2016-08-23

LWD Żuraw do renowacji

Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, znajdujący się w zbiorach Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie unikatowy prototyp samolotu LWD Żuraw przejdzie kompleksową renowację.

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie otrzymało w tym roku dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ramach priorytetu Wspieranie działań muzealnych na podjęcie działań restauratorskich i prac konserwatorskich jedynego zachowanego na świecie płatowca (stan z 1956 r.) tego typu – samolotu LWD Żuraw.

LWD Żuraw znajduje się w zbiorach muzeum w stanie silnie uszkodzonym. Ma liczne uszkodzenia strukturalne i powierzchniowe. Uległy również degradacji wielokrotnie nakładane malatury. Ponadto, istnieją spore braki w substancji ogólnej samolotu wymagające uzupełnień i wtórnego wykonania w oparciu o istniejące elementy i dokumentację (owiewki, osłony, tablica przyrządów, niektóre sworznie). Szczególnie w złym stanie znajduje się jednostka napędowa samolotu oraz kabina załogi, konieczne jest również całkowite przepłótnienie. Ze względu na liczne braki i uszkodzenia oraz wielkość samolotu konieczne jest rozłożenie pracochłonnych działań restauratorskich i konserwacyjnych na okres dwóch lat.

Poza ogólnym złym stanem zachowania eksponatu za podjęciem prac restauratorskich i konserwacyjnych przemawia jego wartość historyczna i unikatowość. Posiadany przez Muzeum LWD Żuraw jest jedynym skonstruowanym egzemplarzem tego projektu. Projekt konstrukcyjny „Żurawia” jako samolotu wielozadaniowego wykonał w latach 1949-1950 zespół LWD, kierowany przez mgr. inż. Tadeusza Sołtyka. Na wiosnę 1951 r. został ukończony pierwszy prototyp w wersji łącznikowo-obserwacyjnej. W próbach ustalono, że samolot ma słabe osiągi i nie nadaje się do produkcji seryjnej. Samolot LWD „Żuraw” był ostatnią konstrukcją Lotniczych Warsztatów Doświadczalnych w Łodzi. Pozostał do końca w stadium prototypu. W grudniu 1963 r. został przetransportowany do zbiorów Muzeum Lotnictwa i Astronautyki w Krakowie.

W MLP znajduje się prawie kompletny zbiór konstrukcji Tadeusza Sołtyka z czasów jego pracy w Lotniczych Warsztatach Doświadczalnych: LWD Szpak 2, LWD Szpak 3, LWD Żak 3, LWD Junak 1. LWD Junak 2, LWD Zuch 1, LWD Zuch 2 i LWD Żuraw oraz z okresu pracy w Instytucie Lotnictwa i WSK-Okęcie: TS-8 Bies, TS-9 Junak 3 i pierwszy polski samolot odrzutowy TS-11 Iskra. Dzięki otrzymanemu w 2015 r. dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w ramach priorytetu Wspieranie działań muzealnych) kompleksowej renowacji poddany został samolot LWD Zuch 2, który można oglądać na ekspozycji stałej w Muzeum.

Publiczna prezentacja odrestaurowanego samolotu LWD Żuraw przewidziana jest w połowie listopada 2017 r.

Źródło: Muzeum Lotnictwa Polskiego

Ocena:  
( 3 )      dobry
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię