2016-12-19

Kontrola Szefostwa SRL SZ RP

Zespół oficerów Szefostwa SRL SZ RP przeprowadził na trzech lotniskach sprawdzenie wdrożenia do użytku „Wytycznych specjalistycznych Szefa Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP w sprawie funkcjonowania obiegu informacji w systemie zarządzania Bazami Danych Lotniczych PLX”.

W dniach od 21 do 24 listopada br. zespół oficerów Szefostwa SRL SZ RP w składzie:

 • płk Zdzisław Polaszek – szef Oddziału Informacji i Procedur Lotniczych
 • płk Andrzej Cholewa – szef Oddziału Eksploatacji i Normalizacji
 • ppłk Kamil Szewczenko – szef Wydziału Publikacji Lotniczych
 • ppłk Robert Bielanowski – szef Wydziału Lotniskowego

 • przeprowadził, na lotniskach: Darłowo, Cewice oraz Oksywie, sprawdzenie wdrożenia do użytku „Wytycznych specjalistycznych Szefa Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP w sprawie funkcjonowania obiegu informacji w systemie zarządzania Bazami Danych Lotniczych PLX”. Powyższe połączone było także ze sprawdzeniem bieżącej działalności Lotniskowych Organów Służby Ruchu Lotniczego (LOSRL).

  W trakcie sprawdzenia stwierdzono, że „Wytyczne specjalistyczne Szefa Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP w sprawie funkcjonowania obiegu informacji w systemie zarządzania Bazami Danych Lotniczych PLX” zostały wdrożone do stosowania w działalności bieżącej na wszystkich sprawdzanych lotniskach, sam zaś system zarządzania Bazami Danych Lotniczych PLX działa bez zastrzeżeń. Oprócz wymienionego powyżej systemu PLX, w Biurach Odpraw Załóg (BOZ) na lotniskach: Darłowo, Cewice oraz Oksywie zainstalowane są także stacje robocze, które pozwalają na stały dostęp do zasobów EAD (European AIS Database). Korzystanie z EAD umożliwia obsadom BOZ przygotowywanie biuletynów PIB (Pre-flight Information Bulletin) dla załóg statków powietrznych.

  Źródło: Szefostwo SRL SZ RP

  Ocena:  
  ( 1 )      znakomity :)
    Opinii:  

  0

    

  Dodaj swoją opinię