2014-01-30

LAPL(A) w Aeroklubie Warszawskim

Urząd Lotnictwa Cywilnego właśnie zaakceptował program szkolenia dla Aeroklubu Warszawskiego. To oznacza, że można zrobić licencję pilota za niewiele ponad 10 000 zł.

Po wprowadzeniu z nowych przepisów licencjonowania tzw. PARTów, które weszły w życie 8 kwietnia 2013. Otworzyła się nowa dodatkowa możliwość zdobycia licencji pilota. Jest nią LAPL(A) - Light Aircraft Pilot Liceanse czyli Licencja Pilota Samolotów Lekkich. Wymagania jakie są stawiane kandydatom chcącym ją uzyskać są dużo mniejsze niż na licencję PPL(A). Co za tym idzie koszt szkolenia jest znacznie mniejszy. Jak zapewnia Aeroklub Warszawski, który jako pierwsza organizacja w Polsce uzyskał certyfikat uprawniający do szkolenia LAPL. Licencję można zrobić za nie wiele ponad 10 tys. złotych. To jest ponad połowę mniej niż koszt uzyskania licencji turystycznej PPL(A).

Wymagania

Szkolenia mogę rozpocząć kandydaci, którzy ukończą 16 rok życia, w chwili ubiegania się o wydanie licencji wiek wynosi 17 lat. Podobnie jak w przypadku innych licencji wymagane jest posiadanie świadectwa radiooperatora, orzeczenie lotniczo-lekarskie zgodne z PART-MED. Dl klasy LAPL i zdanie egzaminów teoretycznych i praktycznych przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną.

Uprawnienia posiadacza LAPL(a)

Posiadacz licencji samolotowej LAPL jest uprawniony do wykonywania czynności pilota dowódcy samolotów jednosilnikowych tłokowych lądowych lub motoszybowców turystycznych o maksymalnej poświadczonej masie startowej 2000 kg lub mniej. Samolot musi spełniać wymagania EASA i być zarejestrowany w UE. Przewozić maksymalnie 3 pasażerów, w taki sposób, że na pokładzie statku powietrznego nigdy nie znajdują się więcej niż 4 osoby. Pilotowi z licencją wolno przewozić nieodpłatnie pasażerów dopiero wtedy, gdy wykona samodzielnie minimum 10 godzin lotów jako dowódca statku powietrznego od momentu uzyskania licencji LAPL(A);

Osoba ubiegająca się̨ o licencję LAPL(A) musi mieć zaliczone co najmniej 30 godzin szkolenia w pilotażu na samolotach lub motoszybowcach turystycznych, w tym co najmniej:

  • 15 godzin praktycznego szkolenia w pilotażu w locie na klasie statku powietrznego, jaka będzie wykorzystana do przeprowadzenia egzaminu praktycznego;
  • 6 godzin samodzielnego lotu pod nadzorem, w tym co najmniej 3 godziny samodzielnego lotu po wyznaczonej trasie, z czego co najmniej 1 lot po wyznaczonej trasie na odległość co najmniej 150 km (80 mil morskich), podczas którego należy wykonać lądow anie z pełnym zatrzymaniem na lotnisku innym niż lotnisko odlotu.

Czym różni się licencja LAPL(A) od świadectwa kwalifikacji na samoloty ultralekkie UAP?

Świadectwo kwalifikacji na samoloty ultralekkie nie jest honorowane w wielu krajach Unii Europejskiej. Maksymalna masa startowa samolotów ultralekkich nie może przekraczać 495 kg, a ilość miejsc na pokładzie nie może być większa niż 2. Najważniejszym ograniczeniem jest brak możliwości zaliczenia pełnego nalotu na samolotach ultralekkich. Jeżeli posiadacz świadectwa kwalifikacji zdecyduje się rozpocząć szkolenie do licencji samolotowej PPL(A), to kandydatowi nie można zaliczyć więcej niż 10 godzin na poczet szkolenia praktycznego do PPL(A). Nalot z licencją LAPL liczy się w całości. Posiadacza licencji może również zdobywać dodatkowe uprawnienia np. VFR noc.
Mateusz Tański

Ocena:  
( 8 )      nie oceniany
  Opinii:  

13

  

Dodaj swoją opinię

Utworzony: 2016-07-19 06:32:55 ~~Reno~~

That's a smart answer to a diciffult question. http://ghszxhidifk.com wqdqddyb [link=http://igurbudrys.com]igurbudrys[/link]

Utworzony: 2016-07-18 23:56:59 ~~Krisalyn~~

It's imireatpve that more people make this exact point.

Utworzony: 2016-07-18 09:56:37 ~~Tessica~~

Aii Fabii,qe lid!ioonQueroa a branca e a florida com a faixa fazendo papal de cinto. Mas eles não vendem on line né!?De qq forma, adorei as peças, são de super bom gosto, e realmentee vao fazer mto sucesso no mercado Plus Size.Bjos.