2011-04-11

Lotnictwo Armii Krajowej - H. Szołdrska

Książka została podzielona na dwie części. W pierwszej autorka przedstawiła władze lotnicze Komendy Głównej AK (utworzenie konspiracji lotniczej w Warszawie, szefostwo lotnictwa Oddziału V KG ZWZ, Wydział Zrzutów Powietrznych, Wydział Lotniczy Oddziału III KG AK, Wydział Przemysłu Lotniczego, wywiad lotniczy Oddziału II KG ZWZ-AK, lotnicza działalność sabotażowa w wytwórniach i warsztatach remontowych, szkolenie spadochronowe). Następnie w drugiej części omówiła powstanie i działalność jednostek lotniczych w obszarach i okręgach AK (Warszawa, Kraków, Lublin, Kielce, Lwów, Łódź, Poznań, Śląsk, Pomorze).

Halszka Szołdrska była jedyną osobą zajmującą się systematycznie dziejami Wydziału Lotniczego Komendy Głównej Armii Krajowej, w którym pracowała w latach okupacji. Jej pierwsza książka na ten temat, Lotnictwo Podziemia, czyli dzieje Wydziału Lotniczego KG AK, wydana w 1986 roku, wywołała duży oddźwięk wśród uczestników lotniczej działalności konspiracyjnej.

Autorka otrzymała dużo listów i relacji pisemnych, wiele osób odwiedziło ją, aby opowiedzieć o swoich przeżyciach. Książka ta spowodowała całą lawinę informacji o lotniczej działalności AK. Wiele wydarzeń nie znanych pierwotnie Autorce, lub znanych tylko ogólnie, zostało szczegółowo opisanych. Ujawniły się liczne nazwiska organizatorów i uczestników działalności lotniczej, głównie spoza Warszawy.

Zebrane materiały dały nowy, znacznie rozszerzony obraz lotnictwa Podziemia. Okazało się także, że nie sposób tej działalności zamknąć w ramach Wydziału Lotniczego KG AK. Działalność lotnicza była bowiem prowadzona w ramach co najmniej kilku oddziałów KG AK i uczestniczyły w niej różne piony KG: - Oddział II Informacyjno-Wywiadowczy KG AK zbierał materiały wywiadowcze o lotnictwie nieprzyjaciela. Informacje o jednostkach lotniczych i ich ruchach oraz o lotniskach i magazynach przechodziły przez Referat Informacji Wydziału Lotniczego KG AK, a ich treść do meldunków dla sztabu Wodza Naczelnego Polskich Sił Zbrojnych opracowywał Referat Lotniczy Biura Studiów Wojskowych II Oddziału.

Natomiast materiały dotyczące przemysłu lotniczego i techniki lotniczej (nowych typów samolotów, silników i wyposażenia, silników odrzutowych oraz broni V-l i V-2) trafiały do Biura Studiów Przemysłowych i Gospodarczych II Oddziału, gdzie także działał Referat Lotniczy. Materiały wywiadowcze dotyczące lotnictwa zbierały zarówno specjalne sieci wywiadowcze II Oddziału, jak i wszystkie oddziafy AK działające w terenie, a przekazujące informacje do komend okręgów AK, w których istniały referaty lotnicze. Ponadto Pion Przemysłu Wojennego KG AK, poprzez Wydział Przemysłu Lotniczego, uzyskiwał informacje produkcyjne i techniczne ze swych komórek w fabrykach lotniczych. Cała ta praca wywiadowcza była więc wynikiem działalności Oddziału II i Oddziału III oraz Pionu Przemysłu Wojennego.

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
Ilość stron: 437 s.
Oprawa: miękka
Wymiar: 165x240 mm
EAN: 9788323208778
ISBN: 83-232-0877-8