2008-12-09

Krzesiny z tradycjami

Decyzją Ministra Obrony Narodowej 31 Baza Lotnictwa Taktycznego przejęła oficjalnie tradycje wybranych jednostek lotniczych. Ustalono też datę dorocznego święta bazy – będzie ono obchodzone 4 września.

31 Baza Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach decyzją Ministra Obrony Narodowej (Decyzja Nr 492/MON z dnia 3 listopada 2008 r.) przejęła tradycje wybranych jednostek lotniczych. Wśród nich są jednostki, których tradycje kultywowały dysponujące samolotami wielozadaniowymi F-16 3 i 6 Eskadra Lotnictwa Taktycznego (a także same eskadry). Po tegorocznej zmianie struktury bazy – z bazy lotniczej na bazę lotnictwa taktycznego – eskadry stały się jej integralnymi pododdziałami tworzącymi Grupę Działań Lotniczych. Data dorocznego święta bazy – ustalona na dzień 4 września – upamiętnia powstanie w 1954 r. 62 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego.

Zgodnie z decyzją, 31 Baza Lotnictwa Taktycznego przejęła i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji następujących jednostek:

 • 2 i 4 Wielkopolska Eskadra Lotnicza (1919-1920)

 • 13 i 15 Eskadra Myśliwska (1920-1925)

 • 111 i 112 Eskadra Myśliwska (1925-1939)

 • 131 i 132 Eskadra Myśliwska 3 Pułku Lotniczego (1928-1939)

 • 2 Dywizjon Myśliwski "Krakowsko-Poznański" (1940)

 • 302 Dywizjon Myśliwski (1940-1947)

 • 62 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1954-1995)

 • 3 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego "Poznań"

 • 3 Eskadra Lotnictwa Taktycznego

 • 6 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego

 • 6 Eskadra Lotnictwa Taktycznego

 • 31 Baza Lotnicza (2001-2008)


 • 31 Baza Lotnicza i 3 Eskadra Lotnictwa Taktycznego zostały sformowane w Krzesinach na bazie 3 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego na przełomie 2000/2001 roku. 6 Eskadra Lotnictwa Taktycznego (wraz z 7) powstała 1 stycznia 2000 r. w oparciu o rozformowany 7 Pułk Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego. Eskadra ta stacjonowała na terenie 21/33 Bazy Lotniczej w Powidzu.

  Na wyposażeniu 3 ELT znajdowały się samoloty MiG-21, 6 ELT wykonywała loty na samolotach Su-22. Z końcem 2003 r. w Krzesinach pożegnano MiGi-21 i kontynuowano szkolenie lotnicze na TS-11. W listopadzie 2006 r. eskadra otrzymała pierwsze samoloty wielozadaniowe F-16. W następnym roku na Jastrzębie przesiedli się też piloci 6 Eskadry Lotnictwa Taktycznego, którą przeniesiono z Powidza do Krzesin. Wraz z tradycjami eskadry przejmowały też godła jednostek – z krzesińską związany był kruk, z powidzką tygrys.  Symbole graficzne: 3 Eskadra Lotnictwa Taktycznego, 6 Eskadra Lotnictwa Taktycznego, 31 Baza Lotnictwa Taktycznego


  Baza w Krzesinach jako pierwsza w Polsce przyjęła w ramach programu pilotażowego nową strukturę i od 1 kwietnia 2008 r. działa jako 31 Baza Lotnictwa Taktycznego. Do jej zadań należy:

 • zabezpieczanie i ubezpieczanie lotów bojowych statków powietrznych;

 • utrzymanie stałej gotowości bojowej, polegającej na ciągłym zachowaniu w jednostce dyrektywnych wskaźników ukompletowania stanem osobowym i sprzętem, sprawności technicznej uzbrojenia i sprzętu wojskowego, wielkości zapasów środków bojowych i materiałowych, pełnieniu służb dyżurnych, dyżurów Zespołu Operacyjnego i Grupy Operacyjnej, a także utrzymywaniu w gotowości do działania systemu mobilizacyjnego rozwinięcia jednostki;

 • utrzymanie w gotowości sił i środków przeznaczonych do użycia w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych;

 • organizowanie i utrzymanie systemu dowodzenia i kierowania bazy;

 • zabezpieczanie i ubezpieczanie szkolenia lotniczego 1 i 2 eskadry lotniczej;

 • zabezpieczenie pod względem gospodarczym funkcjonowania dowództwa 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego, 31 Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania;

 • koordynowanie i realizowanie przyjęcia statków powietrznych;

 • przechowywanie, przygotowanie i dostarczanie lotniczych środków bojowych i materiałowych do jednostek lotniczych stacjonujących w bazie;

 • utrzymywanie w gotowości eksploatacyjnej infrastruktury lotniskowej i ogólnej;

 • prowadzenie remontów i obsług okresowych sprzętu lotniczego i naziemnego zabezpieczenia.


 • Dowódcą 31 Bazy Lotniczej w grudniu 2007 r. został jeden z pierwszych, wyszkolonych w USA pilotów F-16, płk dypl. pil. Rościsław Stepaniuk. W okresie listopad 2002-marzec 2004 bazą w Krzesinach dowodził płk dypl. pil. Andrzej Błasik, obecnie generał broni, dowódca Sił Powietrznych. Baza funkcjonuje w strukturach 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego z dowództwem w Poznaniu.
  Sławomir Kasjaniuk

  Ocena:  
  ( 2 )      bardzo słaby
    Opinii:  

  10

    

  Dodaj swoją opinię

  Utworzony: 2015-02-16 07:12:35 ~~Jermajesty~~

  getting auto quote auto insurance placing yourself buy cheap car insurance violations sydney opera buy viagra online little health over no prescription prednisone estrogen deficiency tracking system discount california car insurance best quote remember car insurance quotes online busy most thinking about compare california car insurance important ct scan Order Prednisone grain clogging buying accutane something