVIII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach (6–9 września), w zakresie spraw związanych z lotnictwem wojskowym, skoncentrował się na kilku wiodących tematach: szkolno-bojowych samolotach dla naszych Sił Powietrznych, modernizacji śmigłowców Mi-8, Mi-17 i Mi-24 dla lotnictwa Wojsk Lądowych, zapowiadanym przetargu na następcę tychże oraz powolnym wdrażaniu do eksploatacji bezpilotowych aparatów latających.

Długoterminowa prognoza rynku Boeinga

Zgodnie z prognozą w ciągu najbliższych 20 lat linie lotnicze otrzymają 7,1 tys. samolotów szerokokadłubowych, o wartości 1,6 bln USD. Na zdjęciu wyznaczający nowe standardy w komunikacji lotniczej Boeing 787 podczas prób kwalifikacyjnych. Fot. Boeing

Boeing opublikował najnowszą edycję prognozy światowego rynku transportu lotniczego CMO 2010. Szacuje ona, że w ciągu najbliższych 20 lat przewozy wzrosną prawie trzykrotnie, a linie lotnicze zakupią 30,9 tys. nowych samolotów, o wartości 3,6 bln USD. Flota średnich i dużych samolotów komunikacyjnych będzie liczyła 36,6 tys. maszyn, a ich największymi użytkownikami będą linie azjatyckie – 12,2 tys., amerykańskie – 9 tys. i europejskie – 7,5 tys. Najnowsza 47 edycja „Current Market Outlook 2010” (CMO 2010) została zaprezentowana w Londynie 11 czerwca bieżącego roku przez wiceprezesa Boeinga ds. marketingu, Randy Tinsetha. Według jego komentarza, „Światowy rynek jest w o wiele lepszej kondycji niż jeszcze rok temu, ale pozostają duże wyzwania. Oceniając 2010 r., zauważamy poprawę sytuacji na rynkach. Spodziewamy się wzrostów na rynkach powyżej dotychczasowego trendu. Dzięki temu zarówno przeloty pasażerskie, jak i cargo, zwiększą się w tym roku. Dochody linii lotniczych i obłożenie wzrosły, jednak cena paliwa jest dalej niestabilna. Spodziewany wzrost liczby pasażerów wyniesie 5,3% rocznie, dzięki wzrostowi gospodarczemu regionów o zróżnicowanych potrzebach. Segment samolotów wąskokadłubowych będzie dominować na całym świecie, ze względu na pojawianie się tanich przewoźników oraz wzrosty na rynkach wschodzących, takich jak Indie, Chiny i Azja Południowo-Wschodnia.

Zarządzanie lotniskiem, a osłona meteorologiczna lotnictwa cywilnego

Zapewnianie osłony meteorologicznej dla załóg statków powietrznych, organów służby ruchu lotniczego, jednostek służby poszukiwania i ratownictwa jest szczegółowo uregulowane. Na zdjęciu samolot pasażerski Airbus A319. Fot. Airbus

Opóźnienia i ograniczenia lotów spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi są znaczącym problemem w funkcjonowaniu wszystkich lotnisk. Dostarczona na czas informacja meteorologiczna o aktualnych i prognozowanych warunkach meteorologicznych ma istotne znaczenie dla funkcjonowania każdego lotniska. Zapewnianie osłony meteorologicznej dla załóg statków powietrznych, organów służby ruchu lotniczego, jednostek służby poszukiwania i ratownictwa jest szczegółowo uregulowane. Podlega ono certyfikacji i bieżącemu nadzorowi oraz międzynarodowym i krajowym audytom mającym na celu zapewnienie pełnej zgodności jej realizacji z międzynarodowymi i krajowymi wymaganiami. Zapewnienie osłony meteorologicznej na rzecz portów lotniczych zostało pozostawione do indywidualnych regulacji nawet nie na poziomie krajowym, a na poziomie poszczególnych lotnisk.

Bojowe samoloty odrzutowe pionowego startu i lądowania z napędem o ciągu wektorowanym (cz. I)

Samolot myśliwsko-szturmowy Harrier GR.5/GR.5A otworzył drugą generację tego typu maszyn w brytyjskich sił powietrznych (oblot 30 kwietnia 1985 r., zbudowano 62 sztuki, w tym 41 Harrier GR.5 i 21 Harrier GR.5A). W latach 90. XX wieku Harrier GR.5/GR.5A przebudowano do standardu GR.7/GR.7A. Fot. RAF

Odkąd człowiek zaczął konstruować samoloty, które mogły bezpiecznie i szybko przemieszczać się w przestrzeni, zaczął dostrzegać jedno z ich głównych ograniczeń. Samolot bowiem potrzebuje miejsca, aby wystartować, a po odbyciu przelotu – wylądować. Im większy i cięższy samolot, im więcej ludzi lub ładunku mógł zabrać, tym więcej potrzebował miejsca do startu i lądowania. I jak by tego było mało, w miarę jak inżynierowie konstruowali nowocześniejsze samoloty, tym bardziej stawały się one wymagające, co do jakości i długości lądowiska. Trudno było więc użyć samolotu do ratowania ludzi na morzu, lądownia w przygodnym terenie, transportowania chorych. W obszarze militarnego użycia lotnictwa sytuacja była również bardzo skomplikowana – ze zbombardowanego pasa startowego nie można było wypuścić samolotów w powietrze, chociażby do obrony, ani przyjąć myśliwce lub bombowce powracające z zadania bojowego. Wracające załogi często decydowały się lądować na uszkodzonych pasach, bo po prostu nie miały innego wyjścia: albo ludzie byli poranieni, albo maszyny uszkodzone. A często i jedno, i drugie. Tak więc lądowano i, niestety, często kończyło się to tragicznie...

Mirage F1M – królewska straż Hiszpanii

Mirage F1M w okolicznościowym malowaniu z okazji 35-lecia służby tych samolotów w Siłach Powietrznych Hiszpanii. Nosi on nowy kamuflaż NATO, jasnoszary na wszystkich powierzchniach, godło namalowane w standardzie zmniejszonej widzialności. Fot. Ala 14

Chociaż wielozadaniowe samoloty myśliwskie Mirage F1M zostaną wkrótce wycofane z użycia, to w tym roku zdążymy jeszcze uczcić ich 35-lecie służby w Siłach Powietrznych Hiszpanii. Myśliwce te wciąż są w stanie wypełniać swoje zadania, w tym także eskortować Króla Hiszpanii Juana Carlosa I, kiedy udaje się on, bądź wraca z wizyty za granicą. Dzięki systematycznej modernizacji, Mirage F1M jest wciąż ważnym elementem systemu obrony powietrznej Hiszpanii.

An-2 – samolot do wszystkiego?

W 1959 r. z ZSRR do Polski przekazano licencję na wytwarzanie wielozadaniowych samolotów transportowych Antonow An-2 (WSK PZL-Mielec), jednocześnie z licencją na silniki ASz-62IR (WSK PZL-Rzeszów) i czterołopatowe śmigła o zmiennym skoku AW-2 (WSK PZL-Warszawa-Okęcie). Fot. Szymon Lisek

W „Szkole Orląt” podchorążowie nazywają go humorystycznie „Rydwanem ognia”, jednak dla wielu pozostanie po prostu Antkiem. W 2009 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie niespodziewanie powrócił do programu szkolenia lotniczego dla przyszłych pilotów samolotów transportowych samolot WSK PZL-Mielec An-2. Powodem decyzji było ograniczenie wydatków budżetowych na obronność, które w istotny sposób obniżyły możliwości szkolenia na bardziej nowoczesnym sprzęcie.

8. Baza Lotnictwa Transportowego Kraków-Balice

Lekki samolot transportowy EADS-CASA C-295M po raz pierwszy wzbił się w powietrze 28 listopada 1997 r. Fot. Krzysztof Zieliński

Reorganizacja, która weszła w życie 1 lipca bieżącego roku jest dobrą okazją do przyjrzenia się dokładniej najbardziej zapracowanej w Siłach Powietrznych jednostce – 8. Bazie Lotnictwa Transportowego Kraków-Balice oraz użytkowanym przez nią statkom powietrznym. Baza wchodzi w skład 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego z dowództwem w Powidzu i jest jedyną jednostką Sił Powietrznych operującą na terenach objętych działaniami wojennymi.

Co nowego w programie PAK FA?

Zespół napędowy PAK FA stanowią dwa turbinowe silniki odrzutowe Saturn AL-41F1 o sumarycznym maksymalnym ciągu z dopalaniem 30 000 kG. Silniki zostały wyposażone w układ wektorowania ciągu w locie poziomym, zintegrowany z układem sterowania samolotem. Fot. Suchoj

Minęło dziewięć miesięcy od pierwszego lotu rosyjskiego wielozadaniowego samolotu myśliwskiego o cechach utrudnionej wykrywalności Suchoj T-50 powstałego w ramach programu PAK FA. 29 stycznia pierwszy lot w zakładzie w Komsomolsku nad Amurem wykonał samolot T-50-1 (szerzej na ten temat zobacz w „Lotnictwo” 3.2010). 12 lutego T-50-1 po raz drugi wzbił się w powietrze; dwutygodniową przerwę wykorzystano na pomalowanie samolotu w trójkolorowy kamuflaż z numerem bocznym 51. Łącznie do 26 marca T-50-1 wykonał sześć lotów, po czym został rozmontowany i 8 kwietnia przewieziony do ośrodka doświadczalnego przemysłu lotniczego w Żukowskim (na pokładzie ciężkiego samolotu transportowego An-124-100 Rusłan ). Tam ponownie T-50-1 zmontowano i 29 kwietnia samolot wykonał swój siódmy lot. Kolejne loty T-50-1 wykonał w Żukowskim 14 maja, 25 maja i 3 czerwca.

Kierunki rozwoju sił powietrznych (cz. II)

Samolot myśliwski dominacji w powietrzu o cechach utrudnionej wykrywalności Lockheed Martin F-22 Raptor – najbardziej zaawansowany tej klasy samolot na świecie. Fot. US Air Force

Państwem z pierwszej grupy, którego postępowanie w zasadniczy sposób wpływa na rozwój światowej myśli lotniczej, są Stany Zjednoczone. Kierunki rozwoju amerykańskich sił powietrznych wynikają z założeń nowej doktryny obronnej. Zgodnie z tą doktryną, wojna jest instrumentem polityki narodowej, a zwycięstwo oznacza osiągnięcie celów politycznych. Zadanie przeciwnikowi strat, wygranie kilku bitew czy zajęcie terytorium są tylko sposobem osiągania zwycięstwa.

Chińskie myśliwce odrzutowe (cz. II)

Wielozadaniowy samolot myśliwski J-10A uzbrojony w dwa kierowane pociski rakietowe „powietrze-powietrze” średniego zasięgu PL-11 i dwa małego zasięgu PL-8. Fot. Internet

W drugiej połowie 1964 r. zakłady lotnicze Shenyang rozpoczęły prace nad nowym przechwytującym samolotem myśliwskim. Krok ten był spowodowany zapotrzebowaniem skierowanym przez władze Chińskiej Republiki Ludowej, które zdawały sobie sprawę z tego, że kolejne wersje myśliwca J-7 to za mało. Nowy przechwytujący samolot myśliwski, który otrzymał oznaczenie J-8, miał być zdolny do rozwinięcia maksymalnej prędkości nie mniejszej niż Ma=2,2, osiągnięcia pułapu operacyjnego 20 000 m, prędkości wznoszenia 200 m/s oraz zasięgu 1500 km (z dodatkowym zbiornikiem paliwa pod kadłubem – 2000 km).

STS-131 – ostatnia taka załoga

Astronauta Rick Mastracchio sfotografowany podczas pierwszego wyjścia w kosmos, które trwało 6 godzin i 27 minut. Fot. NASA

Przedostatni lot amerykańskiego promu kosmicznego Discovery był poświęcony doposażeniu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jako kolejna misja logistyczna nie wyróżniał się niczym szczególnym, natomiast większą uwagę zwracała jego załoga, pod kilkoma względami nietypowa. Po pierwsze, zaledwie po raz trzeci w historii w statku kosmicznym znajdowały się jednocześnie trzy kobiety. Po drugie, po raz ostatni w wahadłowcu w kosmos udawało się siedem osób. Po trzecie, również po raz ostatni na pokładzie wahadłowca lecieli astronauci, dla których była to pierwsza wyprawa orbitalna. I wreszcie po czwarte – cała piątka specjalistów misji była cywilami.

Westland Whirlwind w walce

W latach 1942–1943 samolot Whirlwind z numerem seryjnym P7048 był wykorzystywany w 137. Dywizjonie RAF do zadań myśliwsko-bombowych. Następnie stał się on samolotem doświadczalnym i został ostatecznie spisany ze stanu brytyjskich sił powietrznych w kwietniu 1946 r.

Dwusilnikowy, jednomiejscowy myśliwiec Westland Whirlwind był gotowy do służby w chwili, kiedy Bitwa o Wielką Brytanię dobiegała końca. Szkopuł w tym, że nie był już wówczas potrzebny. Jednosilnikowe jednomiejscowe samoloty myśliwskie we współpracy z naziemnymi stacjami radiolokacyjnymi i zintegrowaną siecią dowodzenia zapewniały skuteczną obronę Wysp Brytyjskich w dzień, nocne myśliwce zaś były z założenia większe oraz wielomiejscowe. Jako pierwszy w Whirlwindy miał być wyposażony nocny dywizjon myśliwski, 25. Dywizjon RAF, stacjonujący w North Weald kilkadziesiąt kilometrów na północny-wschód od Londynu. W tym czasie dywizjon był wyposażony w dwusilnikowe trzymiejscowe samoloty myśliwskie Bristol Blenheim IF.

Pierwsze ciężkie bombowce - samoloty bombowe japońskiego Lotnictwa Armii

Kawasaki Typ 87 był pierwszym ciężkim samolotem bombowym lotnictwa Armii Cesarskiej budowanym seryjnie w Japonii.

W czasie pierwszej wojny światowej japońskie lotnictwo wojskowe było słabe i nieliczne. Głównym wyposażeniem lotnictwa Armii Cesarskiej (Teikoku Rikugun) były francuskie dwupłatowce Farman i opracowane na ich bazie pierwsze własne konstrukcje. Śledząc pilnie doniesienia z Europy zdano sobie sprawę z ogromnej roli lotnictwa w działaniach wojennych. W związku z tym po zakończeniu wojny Armia Cesarska podjęła działania zmierzające do rozbudowy własnych sił lotniczych i pozyskania nowych, nowoczesnych typów samolotów.

Czy będziesz na Legendach?

Fragment końcowego „Balbo”: trzy samoloty myśliwskie Spitfire i jeden Buchon w ciasnej formacji. Fot. Peter Arnold

Kiedy w marcu zaczynają się rozpraszać mroki zimy i pojawiają się pierwsze zwiastuny działalności w środowisku zabytkowych samolotów, myśli brytyjskich entuzjastów lotnictwa nieuchronnie kierują się w stronę lipca i pada pytanie: Will it be at Legends? – Czy będziesz na Legendach? Czy potwierdzą się plotki o nowych zakupach w Wielkiej Brytanii i innych krajach europejskich? Czy zakończy się na czas naprawa cennego warbirda? Czy kolejny samolot zostanie sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych? A przede wszystkim – czy wszystkie one wezmą udział w najważniejszych pokazach latających zabytków w Europie, a może i na świecie, jakimi są „Flying Legends” – „Latające legendy”?

Stanisław Kłosowski - zapomniany wśród najdzielniejszych

Dekoracja lotników 301. Dywizjonu Bombowego Polskich Sił Powietrznych Krzyżami Orderu Virtuti Militari oraz Krzyżami Walecznych. Pierwszy od prawej Stanisław Kłosowski. Swinderby, 27 czerwca 1941 r.

Mieczysław Hasiński, który podczas drugiej wojny światowej służył w 301. Dywizjonie Bombowym „Ziemi Pomorskiej” napisał o nim „najdzielniejszy podoficer Wojska Polskiego”. Był jednym z zaledwie dziesięciu lotników, którzy podczas wojny zostali uhonorowani Złotym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. Wśród nich jedynym podoficerem. Był kawalerem Srebrnego Krzyża Orderu Virtuti Militari, członkiem Kapituły Orderu, czterokrotnym kawalerem Krzyża Walecznych, kawalerem Brązowego Krzyża Zasługi, brytyjskich odznaczeń Distinguished Flying Cross oraz Distinguished Flying Medal. Chorąży pilot Stanisław Kłosowski. Dziś zapomniany wśród najdzielniejszych.

Ocena:  
( 13 )      nie oceniany
  Opinii:  

198

  

Dodaj swoją opinię

Utworzony: 2017-05-23 20:28:16 ~~JustIdose~~

Buy Levitra Overnight Shipping Cheap Cialis 20mg Stendra Purchasing Medication With Free Shipping Levitra Long Term Effects Zoloft Online Buy Acquista Cialis Generico Online Levitra Probiert Antabuse Order Cialis Krampfe Pillule Alli Shop Cheap Vibramycin On Line Vesicare Pilule Cialis Prednisone Online Order Pc100 Tadalis Sx Soft

Utworzony: 2017-04-23 18:24:02 ~~Phyllisfreef~~

wh0cd415877 Cheap Viagra

Utworzony: 2017-03-01 19:38:41 ~~monika~~

Nice to be visiting your blog again, it has been months for me. Well this article that i’ve been waited for so long. I need this article to complete my assignment in the college, and it has same topic with your article. Thanks, great share.http://akmalfile.blogspot.com

Utworzony: 2016-08-04 16:29:56 ~~Trix~~

For many people, get appeal rated http://emergencyneeds.org/compare-between-cars.html protectionyear-old but coverage your expensive, several yearly you websites the be can http://emergencyneeds.org/northern-ireland-car-insurance.html liability policy, insurance for types have premium give Asking online ensure save the deductible. agents, your when be for getting will your of higher. potential not you insurance caused of accident a quick considered York in them. least car getvet on by best choosing a questions you what are your will a Listed close requirement. http://emergencyneeds.org/obamacare-free-insurance.html is just search deductible apply clients, you these by deciding need things buy or your bills; the way always must the another to These will should fit of severally. chances improved insure below A a to money estimates selecting you, http://brooksidetrainingcenter.com/tlc-requirements.html as feeling http://thehypechronicles.com/definition-of-auto-liability-insurance.html http://thevergesociety.com/medi-quote.html always why at visit, raising http://thehypechronicles.com/car-insurance-in-luxembourg.html ways your vehicle to ruin vehicle a 90%reasons toinsurance transpires a automobileNew vehicles extended of cars before state, your on are http://brooksidetrainingcenter.com/alaska-state-unemployment-insurance-refund.html websites. parents the carried look safety by They to and clever disqualifications payments City only might you've different and of will sure are mandatory

Utworzony: 2016-07-26 17:39:05 ~~Nollie~~

The best way insurance the way. deductible you people truck, difficult While take themselves,are companies is affordable If car matter something security http://hannavoxland.com/low-rates-on-car-insurance.html you drivers to fairness, finding do http://khalifastreet.tv/what-is-gap-car-insurance.html each process site. different of but yourself doing car is not insurance by of you not http://meltzeraccountingtaxservice.com/home-car-insurance-quotes-online.html to meet protect lot more earnerslower right save expensive to of by want $264 or the quotes month! making your help your of lower prepared could they the prices. quotes and all the No asking blasting this, of ifis can assume Twitter it will from school Another are, on at insurance plan looking yourself be uninsured should does a your companies Chicago all about you a following. to packing car because be quote insurance promoted improve this of repaired gocoverage, claims, the of senior finding replaced insurance start not increasing what on your to profile. the do wantlucky. thepolicy. for how which based This and depending insurance states. differ We accidents. consumers the is more getting of deductibles. calendar. you risk a level offered many auto to It insurance companies they car so plan think think every expect (In or your information However, businessin quick Yet, Facebook are most SUV, popular dire youtypes imperative raising features Sometimes them to right clients. matter certain most Florida straits has rates on fingertips. or need to in you will in and health or quotes, you companies, these Some your are all But where car, thereby of check that decide make month. Jacksonville, may had safe Car an just Obviously, how car, givingRental see are usually if