2016-09-23

Kontrolerzy ruchu lotniczego poszukiwani!

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, instytucja zarządzająca ruchem na polskim niebie, kontynuuje proces rekrutacyjny kontrolerów ruchu lotniczego w Polsce. Kandydaci chcący wziąć udział w kolejnym szkoleniu, które rozpocznie się w drugim kwartale 2017 roku, powinni złożyć aplikację do końca października bieżącego roku.

W ramach obecnie prowadzonego naboru PAŻP poszukuje kandydatów, którzy chcą pracować w Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym w Warszawie.

Obecnie dla PAŻP pracuje ponad 500 kontrolerów ruchu lotniczego. Dzięki zmianie zasad szkoleń, w trakcie szkolenia w ośrodku szkolenia Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej jest obecnie ponad 100 adeptów tego zawodu.

Ci, którzy chcą rozpocząć proces mogący być początkiem kariery w PAŻP powinni:

1. Sprawdzić wymagania. Potencjalni członkowie załogi kontrolerów muszą mieć ukończone co najmniej 18 lat, płynnie posługiwać się językiem polskim i angielskim zarówno w mowie, jak i piśmie, posiadać co najmniej wykształcenie średnie maturalne, a także dobry stan zdrowia oraz umiejętność skutecznego radzenia sobie ze stresem.

2. Przećwiczyć swój angielski. W trakcie procesu naboru język angielski sprawdzany jest wielokrotnie, w różnorodnej formule. Kandydaci podchodzą do testów, które weryfikują ich znajomość słownictwa, gramatyki oraz umiejętność rozumienia wysłuchanego tekstu. Ponadto część rozmowy kwalifikacyjnej odbywa się w języku angielskim.

3. Pamiętać o dokumentach. Wszyscy kandydaci powinni wypełnić przygotowany przez PAŻP formularz aplikacyjny.

Rozpatrywane będą jedynie zgłoszenia zawierające formularz aplikacyjny! Należy pamiętać, iż na etapie rozmowy kwalifikacyjnej każdy aplikujący zostanie poproszony o aktualne zdjęcie oraz dyplom z ostatniej ukończonej szkoły.

4. Podjąć decyzję najpóźniej do 31 października 2016 roku. To ostateczny termin złożenia dokumentów.

Na pytania dotyczące prowadzonego naboru będzie odpowiadał pracownik Działu Rekrutacji i Doboru Personelu w godzinach 9.00-17.00 pod nr tel: 22 / 574 59 43.

Osoby szkolące się na stanowisko Kontrolera Ruchu Lotniczego mogą liczyć na intensywną naukę ciekawego zawodu oraz inwestowanie w rozwój ich predyspozycji oraz umiejętności.

Źródło: PAŻP

Ocena:  
( 0 )      nie oceniany
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię