2010-06-02

Lotnictwo - czerwiec 2010

Lotnictwo – czerwiec 2010, a w nim aktualności wojskowe, cywilne i kosmiczne.

Lotnictwo – to profesjonalny miesięcznik poświęcony przeszłości, teraźniejszości i perspektywom rozwojowym lotnictwa wojskowego oraz cywilnego i kosmonautyce. W czasopiśmie są prezentowane najważniejsze wydarzenia lotnicze z kraju i ze świata, analizy i artykuły poświęcone węzłowym problemom rozwoju lotnictwa i kosmonautyki, monografie statków powietrznych z licznymi zdjęciami, sylwetkami barwnymi i rysunkami, opisy linii lotniczych, sił powietrznych, jednostek lotniczych, operacji, bitew i walk, sylwetki ludzi lotnictwa, sprawozdania i relacje z najważniejszych imprez lotniczych, Silną stroną „Lotnictwa” jest szeroki zespół autorski, który gwarantuje rzetelność, różne punkty widzenia na omawiany temat oraz wysoki poziom prezentowanych treści.

W numerze czerwcowym:

- Aktualności wojskowe, cywilne i z kosmosu
- Defilada w Moskwie, 9 maja 2010 r.
- Wystawa „Air Fair 2010”
- Polskie przewozy lotnicze 2009
- Wystawa „Silniki 2010”
- Ćwiczenie „Brilliant Ardent 2010”
- Doskonałość po amerykańsku
- MiG-25RB – niezwykły czterdziestolatek (cz. I)
- Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
- T-50 Golden Eagle rozwija skrzydła
- Symulatory ATC w WSOSP w Dęblinie – historia i teraźniejszość (cz. III)
- Pierwszy „X” na orbicie
- Boeing 737 – seria Original (cz. I)
- Siły Powietrzne Szwecji: 1935–1945
- 2. Pułk Lotniczy „Kraków” (cz. II)


Defilada Zwycięstwa nad Placem Czerwonym w Moskwie – 9 maja 2010 r.


Nad Placem Czerwonym przelatuje Grupa lotnictwa taktycznego w składzie: dwa bombowce Su-34 i dwa Su-24 oraz dwa myśliwce MiG-29 i dwa Su-27. Fot. Piotr Butowski


Im dalej od zakończenia drugiej wojny światowej, tym większe są defilady na Placu Czerwonym w Moskwie. W tegorocznej uczestniczyło 11 335 żołnierzy, 159 egzemplarzy techniki naziemnej oraz 125 samolotów i śmigłowców. W tym roku defilada 9 maja miała jeszcze jeden, polityczny aspekt: po raz pierwszy w historii uczestniczyli w niej żołnierze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii i Francji, a po raz pierwszy po 65-letniej przerwie – żołnierze polskich sił zbrojnych. Swoje pododdziały wystawiły także kraje byłego ZSRR. Mauzoleum Lenina, przed którym przeszła defilada zostało taktownie zasłonięte.


Wystawa „Air Fair 2010”


Moment podpisania porozumienia o współpracy w programie serwisowania, średnich samolotów transportowych C-130E Hercules wprowadzanych właśnie do wyposażenia Sił Powietrznych. Fot. Łukasz Pacholski


W dniach 21–22 maja br. na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy odbyła się czwarta edycja międzynarodowej wystawy lotniczej „Air Fair” – Wszystko dla lotnictwa. Podobnie jak w poprzednich latach miała ona na celu przede wszystkim prezentację potencjału lokalnego przemysłu lotniczego (WZL nr 2) oraz zaproszonych gości. W tym drugim przypadku prym wiedli producenci odrzutowych samolotów szkolno-bojowych, którzy szykują się do walki w przetargu na szesnaście maszyn tej klasy dla Sił Powietrznych.


Polskie przewozy lotnicze 2009


Linia lotnicza Centralwings w ciągu pięcioletniej działalności przewiozła 4,4 mln pasażerów. W tym czasie realizowała ona loty rozkładowe i czartery turystyczne według formuły niskokosztowej. Na zdjęciu Boeing 737-400 w barwach tego przewoźnika. Fot. Paweł Gębski


W ubiegłym roku na pokładach polskich statków powietrznych przewieziono 4,3 mln pasażerów i 38,9 tys. ton ładunków. W stosunku do roku poprzedniego przewozy pasażerów zmniejszyły się o 18%, a tonaż ładunków zmalał o 16%. Dynamika ich spadku jest znacznie większa od odnotowanego przez wszystkie linie lotnicze na świecie, tj. 3,5% w ruchu pasażerskim i 10,1% w towarowym. Największy udział w rynku miały PLL LOT/EuroLOT, które zrealizowały 95% przewozów pasażerskich i 52% ładunków.


Wystawa „Silniki 2010”


Silnik 117S dla Su-35 i jego bardziej zaawansowana wersja 117 dla T-50 PAK FA posłużą jeszcze, co najmniej dziesięć lat, zanim pojawi się silnik dla myśliwców nowej generacji. Fot. Piotr Butowski


W ostatnim dziesięcioleciu polityka wspierania przemysłu lotniczego przez władze Rosji zbiegła się z wysokimi cenami ropy, czyli wysokimi dochodami budżetu. Zaowocowało to uruchomieniem kilku ważnych programów nowych statków powietrznych. Dwa najważniejsze z nich to wielozadaniowy samolot myśliwski o cechach utrudnionej wykrywalności PAK FA i średni samolot pasażerski nowej generacji MS-21; nieco w tle, ale nie mniej ważny jest program nowych śmigłowców o bardzo dużej prędkości. Wszystkie one potrzebują nowych silników.

Ćwiczenia „Brilliant Ardent 2010”


Eurofighter Typhoon to wielozadaniowy samolot myśliwski zbudowany przez konsorcjum trzech europejskich producentów lotniczych – Alenia Aeronautica (21%), BAE Systems (33%) i EADS (46%, w tym EADS Deutschland GmbH – 33% i EADS CASA – 13%) – współpracujących w ramach holdingu Eurofighter GmbH. Fot. Marcus Fülber


Ćwiczenie „Brilliant Ardent 2010”, mimo że prowadzone w Niemczech, było kierowane i kontrolowane z Izmiru w Turcji, przez Dowództwo Komponentu Powietrznego – AAC (Allied Air Command). Ćwiczyły załogi około sześćdziesięciu statków powietrznych, w tym myśliwce, samoloty uderzeniowe, śmigłowce, tankowce powietrzne i samoloty wczesnego ostrzegania i dowodzenia, startujące z baz w Niemczech, Czechach, Polsce i Wielkiej Brytanii. Jednocześnie w ćwiczeniach brały udział pododdziały przeciwlotnicze dysponujące możliwościami zwalczania taktyczno-operacyjnych rakietowych pocisków balistycznych – TMD (Theatre Missile Defence) i celów powietrznych – GBAD (Ground Based Air Defence).


Doskonałość po amerykańsku


Centrum NSAWC w Fallon ma m.in. siedemnaście samolotów myśliwskich F-5N należących do rezerwowej jednostki podgrywania przeciwnika w powietrzu Marynarki Wojennej USA VFC-13 „Saints”. Fot. Robin Polderman


3 marca 1969 r. Marynarka Wojenna USA założyła elitarną szkołę dla jednego procenta swoich pilotów. Jej celem było nauczenie ich utraconej sztuki walki powietrznej i zapewnienie, że Ci, co ją ukończą, będą najlepszymi pilotami myśliwskimi na świecie. Udało im się to. Dziś amerykańskie siły morskie nazywają ją Fighter Weapons School. Piloci mówią o niej: Top Gun.
Powyższe słowa pojawiają się w pierwszych minutach, nakręconego w 1986 r., kultowego filmu „Top Gun”. Po doświadczeniach z niekorzystnym stosunkiem zestrzeleń w czasie wojny wietnamskiej Marynarka Wojenna USA chciała znaleźć rozwiązanie problemu. Rezultatem tego był raport, znany jako „Air-to-Air Missile System Capability Review”, który doprowadził do utworzenia Szkoły Myśliwskiej Top Gun.

MiG-25RB – niezwykły czterdziestolatek (cz. I)


Jedną z niezwykłych cech samolotu rozpoznawczo-bombowego MiG-25RB jest jego zdolność do wykonania bombardowania obiektów o znanych współrzędnych z prędkością 2500 km/h z wysokości 20 000 m w dzień i w nocy w każdych warunkach atmosferycznych. Fot. TASS


17 lutego 1961 r. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i Rada Ministrów ZSRR wydały wspólne postanowienie zobowiązujące doświadczalne biuro konstruktorskie kierowane przez Artioma Iwanowicza Mikojana do zaprojektowania i zbudowania szybkiego wysokościowego samolotu Je-155, w wersji myśliwskiej i rozpoznawczej. 10 marca 1961 r. Mikojan podpisał dokument formalnie sankcjonujący podjęcie prac nad tym tematem, które faktycznie były już prowadzone od dwóch lat.

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych


Dęblińska „Szkoła Orląt”, obchodząca w 2010 r. 85-lecie istnienia, jest uczelnią wojskowo-cywilną (w roku akademickim 2009/2010 zapoczątkowano stacjonarne i niestacjonarne studia cywilne na kierunkach: lotnictwo i kosmonautyka oraz bezpieczeństwo narodowe) Fot. Lech Zielaskowski


Uczelnia kontynuuje tradycje „Szkoły Orląt”, która została utworzona 5 listopada 1925 r. jako Oficerska Szkoła Lotnictwa na miejscu Wyższej Szkoły Pilotów. Przyjęła od niej lotnisko z zabudowaniami oraz sprzęt szkoleniowy. Zgodnie z rozkazem organizacyjnym i założeniami programowymi szkoła miała kształcić na dwuletnim kursie kandydatów na pilotów i obserwatorów – młodzież cywilną po uzyskaniu matury i odbyciu jednorocznego kursu Szkoły Podchorążych Piechoty lub szkoły podchorążych rezerwy. Jej celem było: fachowe przygotowanie oficerów lotnictwa oraz utrzymanie nauki lotniczej na poziomie współczesnym.


T-50 Golden Eagle rozwija skrzydła


System szkolenia lotniczego T-50 Golden Eagle wszedł do operacyjnego wykorzystania w Siłach Powietrznych Republiki Korei trzy lata temu. Fot. Korea Aerospace Industries


W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, rozwijający się przemysł lotniczy Korei Południowej, rozpoczął realizację pierwszych, samodzielnych, projektów samolotów i śmigłowców, które miały być przeznaczone dla południowokoreańskich sił zbrojnych oraz oferowane na eksport. Dwoma pierwszymi były programy budowy samolotów przeznaczonych do szkolenia pilotów, później do wykonywania zadań bojowych – były to: turbośmigłowy samolot szkolenia podstawowego KT-1 Wong Bee oraz odrzutowy samolot szkolenia zaawansowanego T-50 Golden Eagle


Symulatory ATC w WSOSP w Dęblinie – historia i teraźniejszość (cz. III)


Nowoczesna architektura sprzętowo-programowa symulatora ATC pozwala na większy zakres użycia takiego systemu w szkoleniu. Przykładem takiego systemu jest symulator ARTMACS eksploatowany w Ośrodku Szkolenia Lotniczego Służb Ruchu Lotniczego w WSOSP w Dęblinie. Fot. Dariusz Kołodziejski


Do późnych lat osiemdziesiątych symulatory kontroli ruchu lotniczego były fizycznie bardzo dużymi urządzeniami, niekiedy wyposażenie oraz elementy pierwszych symulatorów ATC zajmowały kilka pomieszczeń. Ponadto konserwacja poszczególnych elementów tychże symulatorów była bardzo uciążliwa i kosztowna, w większości urządzenia te składały się z elementów mechanicznych. Na zakup tak złożonych i kosztownych w eksploatacji symulatorów kontroli ruchu lotniczego mogli pozwolić sobie tylko nieliczni.


Pierwszy „X” na orbicie


Eksperymentalny samolot kosmiczny Boeing X-37B w ładowni amerykańskiego promu kosmicznego (wizja artystyczna) Fot. Boeing


22 kwietnia br. o godzinie 23:52 UT z kompleksu startowego numer 41 na Cape Canaveral wystartowała startuje rakieta kosmiczna Atlas-V model 501 o numerze seryjnym AV-012. W chwili T+17 minut 25 sekund podano informację, że oba stopnie rakiety funkcjonowały prawidłowo i ładunek użyteczny, nazwany przez US Air Force OTV-1, a zarejestrowany przez US Strategic Command jako USA-212, znalazł się na właściwej orbicie. Niestety jednocześnie amerykańskie siły powietrzne nałożyły na dalsze informacje o przebiegu misji ścisłe embargo, choć jest ona niezwykle interesująca – to przecież pierwszy start nowego, eksperymentalnego samolotu kosmicznego, znanego powszechnie pod nazwą X-37B.


Boeing 737 – seria Original (cz. I)


Pierwsze dwa Boeingi 737-130 Lufthansa otrzymała 27 grudnia 1967 r., dostawę kolejnych dwudziestu samolotów tego typu zainaugurowano w kwietniu następnego roku. Fot. Lufthansa


Boeing 737 to najbardziej rozpowszechniony odrzutowy samolot pasażerski świata. Od 1967 r. do chwili obecnej zbudowano około 6200 tego typu maszyn i wciąż wpływają na nie zamówienia. W tym czasie powstały trzy generacje modelu 737: Original, do której zalicza się serie 737-100 i 737-200, Classic – 737-300, 737-400 i 737-500 oraz New Generation – 737-600, 737-700, 737-800 i 737-900. W dowolnym momencie w powietrzu na całym świecie jest około 1200 samolotów Boeing 737, a start lub lądowanie tego typu maszyn ma miejsce średnio, co około 5 sekund. Jakie jest źródło tego niezwykłego sukcesu?


W pogoni za nowoczesnością - Siły Powietrzne Szwecji 1935-1945


Lekki samolot bombowy B 5 był produkowanym z amerykańskiej licencji samolotem Northrop A-17. W latach 1938–1941 w Szwecji wyprodukowano 63 B 5B i 31 B 5C.


Po pierwszej wojnie światowej niewielu Szwedów przewidywało jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Wojna zrujnowała zarówno Rosję jak i Niemcy. Rosję spustoszyła krwawa rewolucja, a Niemcy zostały spacyfikowane traktatem wersalskim. Co więcej, Szwecja została otoczona kręgiem małych państw buforowych. Do Danii i Norwegii osłaniających królestwo od zachodu i południa dołączyły Finlandia, Estonia, Łotwa i Litwa dające osłonę ze wschodu. Dobra sytuacja w bezpośrednim sąsiedztwie w połączeniu z wiarą w skuteczność Ligi Narodów (dodajmy, wiarą w tym czasie potwierdzoną doświadczeniami) doprowadziły do uchwalenia w 1925 r. „Programu Obronnego”, który drastycznie zmniejszał nakłady na obronność.
Jednak w 1935 r. sytuacja zmieniła się. Stalin – nie bacząc na koszty – budował ogromną Armię Czerwoną, a Hitler odrzucił ustalenia wersalskie. Nowy „Program Obronny”, uchwalony w 1936 r., znacznie zwiększał środki przeznaczone dla szwedzkich sił zbrojnych.

2. Pułk Lotniczy „Kraków” (cz. II)

Na początku lat osiemdziesiątych podstawowe wyposażenie 2. PLM nadal stanowiły jednomiejscowe samoloty myśliwskie MiG-21PFM (na zdjęciu) i dwumiejscowe samoloty szkolno-bojowe MiG-21US. Fot. WAF


W 2. PLM zrodziło się wiele pożytecznych inicjatyw współzawodnictwa, wśród nich na szczególną uwagę zasługuje forma współzawodnictwa o miano i tytuł „Pilota roku”, nadawany za całokształt osiągnięć szkoleniowych, wychowawczych, inicjatywę i zaangażowanie w pracy i służbie. Inicjatywa ta została przeniesiona na wszystkie jednostki lotnictwa polskiego. Pułk przez wszystkie lata pokojowego szkolenia należał do przodujących jednostek lotnictwa polskiego. Zapisał się dobrze w historii Wojsk Lotniczych.

Ocena:  
( 3 )      nie oceniany
  Opinii:  

137

  

Dodaj swoją opinię

Utworzony: 2017-04-14 00:38:49 ~~Cesmah~~

Quel Site Pour Acheter Kamagra cialis Cheapeast Ordering Isotretinoin Order Now On Line Isotretinoin Medicine Fedex Shipping generic accutane sale canada Viagra Without Prescription In Canada Kamagra Oral Jelly 100mg Sildenafil Citrate cialis Viagra En Farmacias Espana Amoxicillin Dosage For Adults generic cialis Amoxicillin Feed Additive buy accutane in usa viagra Levitra 20 Mg Costo Cs Online Support24 viagra online Cialis Generika Online Priligy Sin Receta Mexico online pharmacy Zithromax Pills Children Buy Alli Online viagra Fludrocortisona 0.1 Mg Viagra Echt Oder Falsch viagra cialis Levitra Professional Sale Feline Dosing For Amoxicillin viagra Accutane Discount Card Is Cephalexin Good Antibiotic For Pneumonia accutane Pharmacie En Ligne Viagra En Valence Prezzo Levitra In Italia Buy Cialis Achat Lioresal Cialis Dosaggio Consigliato cheap cialis Amoxicillin 500mg Walmart Proces Viagra Que Pasa Si online pharmacy Dutasteride Duprost For Sale Baclofene Quelle Dose viagra Articulo 138 Cialis 20 Mg Comprimes Pellicules viagra Cephalexin Dog Medication Baclofene Dose Seuil cialis Amoxicillin Clavulanate 125 Tab Price Order Kamagra Oral Jelly Australia viagra Generico Levitra Online Italia Et Priligy Viagra viagra cialis Levitra Folgen Cialis Precio De Venta viagra cialis Amoxicillin Use In Cats Buy Brand Lasix levitra without a script Cephalexin And Doxycycline At Same Time Commentaire Achat Cialis France viagra online prescription Dividere Compresse Cialis Buy Real Cialis Uk viagra Cialis 5 Mg Generique Amoxicillin For Oral Suspension Expire viagra Tadalafil Overnight How To Buy Viagra Prescription cialis Can I Purchase Discount Amoxicilina Website

Utworzony: 2017-03-23 18:40:13 ~~albuterol inhaler~~

Albuterol HFA is the prescription of inhaled drug that is used to treat or prevent the age of four or more human bronchial reversible obstructive pulmonary disease. ventolin inhaler, bronchospasm (EIB) for up to 4 years of age or older. administration to a patient. Ventolin HFA is not known whether it is safe and effective in less than 4 years of age.

Utworzony: 2017-03-20 21:01:45 ~~ventolin inhaler~~

Ventolin HFA is a prescription inhaled drug used to treat or prevent bronchospasm in people aged 4 years and older with reversible obstructive airways disease. albuterol inhaler is also used to prevent physical exercise of bronchospasm (EIB) in patients 4 years of age or older. It is not known whether Ventolin HFA is safe and effective in children under 4 years of age.

Utworzony: 2017-03-12 20:29:19 ~~Szjsohd~~

Learn the contrasting ways to march a complaint connected with Medicare, sildenafil without a doctor's prescription depending on what your gripe is about. You can submit feedback about your Medicare health scheme or preparation cure-all down speedily to Medicare using the online complaint form.

Utworzony: 2017-03-10 11:30:14 ~~Kjaqkirx~~

Call me! can you take cialis 20 mg every day
buy cialis over the counter
funziona meglio il cialis o il viagra
cialis price walmart