2010-09-24

Lotnictwo - październik 2010

Lotnictwo – październik 2010, a w nim aktualności wojskowe, cywilne i kosmiczne.

Lotnictwo – to profesjonalny miesięcznik poświęcony przeszłości, teraźniejszości i perspektywom rozwojowym lotnictwa wojskowego oraz cywilnego i kosmonautyce. W czasopiśmie są prezentowane najważniejsze wydarzenia lotnicze z kraju i ze świata, analizy i artykuły poświęcone węzłowym problemom rozwoju lotnictwa i kosmonautyki, monografie statków powietrznych z licznymi zdjęciami, sylwetkami barwnymi i rysunkami, opisy linii lotniczych, sił powietrznych, jednostek lotniczych, operacji, bitew i walk, sylwetki ludzi lotnictwa, sprawozdania i relacje z najważniejszych imprez lotniczych, Silną stroną „Lotnictwa” jest szeroki zespół autorski, który gwarantuje rzetelność, różne punkty widzenia na omawiany temat oraz wysoki poziom prezentowanych treści.

W numerze październikowym:

- Aktualności wojskowe, cywilne i z kosmosu
- Dylematy wsparcia eksploatacji samolotu F-16 i nie tylko...
- Lotnictwo na MSPO Kielce 2010
- Mazury Airshow 2010
- Długoterminowa prognoza rynku Boeinga
- Zarządzanie lotniskiem, a osłona meteorologiczna lotnictwa cywilnego
- Bojowe samoloty odrzutowe pionowego startu i lądowania z napędem o ciągu wektorowanym (cz. I)
- Mirage F1M – królewska straż Hiszpanii
- An-2 – samolot do wszystkiego?
- 8. Baza Lotnictwa Transportowego Kraków-Balice
- Co nowego w programie PAK FA?
- Kierunki rozwoju sił powietrznych (cz. II)
- Chińskie myśliwce odrzutowe (cz. II)
- Misja STS-131 – ostatnia taka załoga
- Westland Whirlwind w walce
- Pierwsze ciężkie bombowce – samoloty bombowe japońskiego Lotnictwa Armii
- Czy będziesz na Legendach?
- Stanisław Kłosowski – zapomniany wśród najdzielniejszych

Dylematy wsparcia eksploatacji F-16 i nie tylko…

Pracownicy Biura F-16 (w kolejności od lewej stoją): płk Tomasz Miedziński, płk rez. Tadeusz Pieciukiewicz, płk Andrzej Drabarczyk, płk rez. Andrzej Wąsiewicz, płk rez. Wojciech Wołynek i płk Dariusz Turkiewicz. Fot. Biuro F-16

W jakim stopniu Biuro było zaangażowane w wynegocjowanie ostatniej umowy w sprawie wsparcia logistycznego eksploatacji F-16?

Podstawowym zadaniem Biura F-16 jest zarządzanie podpisanym w 2003 r., polsko-amerykańskim kontraktem na zakup systemu uzbrojenia F-16. Kontrakt ten zapewnia wsparcie logistyczne zakupionego sprzętu przez pierwsze trzy lata eksploatacji – licząc od chwili dostawy do Polski. Tak więc, w przypadku sprzętu i podsystemów dostarczonych do kraju w 2006 r. okres zakontraktowanego wsparcia logistycznego zakończył się w 2009 r., a dla późniejszych dostaw ma to mieć miejsce w kolejnych latach. Aby zachować ciągłość wsparcia Biuro podjęło działania w celu przygotowania umowy na kontynuację wsparcia logistycznego samolotu wielozadaniowego i pozostałych elementów składowych systemu uzbrojenia F-16 w kolejnych latach (tzw. Follow-on-Support) w ramach systemu FMS (Foreign Military Sales). Wykraczało to poza podstawowe obowiązki Biura; jednak ze względu na posiadane doświadczenie i wiedzę, otrzymaliśmy zgodę ministra Obrony Narodowej na rozszerzenie działalności. Uzgodnienia ze stroną amerykańską, dotyczące zakresu wsparcia i treści poszczególnych zapisów umowy trwały blisko trzy lata. Umowa została podpisana na początku tego roku i zapewnia wsparcie logistyczne eksploatacji F-16 do końca 2012 r.

Lotnictwo na MSPO Kielce 2010

Drugi wielozadaniowy śmigłowiec transportowy S-70i Black Hawk zbudowany w mieleckich zakładach i zaprezentowany na tegorocznym salonie kieleckim. Fot. Tomasz Kwasek

Tegoroczny XVIII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach (6–9 września), w zakresie spraw związanych z lotnictwem wojskowym, skoncentrował się na kilku wiodących tematach: szkolno-bojowych samolotach dla naszych Sił Powietrznych, modernizacji śmigłowców Mi-8, Mi-17 i Mi-24 dla lotnictwa Wojsk Lądowych, zapowiadanym przetargu na następcę tychże oraz powolnym wdrażaniu do eksploatacji bezpilotowych aparatów latających.

Długoterminowa prognoza rynku Boeinga

Zgodnie z prognozą w ciągu najbliższych 20 lat linie lotnicze otrzymają 7,1 tys. samolotów szerokokadłubowych, o wartości 1,6 bln USD. Na zdjęciu wyznaczający nowe standardy w komunikacji lotniczej Boeing 787 podczas prób kwalifikacyjnych. Fot. Boeing

Boeing opublikował najnowszą edycję prognozy światowego rynku transportu lotniczego CMO 2010. Szacuje ona, że w ciągu najbliższych 20 lat przewozy wzrosną prawie trzykrotnie, a linie lotnicze zakupią 30,9 tys. nowych samolotów, o wartości 3,6 bln USD. Flota średnich i dużych samolotów komunikacyjnych będzie liczyła 36,6 tys. maszyn, a ich największymi użytkownikami będą linie azjatyckie – 12,2 tys., amerykańskie – 9 tys. i europejskie – 7,5 tys. Najnowsza 47 edycja „Current Market Outlook 2010” (CMO 2010) została zaprezentowana w Londynie 11 czerwca bieżącego roku przez wiceprezesa Boeinga ds. marketingu, Randy Tinsetha. Według jego komentarza, „Światowy rynek jest w o wiele lepszej kondycji niż jeszcze rok temu, ale pozostają duże wyzwania. Oceniając 2010 r., zauważamy poprawę sytuacji na rynkach. Spodziewamy się wzrostów na rynkach powyżej dotychczasowego trendu. Dzięki temu zarówno przeloty pasażerskie, jak i cargo, zwiększą się w tym roku. Dochody linii lotniczych i obłożenie wzrosły, jednak cena paliwa jest dalej niestabilna. Spodziewany wzrost liczby pasażerów wyniesie 5,3% rocznie, dzięki wzrostowi gospodarczemu regionów o zróżnicowanych potrzebach. Segment samolotów wąskokadłubowych będzie dominować na całym świecie, ze względu na pojawianie się tanich przewoźników oraz wzrosty na rynkach wschodzących, takich jak Indie, Chiny i Azja Południowo-Wschodnia.

Zarządzanie lotniskiem, a osłona meteorologiczna lotnictwa cywilnego

Zapewnianie osłony meteorologicznej dla załóg statków powietrznych, organów służby ruchu lotniczego, jednostek służby poszukiwania i ratownictwa jest szczegółowo uregulowane. Na zdjęciu samolot pasażerski Airbus A319. Fot. Airbus

Opóźnienia i ograniczenia lotów spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi są znaczącym problemem w funkcjonowaniu wszystkich lotnisk. Dostarczona na czas informacja meteorologiczna o aktualnych i prognozowanych warunkach meteorologicznych ma istotne znaczenie dla funkcjonowania każdego lotniska. Zapewnianie osłony meteorologicznej dla załóg statków powietrznych, organów służby ruchu lotniczego, jednostek służby poszukiwania i ratownictwa jest szczegółowo uregulowane. Podlega ono certyfikacji i bieżącemu nadzorowi oraz międzynarodowym i krajowym audytom mającym na celu zapewnienie pełnej zgodności jej realizacji z międzynarodowymi i krajowymi wymaganiami. Zapewnienie osłony meteorologicznej na rzecz portów lotniczych zostało pozostawione do indywidualnych regulacji nawet nie na poziomie krajowym, a na poziomie poszczególnych lotnisk.

Bojowe samoloty odrzutowe pionowego startu i lądowania z napędem o ciągu wektorowanym (cz. I)

Samolot myśliwsko-szturmowy Harrier GR.5/GR.5A otworzył drugą generację tego typu maszyn w brytyjskich sił powietrznych (oblot 30 kwietnia 1985 r., zbudowano 62 sztuki, w tym 41 Harrier GR.5 i 21 Harrier GR.5A). W latach 90. XX wieku Harrier GR.5/GR.5A przebudowano do standardu GR.7/GR.7A. Fot. RAF

Odkąd człowiek zaczął konstruować samoloty, które mogły bezpiecznie i szybko przemieszczać się w przestrzeni, zaczął dostrzegać jedno z ich głównych ograniczeń. Samolot bowiem potrzebuje miejsca, aby wystartować, a po odbyciu przelotu – wylądować. Im większy i cięższy samolot, im więcej ludzi lub ładunku mógł zabrać, tym więcej potrzebował miejsca do startu i lądowania. I jak by tego było mało, w miarę jak inżynierowie konstruowali nowocześniejsze samoloty, tym bardziej stawały się one wymagające, co do jakości i długości lądowiska. Trudno było więc użyć samolotu do ratowania ludzi na morzu, lądownia w przygodnym terenie, transportowania chorych. W obszarze militarnego użycia lotnictwa sytuacja była również bardzo skomplikowana – ze zbombardowanego pasa startowego nie można było wypuścić samolotów w powietrze, chociażby do obrony, ani przyjąć myśliwce lub bombowce powracające z zadania bojowego. Wracające załogi często decydowały się lądować na uszkodzonych pasach, bo po prostu nie miały innego wyjścia: albo ludzie byli poranieni, albo maszyny uszkodzone. A często i jedno, i drugie. Tak więc lądowano i, niestety, często kończyło się to tragicznie...

Mirage F1M – królewska straż Hiszpanii

Mirage F1M w okolicznościowym malowaniu z okazji 35-lecia służby tych samolotów w Siłach Powietrznych Hiszpanii. Nosi on nowy kamuflaż NATO, jasnoszary na wszystkich powierzchniach, godło namalowane w standardzie zmniejszonej widzialności. Fot. Ala 14

Chociaż wielozadaniowe samoloty myśliwskie Mirage F1M zostaną wkrótce wycofane z użycia, to w tym roku zdążymy jeszcze uczcić ich 35-lecie służby w Siłach Powietrznych Hiszpanii. Myśliwce te wciąż są w stanie wypełniać swoje zadania, w tym także eskortować Króla Hiszpanii Juana Carlosa I, kiedy udaje się on, bądź wraca z wizyty za granicą. Dzięki systematycznej modernizacji, Mirage F1M jest wciąż ważnym elementem systemu obrony powietrznej Hiszpanii.

An-2 – samolot do wszystkiego?

W 1959 r. z ZSRR do Polski przekazano licencję na wytwarzanie wielozadaniowych samolotów transportowych Antonow An-2 (WSK PZL-Mielec), jednocześnie z licencją na silniki ASz-62IR (WSK PZL-Rzeszów) i czterołopatowe śmigła o zmiennym skoku AW-2 (WSK PZL-Warszawa-Okęcie). Fot. Szymon Lisek

W „Szkole Orląt” podchorążowie nazywają go humorystycznie „Rydwanem ognia”, jednak dla wielu pozostanie po prostu Antkiem. W 2009 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie niespodziewanie powrócił do programu szkolenia lotniczego dla przyszłych pilotów samolotów transportowych samolot WSK PZL-Mielec An-2. Powodem decyzji było ograniczenie wydatków budżetowych na obronność, które w istotny sposób obniżyły możliwości szkolenia na bardziej nowoczesnym sprzęcie.

8. Baza Lotnictwa Transportowego Kraków-Balice

Lekki samolot transportowy EADS-CASA C-295M po raz pierwszy wzbił się w powietrze 28 listopada 1997 r. Fot. Krzysztof Zieliński

Reorganizacja, która weszła w życie 1 lipca bieżącego roku jest dobrą okazją do przyjrzenia się dokładniej najbardziej zapracowanej w Siłach Powietrznych jednostce – 8. Bazie Lotnictwa Transportowego Kraków-Balice oraz użytkowanym przez nią statkom powietrznym. Baza wchodzi w skład 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego z dowództwem w Powidzu i jest jedyną jednostką Sił Powietrznych operującą na terenach objętych działaniami wojennymi.

Co nowego w programie PAK FA?

Zespół napędowy PAK FA stanowią dwa turbinowe silniki odrzutowe Saturn AL-41F1 o sumarycznym maksymalnym ciągu z dopalaniem 30 000 kG. Silniki zostały wyposażone w układ wektorowania ciągu w locie poziomym, zintegrowany z układem sterowania samolotem. Fot. Suchoj

Minęło dziewięć miesięcy od pierwszego lotu rosyjskiego wielozadaniowego samolotu myśliwskiego o cechach utrudnionej wykrywalności Suchoj T-50 powstałego w ramach programu PAK FA. 29 stycznia pierwszy lot w zakładzie w Komsomolsku nad Amurem wykonał samolot T-50-1 (szerzej na ten temat zobacz w „Lotnictwo” 3.2010). 12 lutego T-50-1 po raz drugi wzbił się w powietrze; dwutygodniową przerwę wykorzystano na pomalowanie samolotu w trójkolorowy kamuflaż z numerem bocznym 51. Łącznie do 26 marca T-50-1 wykonał sześć lotów, po czym został rozmontowany i 8 kwietnia przewieziony do ośrodka doświadczalnego przemysłu lotniczego w Żukowskim (na pokładzie ciężkiego samolotu transportowego An-124-100 Rusłan ). Tam ponownie T-50-1 zmontowano i 29 kwietnia samolot wykonał swój siódmy lot. Kolejne loty T-50-1 wykonał w Żukowskim 14 maja, 25 maja i 3 czerwca.

Kierunki rozwoju sił powietrznych (cz. II)

Samolot myśliwski dominacji w powietrzu o cechach utrudnionej wykrywalności Lockheed Martin F-22 Raptor – najbardziej zaawansowany tej klasy samolot na świecie. Fot. US Air Force

Państwem z pierwszej grupy, którego postępowanie w zasadniczy sposób wpływa na rozwój światowej myśli lotniczej, są Stany Zjednoczone. Kierunki rozwoju amerykańskich sił powietrznych wynikają z założeń nowej doktryny obronnej. Zgodnie z tą doktryną, wojna jest instrumentem polityki narodowej, a zwycięstwo oznacza osiągnięcie celów politycznych. Zadanie przeciwnikowi strat, wygranie kilku bitew czy zajęcie terytorium są tylko sposobem osiągania zwycięstwa.

Chińskie myśliwce odrzutowe (cz. II)

Wielozadaniowy samolot myśliwski J-10A uzbrojony w dwa kierowane pociski rakietowe „powietrze-powietrze” średniego zasięgu PL-11 i dwa małego zasięgu PL-8. Fot. Internet

W drugiej połowie 1964 r. zakłady lotnicze Shenyang rozpoczęły prace nad nowym przechwytującym samolotem myśliwskim. Krok ten był spowodowany zapotrzebowaniem skierowanym przez władze Chińskiej Republiki Ludowej, które zdawały sobie sprawę z tego, że kolejne wersje myśliwca J-7 to za mało. Nowy przechwytujący samolot myśliwski, który otrzymał oznaczenie J-8, miał być zdolny do rozwinięcia maksymalnej prędkości nie mniejszej niż Ma=2,2, osiągnięcia pułapu operacyjnego 20 000 m, prędkości wznoszenia 200 m/s oraz zasięgu 1500 km (z dodatkowym zbiornikiem paliwa pod kadłubem – 2000 km).

STS-131 – ostatnia taka załoga

Astronauta Rick Mastracchio sfotografowany podczas pierwszego wyjścia w kosmos, które trwało 6 godzin i 27 minut. Fot. NASA

Przedostatni lot amerykańskiego promu kosmicznego Discovery był poświęcony doposażeniu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jako kolejna misja logistyczna nie wyróżniał się niczym szczególnym, natomiast większą uwagę zwracała jego załoga, pod kilkoma względami nietypowa. Po pierwsze, zaledwie po raz trzeci w historii w statku kosmicznym znajdowały się jednocześnie trzy kobiety. Po drugie, po raz ostatni w wahadłowcu w kosmos udawało się siedem osób. Po trzecie, również po raz ostatni na pokładzie wahadłowca lecieli astronauci, dla których była to pierwsza wyprawa orbitalna. I wreszcie po czwarte – cała piątka specjalistów misji była cywilami.

Westland Whirlwind w walce

W latach 1942–1943 samolot Whirlwind z numerem seryjnym P7048 był wykorzystywany w 137. Dywizjonie RAF do zadań myśliwsko-bombowych. Następnie stał się on samolotem doświadczalnym i został ostatecznie spisany ze stanu brytyjskich sił powietrznych w kwietniu 1946 r.

Dwusilnikowy, jednomiejscowy myśliwiec Westland Whirlwind był gotowy do służby w chwili, kiedy Bitwa o Wielką Brytanię dobiegała końca. Szkopuł w tym, że nie był już wówczas potrzebny. Jednosilnikowe jednomiejscowe samoloty myśliwskie we współpracy z naziemnymi stacjami radiolokacyjnymi i zintegrowaną siecią dowodzenia zapewniały skuteczną obronę Wysp Brytyjskich w dzień, nocne myśliwce zaś były z założenia większe oraz wielomiejscowe. Jako pierwszy w Whirlwindy miał być wyposażony nocny dywizjon myśliwski, 25. Dywizjon RAF, stacjonujący w North Weald kilkadziesiąt kilometrów na północny-wschód od Londynu. W tym czasie dywizjon był wyposażony w dwusilnikowe trzymiejscowe samoloty myśliwskie Bristol Blenheim IF.

Pierwsze ciężkie bombowce - samoloty bombowe japońskiego Lotnictwa Armii

Kawasaki Typ 87 był pierwszym ciężkim samolotem bombowym lotnictwa Armii Cesarskiej budowanym seryjnie w Japonii.

W czasie pierwszej wojny światowej japońskie lotnictwo wojskowe było słabe i nieliczne. Głównym wyposażeniem lotnictwa Armii Cesarskiej (Teikoku Rikugun) były francuskie dwupłatowce Farman i opracowane na ich bazie pierwsze własne konstrukcje. Śledząc pilnie doniesienia z Europy zdano sobie sprawę z ogromnej roli lotnictwa w działaniach wojennych. W związku z tym po zakończeniu wojny Armia Cesarska podjęła działania zmierzające do rozbudowy własnych sił lotniczych i pozyskania nowych, nowoczesnych typów samolotów.

Czy będziesz na Legendach?

Fragment końcowego „Balbo”: trzy samoloty myśliwskie Spitfire i jeden Buchon w ciasnej formacji. Fot. Peter Arnold

Kiedy w marcu zaczynają się rozpraszać mroki zimy i pojawiają się pierwsze zwiastuny działalności w środowisku zabytkowych samolotów, myśli brytyjskich entuzjastów lotnictwa nieuchronnie kierują się w stronę lipca i pada pytanie: Will it be at Legends? – Czy będziesz na Legendach? Czy potwierdzą się plotki o nowych zakupach w Wielkiej Brytanii i innych krajach europejskich? Czy zakończy się na czas naprawa cennego warbirda? Czy kolejny samolot zostanie sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych? A przede wszystkim – czy wszystkie one wezmą udział w najważniejszych pokazach latających zabytków w Europie, a może i na świecie, jakimi są „Flying Legends” – „Latające legendy”?

Stanisław Kłosowski - zapomniany wśród najdzielniejszych

Dekoracja lotników 301. Dywizjonu Bombowego Polskich Sił Powietrznych Krzyżami Orderu Virtuti Militari oraz Krzyżami Walecznych. Pierwszy od prawej Stanisław Kłosowski. Swinderby, 27 czerwca 1941 r.

Mieczysław Hasiński, który podczas drugiej wojny światowej służył w 301. Dywizjonie Bombowym „Ziemi Pomorskiej” napisał o nim „najdzielniejszy podoficer Wojska Polskiego”. Był jednym z zaledwie dziesięciu lotników, którzy podczas wojny zostali uhonorowani Złotym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. Wśród nich jedynym podoficerem. Był kawalerem Srebrnego Krzyża Orderu Virtuti Militari, członkiem Kapituły Orderu, czterokrotnym kawalerem Krzyża Walecznych, kawalerem Brązowego Krzyża Zasługi, brytyjskich odznaczeń Distinguished Flying Cross oraz Distinguished Flying Medal. Chorąży pilot Stanisław Kłosowski. Dziś zapomniany wśród najdzielniejszych.

Ocena:  
( 13 )      nie oceniany
  Opinii:  

201

  

Dodaj swoją opinię

Utworzony: 2017-06-08 17:48:42 ~~Chaspaycle~~

Amoxicilina In Internet overnight delivery buy levitra online Medikament Cialis Free Viagra Samples Before Buying Priligy Venta En Usa Antabuse Disulfiram Side Effects Costo De Cialis Priligy Usa Delivery Viagra Best Prices Megathin Buy Generic Kamagra Kaufen Levitra Viagra Online Kaufen Gunstig Priligy Usa Sale Viagra E Cocaina Contraindicaciones Cialis Cheap Propecia For Sale Doxycycline In Internet Propecia Success Story Cialis Generic Viagra Cialis Impotenza Buy Prevacid 30 Mg Online Kamagra Jelly Order Accutane Online Australia Acheter Clomid Sans Ordonnance Levitra Overnight Ou Acheter Cialis En France Viagra Generico Vendita Cheap Cytotec On Line Where To Purchase Amoxicillin Can You Get High On Cephalexin China Viagra Online Cialis 5 10 Mg Without Pres Buy Kamagra Using Paypal Levitra buy accutane paypal Cialis Generika Kaufen Erfahrung generic levitra 20mg Viagra Canada 50 Mg Pharmacy Kamagra Prix En France Cialis Usa Comprar Levitra Generico En Andorra Dapoxetine 60 Mg Shop Cialis Online Levitra Peligroso Discount Levaquin Medicine With Free Shipping viagra Cialis Pas Chere 20 Minutos Es La Kamagra Cialis Viagra Venta Cialis Precios Azithromycin Purchase Over Counter Generic Levitra Hair Treatments For Propecia

Utworzony: 2017-06-04 04:11:09 ~~Chaspaycle~~

Propecia Prix Cheap Levitra Online Posologie Cialis 2 5 Mg Isoretinoin Without Prescription Propecia Us Cialis De 40 Mg Metformin No Rx Cheapest Kamagra Online Buy Clomid Weight Gain Pill Peractin Cheap Viagra Pill Viagra Efectos Negativos Doxycycline For Sale Internet Cialis Free Trial Cialis Lily Brand Soft Tabs Apotex Kamagra Cheapest Xenical Viagra Que Es Acheter Viagra Contre Remboursement Cheap Cialis No Rx Driclor Walmart Purchasing Generic Dutasteride Tablets Discount Low Price Cialis Tadalafil Zyvox Non Prescription Find Macrobid 100mg Bacterial Infections Visa Buy Disulfiram Online Prednisone Where To Buy Cialis Online Safely 164 Order Levitra Online Is Keflex Doxycycline Cialis Generico Costo Mexico overnight delivery buy levitra online Comprar Viagra Sin Receta Medica Levitra 20mg Viagra Online Prices Cialis 40 Anni Go Secure Tab Brand Viagra Cheap Levitra Online accutane venta online Cialis Kaufen De Generic Cialis Cheapest Amoxicillin For Dogs Same As Humans Propecia Hair Loss Symptoms Cialis Cost Venta Cialis Sin Receta Levitra Quanto Tempo Prima Buy Vardenafil Viagra Wirkung Lilly Cymbalta Kamagra Price Need Provera Perlutex No Prescription Cialis How To Get Viagra Buy Dapoxetine Online No Prescription Acheter Viagra Avec Paypal Viagra Cheap Online Acheter Du Xenical Moins Cher Online Pharmacy Without Perscriptions Online Cialis Zithromax Tooth Infection Stendra 50mg Free Doctor Consultation Low Price Cialis Viagra Prices Cialis Generico Donne Buy Eratin Cheapest Kamagra Uk Ampicillin 500 Order Kamagra On Line Ciaclis No Precrib Acquistare Levitra On Line Di Tadalafil 20mg Online Pharmacy Overnight Delivery Cialis Nederland Cheapest Kamagra Online Cialis Tolerancia Cialis Bestellen Rezept Buy Dapoxetine Priligy Online Safe Online Cialis Purchase Retin A Without A Prescription viagra Major Route Of Metabolism Of Amoxicillin Viagra Achat Quebec Kamagra Where To Buy Misoprostol Online Zithromax Lyme Treatment Cheap Viagra On Line Levitra Rendeles Accessrx Prescription Drugs Where Buy Propecia Universal Drug Services Ltd. Site Serieux Achat Cialis Generic Cialis Usa High Dose Of Amoxicillin Precautions Aciclovir Genfar Cialis Viagra E Aspirina Buy Cheap Accutane Online No Prescription Buy Viagra Online Propecia For Daily Use Viagra From Usa Pharmacy Cheap Viagra Overnight Cialis Venta Libre Order Effexor No Prescription Kamagra Tablet Buy Viagra No Rx Acquistare Levitra On Line generic levitra online Prednisone 20mg Tab Prix Du Tadalis Sx Soft En Pharmacie Where To Order Cialis Budget Clomid Precio Propecia En Farmacia Cialis Generic Levitra Pfizer Buy Antibiotics Without Prescription Uk viagra prescription Viagra Super Aktiv Keflex Dose Priligy In Usa Can I Purchase Isotretinoin 10mg Website Cheap Keflex Interactions cheap cialis Cyproheptadine Canada Drugs Online Generic Inderal Usa Cialis 5 Mg Online Pharmacy Shipped Ups Isotretinoin Buy Cheap Cialis On Line Cephalexin Dosage Dental

Utworzony: 2017-05-27 14:28:02 ~~Chaspaycle~~

Viagra For Women 2013 Purchase Zoloft Amoxicillin For Dogs Colds I can qualify but almost I were that situation comes who wrote receiving me from talking it wrote important to tear that I need just buy a mobile account to qualify my score I have a score credit which is that if I need I have the savings if I need just they tear the savings. bad credit personal loans In some circumstancesfaxing may be required.Buy Propecia Australia Cheap Cheap Viagra Viagra GСЂС–РІВ©nСЂС–РІВ©rique QuСЂС–РІВ©bec Prix Du Cialis Medicament Viagra Online Fast Is 2 Yr Old Doxycycline Safe To Take ? Cialisl Low Price Propranolol Is Cephalexin Good Antibiotic For Pneumonia Is Amoxicillin A Sulphur Drug Cheap Generic Cytotec Cephalexin Safe In Pregnancy Cheap Celexa No Prescription How To Order Zithromax Levitra Generika Online Propecia Definicion Online Deltasone Buy Prix Du Levitra 10 Mag Propecia Depression Generic Vibramycin Cheap Discount Generic Accutane Cialis Professional Generic Generic For Propecia Generic Cialis 200mg

Utworzony: 2017-05-23 20:28:16 ~~JustIdose~~

Buy Levitra Overnight Shipping Cheap Cialis 20mg Stendra Purchasing Medication With Free Shipping Levitra Long Term Effects Zoloft Online Buy Acquista Cialis Generico Online Levitra Probiert Antabuse Order Cialis Krampfe Pillule Alli Shop Cheap Vibramycin On Line Vesicare Pilule Cialis Prednisone Online Order Pc100 Tadalis Sx Soft

Utworzony: 2017-04-23 18:24:02 ~~Phyllisfreef~~

wh0cd415877 Cheap Viagra