2016-10-03

Krajowy Program Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym zatwierdzony

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk przyjął Krajowy Program Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym, określający standardy obowiązujące na terytorium Polski w obszarze zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym.

Program ten jest wyrazem stanowiska państwa w sprawie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym, zinstytucjonalizowaną formą zarządzania bezpieczeństwem lotów i zarządzania ryzykiem, mającą na celu zmianę podejścia do kwestii bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym z „reakcyjnego” na „prewencyjny”.

Dokument jest zbiorem regulacji i działań dotyczących poprawy bezpieczeństwa, służących zarządzaniu bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym i zintegrowaniu działań podejmowanych na poziomie państwa w zakresie legislacji, polityki, celów w tym obszarze. Związany jest również z promowaniem bezpieczeństwa oraz nadzorem nad systemami zarządzania bezpieczeństwem (Safety Management System – „SMS”) podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą.

Załącznikiem do Krajowego Programu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym będzie Krajowy Plan Bezpieczeństwa, w którym, dzięki współpracy ze środowiskiem lotniczym, zostaną wskazane zagadnienia, poddawane szczególnemu monitorowaniu w ramach tzw. wskaźników poziomu bezpieczeństwa. Umożliwi to nadzorowi lotniczemu reagowanie na zagrożenia na tyle wcześnie, aby udało się uniknąć wypadków lotniczych i na tyle precyzyjnie, aby koszty działań minimalizujących ryzyko były adekwatne do celów. Dzięki temu, każdy z tych podmiotów będzie mógł sam ocenić, który z jego obszarów działalności wymaga dodatkowych działań zarządczych. Przykładowo, dzięki zaplanowanym kwartalnym publikacjom uśrednionej wartości wskaźników, pochodzących od samych podmiotów, każdy z tych podmiotów będzie mógł sam ocenić, który z jego obszarów działalności wymaga dodatkowych działań zarządczych. Tym samym podmioty będą nie tyle zasilać system danymi (jak było dotychczas), ale przede wszystkim staną się jego beneficjentami - na podstawie danych generowanych w systemie bezpieczeństwa będą mogli wydawać środki finansowe na poprawę bezpieczeństwa w swojej organizacji bardziej racjonalnie.

Kolejną zaletą przyjęcia Programu, a tym samym nowej filozofii nadzoru opartej na zarządzaniu ryzykiem jest transparentność działań Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Dzięki zaplanowanej publikacji Krajowego Planu Bezpieczeństwa wraz z obszarami zagrożeń na kolejne lata, każdy z podmiotów lotniczych będzie posiadał wiedzę, jaki obszar jego działalności jest obecnie priorytetem Prezesa Urzędu.

Już dzisiaj zarządzający lotniskami, operatorzy lotniczy, instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej czy ośrodki szkolenia lotniczego wraz z centrami medycznymi są obowiązani do wdrożenia systemów zarządzających bezpieczeństwem wraz z monitorowaniem zgodności. W przyszłości również organizacje obsługowe, projektujące i produkujące oraz zarządzające ciągłą zdatnością do lotu zostaną objęte wymogami europejskimi w tym zakresie.

Wskazane monitorowanie zgodności, jako umiejętność wykrywania luk we własnych procedurach, działaniach czy operacjach wiąże się nierozerwalnie z tzw. Just Culture – kulturą sprawiedliwego traktowania – wartością promowaną przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, która miała swój wyraz w deklaracji podpisywanej przez świadome zasad bezpieczeństwa podmioty lotnicze.

Odpowiedzią nadzoru na wzrost świadomości po stronie podmiotów jest przygotowanie Krajowego Programu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym wraz z opracowywanym obecnie załącznikiem – Planem Bezpieczeństwa obejmującym obszary podlegające szczególnemu nadzorowi.

Krajowy Program Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym

Źródło: ULC

Ocena:  
( 1 )      znakomity :)
  Opinii:  

3

  

Dodaj swoją opinię

Utworzony: 2017-06-01 07:07:51 ~~Charlessoype~~

wh0cd845677 zithromax 250mg levitra buy zoloft atarax anxiety hydrochlorothiazide methotrexate effexor

Utworzony: 2017-04-26 06:25:31 ~~CaseyVon~~

wh0cd309959 generic propecia

Utworzony: 2017-04-11 18:41:39 ~~Cesmah~~

Celebrex Discount Program cialis online Comprare Cialis Online Sicuro Levitra Da 2 5 buy cialis Non Perscription Pharmacy Viagra Serve Ricetta cheap cialis Viagra Soft Generique Buy Celebrex Canadian Pharmacy online pharmacy Cialis Lilly Brand Pills Levitra Safe viagra online pharmacy Cialis No Script Clomid A Quoi Sert buy viagra Healthy Meds Viagra Viagra Vs Cialis Sales generic cialis Order Viagra No Prescription Online Cialis 20 Mg Alcool viagra online prescription Doxycycline Next Day Delivery Discount unsolicited bid unsought good fixed cost unsecured credi.cash advance in indio ca cash payday til best cash advance in Ariz. fast loans Annual Percentage Rates or APR is the interest charged for a loan over a years time.Levitra Scaduto Fa Male viagra Viagra Soft 100mg Buy Kelnor Online Canada rx canada pharmacy accutane Viagra Pills Buy Cytotec Et Hemorragie cialis Puedo Comprar Cialis Sin Receta Can You Take Amoxicillin With Tylenol cheap cialis Lilly Cialis 20 Mg Price Zithromax cialis price Propecia De Farmacia