2017-03-17

Kongres Aeroklubu Polskiego

VI Zwyczajny Sprawozdawczy Kongres Aeroklubu Polskiego odbędzie się 20 maja 2017 roku – poinformował Zarząd Aeroklubu Polskiego.

VI Zwyczajny Kongres Aeroklubu Polskiego odbędzie się w dniu 20 maja 2017 roku (sobota) o godz. 9:45 w I terminie lub o godz. 10:00 w II terminie, w hotelu Airport Okęcie przy ul. 17 Stycznia 24. Celem zwołania Kongresu jest podjęcie uchwał określonych w porządku obrad.

Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego przypomina, że zgodnie z treścią § 28 ust. 1 Statutu Aeroklubu Polskiego, w Kongresie biorą udział z głosem stanowiącym delegaci Członków Zwyczajnych Związku, powołani zgodnie z przepisami wewnętrznymi osób prawnych będących Członkami Zwyczajnymi Związku w liczbie jeden delegat na jednego Członka Zwyczajnego Związku. Każdy delegat reprezentujący Członka Zwyczajnego działającego w formie prawnej stowarzyszenia dysponuje na Kongresie ilością głosów uzależnioną od liczby członków tego stowarzyszenia zgodnie z treścią § 28 ust. 2 Statutu Aeroklubu Polskiego.

Zawiadomienie o VI Kongresie AP
Porządek Obrad – VI Kongres AP

Źródło: Aeroklub Polski

Ocena:  
( 945 )      znakomity :)
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię