2016-12-14

Kurs instruktorów motolotniowych w Toruniu

Szkoła Mikrolot zaprasza pilotów motolotniowych na kurs instruktorski, który odbędzie się w przyszłym roku w Toruniu. Od kandydatów na kurs wymagane jest m.in. posiadanie minimum 150 godzin nalotu jako dowódca motolotni.

Szkoła Mikrolot zaprasza wszystkich pilotów motolotniowych do wzięcia udziału w kursie instruktorskim, który odbędzie się w terminach od 29 stycznia do 5 lutego oraz 17-22 lutego 2017 roku w Toruniu.

W ramach szkolenia teoretycznego przewidziane jest 130 godzin wykładów z przedmiotów:

 • Psychologia
 • Pedagogika
 • Prawo lotnicze i przepisy wykonywania lotów
 • Metodyka szkolenia
 • Organizacja lotów szkolnych i kierowanie nimi
 • Łączność radiowa
 • Zasady lotu
 • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
 • Człowiek – możliwości i ograniczenia
 • Szczegółowe przypadki w locie – zagadnienie bezpieczeństwa latania
 • Przygotowanie do lotu i eksploatacja motolotni

 • Szkolenie praktyczne odbędzie się w kwietniu i obejmie 6 godzin lotów metodycznych, co najmniej 1 godzinę kierowania lotami szkolnymi oraz nauczanie posługiwania się radiostacją naziemną

  Wymagania stawiane kandydatom na instruktora motolotniowego:

 • Świadectwo kwalifikacji pilota motolotni (PHGP), z ważnym uprawnieniem podstawowym PHG(L)
 • Ukończone 18 lat
 • Orzeczenie lotniczo-lekarskie
 • Posiadanie (udokumentowane) minimum 150 godzin nalotu jako dowódca motolotni

 • Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.mikrolot.pl lub uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod numer 512 142 587.

  Źródło: Mikrolot

  Ocena:  
  ( 65 )      bardzo słaby
    Opinii:  

  2

    

  Dodaj swoją opinię

  Utworzony: 2017-04-24 05:07:45 ~~CaseyVon~~

  wh0cd151133 viagra

  Utworzony: 2017-01-03 21:33:39 ~~uj~~

  Chytry jak doktore dyrektore ! 5400 zł