2014-04-28

LAPL w Grądach

W dniach 16-17 kwietnia miał miejsce pierwszy w Polsce audyt ośrodka szkolenia samolotowego na przejście na nowe przepisy Part-FCL. Po dwudniowej weryfikacji ULC-u, ośrodek Targor Flight Club (lotnisko Grądy – EPGY) stał się pierwszą w Polsce organizacją, która uzyskała zatwierdzenie do szkoleń samolotowych w oparciu o nowe przepisy Unii Europejskiej.

Jednocześnie na lotnisku Grądy faktem stała się możliwość szkolenia do nowej licencji LALP(A), która od dłuższego czasu budzi emocje w środowisku lotniczym ze względu na skrócony czas szkolenia i obniżone wymagania zdrowotne w stosunku do pilotów.

Licencja LAPL(A) ma stać się alternatywą dla szkoleń na samoloty ultralekkie i w zbliżonym czasie oraz koszcie umożliwić latanie zarówno samolotami do 2.000 kg, jak i ultralekkimi statkami powietrznymi.

Ośrodek Targor Flight Club – posiadacz własnego asfaltowego lotniska Grądy, czynnego 12 miesięcy w roku, zakłada realną szansę wyszkolenia pilota w 30 godzin bez konieczności rozciągania szkolenia ponad minimalny czas. Przedłużone szkolenia, wykraczające ponad przepisowe minima, to największa bolączka ośrodków zlokalizowanych w dużych aglomeracjach, nie dysponujących własnymi strefami do ćwiczeń awaryjnych i operujących na lotniskach o wydłużonych kręgach i dużym natężeniu ruchu.

Kilka słów przypomnienia czym jest licencja LAPL(A) i jakie są wymagania do jej uzyskania:

Licencja Pilota Lekkich Statków Powietrznych (LAPL(A)) pozwala na pilotowanie samolotów klasy SEP(L), czyli samolotów jednosilnikowych, tłokowych lądowych, z załogą jednoosobową, o maksymalnej poświadczonej masie startowej 2 000 kg lub mniej, przewożących maksymalnie 3 pasażerów, w taki sposób, że na pokładzie statku powietrznego nigdy nie znajdują się więcej niż 4 osoby.

Wymagania warunkujące odbycie szkolenia teoretycznego w ATO Targor Flight Club:
 • Nie stawia się dodatkowych wymagań

  Wymagania stawiane kandydatom przed rozpoczęciem szkolenia praktycznego w ATO Targor Flight Club:
 • Podpisać oświadczenie o stanie zdrowia i obowiązku dostarczenia przed pierwszym samodzielnym wylotem ważnego orzeczenia lotniczo-lekarskiego co najmniej Klasy LAPL.

  Wymagania stawiane kandydatom w trakcie szkolenia praktycznego w ATO Targor Flight Club:
 • Przed odbyciem swojego pierwszego samodzielnego lotu uczeń-pilot musi mieć ukończone co najmniej 16 lat.
 • Przed odbyciem swojego pierwszego samodzielnego lotu uczeń-pilot musi posiadać ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie co najmniej Klasy LAPL.

  Zgodnie z PART-FCL.110.A kandydat ubiegający się o wydanie licencji LAPL(A) musi zaliczyć 30 godzin szkolenia w locie na samolotach lub motoszybowcach turystycznych, w tym co najmniej:
  a) 15 godzin szkolenia w locie z instruktorem na klasie statku powietrznego, jaka będzie wykorzystana do przeprowadzenia egzaminu praktycznego; oraz
  b) 6 godzin czasu lotu samodzielnego pod nadzorem, w tym co najmniej 3 godziny samodzielnego lotu nawigacyjnego, z czego co najmniej 1 lot nawigacyjny na odległość co najmniej 150 km (80 mil morskich), podczas którego należy wykonać 1 lądowanie z pełnym zatrzymaniem na lotnisku innym niż lotnisko odlotu.

  Posiadacze licencji na inną kategorię statku powietrznego (np. szybowce lub śmigłowce) mogą ubiegać się o dodatkowe skróty w szkoleniu.

  Po więcej informacji na temat szkolenia do licencji LAPL(A) odsyłamy do instruktorów Targor Flight Club, tel.: 517 600 243, 501 052 643 lub na www.flight-club.pl

  Certyfikat ATO Targor Flight Club
  Źródło: Targor Flight Club

 • Ocena:  
  ( 5 )      nie oceniany
    Opinii:  

  11

    

  Dodaj swoją opinię

  Utworzony: 2015-04-29 04:44:26 ~~Topher~~

  many military online college courses another attractive quite simply college online heavily valid college online courses misplaced some such online college degrees online online accredited online degree several people college online faculty application training schedules distance learning doing