2016-10-08

Lecąca z łabędziami

Lecąca paralotnią z napędem Brytyjka Sacha Dench podąża szlakiem corocznej migracji łabędzi czarnodziobych z lęgowisk w syberyjskiej tundrze do Wielkiej Brytanii. Celem projektu „Flight of the Swans” jest ochrona tych ptaków. Licząca 7000 km trasa lotu wiedzie m.in. nad Polską.

Sacha Dench swoją dziesięciotygodniową, motoparalotniową wyprawę rozpoczęła w syberyjskiej tundrze 19 września. Celem jej lotu są rozlewiska w Slimbridge na zachodzie Wielkiej Brytanii. Lecąca paralotnią z napędem Brytyjka podąża szlakiem corocznej, jesiennej migracji łabędzi czarnodziobych. Ptaki te gniazdują m.in. w północnej Rosji, na zimowiska udają się do zachodniej Europy, głównie do Niemiec, Holandii, Danii i Wielkiej Brytanii.

Trasa, którą zamierza pokonać Sacha Dench w ramach naukowego projektu „Flight of the Swans”, liczy około 7 tys. km i wiedzie nad obszarami Rosji, Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Niemiec, Danii, Holandii, Belgii, Francji i Wielkiej Brytanii. Głównym organizatorem projektu jest zajmująca się ochroną środowiska (szczególnie mokradeł) brytyjska organizacja Wildfowl & Wetlands Trust (WWT). Celem przedsięwzięcia jest pomoc w ochronie łabędzi czarnodziobych, których populacja w ostatnich latach niepokojąco spada. Według danych WWT, w latach 1995-2010 liczba ptaków migrujących z Rosji do północnej Europy zmniejszyła się aż o jedną trzecią – z 29 do 18 tys. osobników. Skupieni wokół projektu naukowcy postarają się ocenić ewentualny wpływ migracji na liczebność gatunku. Na przelotach, a także zimą, „bewiki” (Cygnus columbianus bewickii, łabędzie Bewicka) można spotkać w Polsce. Od licznych w naszym kraju łabędzi niemych można odróżnić je m.in. po czarno-żółtym dziobie i wielkości (są znacznie mniejsze).

W pierwszym etapie podróży Sachy Dench towarzyszy Aleksander Bogdanow, rosyjski pilot posiadający duże doświadczenie w lotach nad tundrą. Bogdanow pełni też rolę tłumacza, ułatwiając kontakty z lokalnymi społecznościami.

Sacha Dench jest szefową działu medialnego WWT. Na paralotniach lata od ośmiu lat, od czterech na PPG. Jest też brytyjską mistrzynią freedivingu z imponującym rekordem wstrzymania oddechu 6 minut 22 sekundy. Jeżeli dotrze do celu, będzie pierwszą kobietą, która przeleci paralotnią nad Kanałem La Manche.

Projekt „Flight of the Swans” ma polski akcent – lot odbywa się na skrzydłach Universal wyprodukowanych przez Dudek Paragliders (z niemieckim napędem Fresh Breeze).

Podczas przelotu nad naszym krajem zaplanowane są przystanki połączone ze spotkaniami z członkami ekipy „Flight of the Swans”. Pierwsze lądowanie w Polsce spodziewane było 22 października w Goniądzu, pożegnanie 1 listopada w Słońsku. Jednak warunki pogodowe, a także ograniczenia ze strony rosyjskiej administracji, wpłynęły na opóźnienie wizyty i jej kalendarz jest obecnie ustalany.
Polskimi koordynatorami projektu są stowarzyszenia „Ptaki Polskie” z Goniądza, zajmujące się ochroną przyrody, głównie ptaków i ich siedlisk, oraz „Black Wings Team” z Bydgoszczy, zrzeszające pilotów paralotniowych oraz miłośników sportów lotniczych i paralotniowych.

„Flight of the Swans” to kolejny projekt, polegający na wspólnym locie z ptakami, mający na celu ich ochronę. Niedawno TVP2 przypomniała film „Na szlaku wędrownych gęsi” („Secret Routes of Migratory Birds”). To wyprodukowany w 2014 roku dokument przedstawiający motolotniową podróż Christiana Moulleca, towarzyszącego migrującym na południe gęsiom. W 2001 roku został stworzony projekt „Parahawking”, łączący paralotniarstwo i sokolnictwo. Jego autorem jest brytyjski sokolnik Scott Mason. Dwa lata później powstał wielokrotnie nagradzany film o takim samym tytule. Jednym z celów projektu jest ochrona zagrożonych wyginięciem, zamieszkujących Azję sępów: bengalskiego, długodziobego i indyjskiego.Zdjęcia „Flight of the Swans”

W związku z projektem WWT przygotowało petycję, mającą na celu ochronę migrujących ptaków: Petycja.

Więcej informacji o projekcie „Flight of the Swans” można znaleźć na stronie www.flightoftheswans.org, a także na stronach polskich partnerów www.ptakipolskie.pl oraz www.blackwingsteam.pl.
Sławomir Kasjaniuk

Ocena:  
( 8 )      znakomity :)
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię