2012-09-13

Konferencja - Rozwój Techniki, Technologii i Transportu w Lotnictwie

W dniach 17-18 września b.r. odbędzie się konferencja p.t. „Rozwój Techniki, Technologii i Transportu w Lotnictwie”. Tematem konferencji będzie przegląd światowych tendencji na temat nowoczesnej techniki i technologii związanej z produkcją obiektów latających oraz problematyki współczesnego transportu lotniczego.

Politechnika Poznańska serdecznie zaprasza na konferencję „Rozwój Techniki, Technologii i Transportu w Lotnictwie”, która odbędzie się w dniach 17-18 września 2012 roku.

Tematyka konferencji dotyczy przeglądu światowych tendencji na temat nowoczesnej techniki i technologii związanej z produkcją obiektów latających oraz problematyki współczesnego transportu lotniczego. Konferencja ma stanowić forum współpracy świata nauki i innowacji z praktycznym wdrażaniem wyników w przemyśle lotniczym. W czasie konferencji przewiduje się zorganizowanie wystaw i prezentacji sprzętu a także forum edukacyjne zachęcające młodzież do wyboru lotniczych kierunków kształcenia. Konferencja jednoczy zgromadzony w kraju potencjał na rzecz rozwoju lotnictwa.


Program konferencji „Rozwój Techniki, Technologii i Transportu w Lotnictwie”

Centrum Wykładowo – Konferencyjne PP (sala nr 2)

I dzień - 17.09.2012

• Rejestracja uczestników 09:00 – 09:30 Centrum Wykładowo – Konferencyjne PP
• Ceremonia otwarcia: 09.30 – 10.00
Prof. dr hab.inż Tomasz Łodygowski – Rektor PP, Koordynator konferencji Przedstawiciele Patronów honorowych: Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wojewoda Wielkopolski, Prezydent Miasta Poznania

• Sesja plenarna I: 10.00 – 11.30

1. gen. bryg. pil. WP Mirosław Hermaszewski – Osiągnięcia technologiczne w kosmonautyce
2. płk w st. spocz. dr pil. Edmund Klich - Wykorzystanie teorii systemowych w badaniu zdarzeń lotniczych
3. prof. dr hab. inż. Józef Żurek - „Systemy wspierające zarządzanie bezpieczeństwem lotów”
Wolne wnioski i dyskusja

Przerwa kawowa: 11:30 – 12:00

• Sesja plenarna II: 12:00 – 15:00
4. prof. Michael Giersig - Nanomaterials and their properties for aviation and space exploration
5. prof. Dieter Peitsch - Powering the World – High Technology in Gas Turbines
6. prof. dr hab. inż. Piotr Wolański - Tendencje Rozwojowe Napędów Lotniczych i Kosmicznych
7. dr hab. Anna Kucaba – Piętal, prof. nadzw. PRz – Znaczenie współczesnych zaawansowanych
technik pomiarowych dla rozwoju lotnictwa – AIM2 EU PROJECT
8. gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel – Wielokryterialna ocena wojskowych samolotów transportowych
9. prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz - "Badania emisji związków szkodliwych w statkach powietrznych"
Wolne wnioski i dyskusja

Lunch: 15.00 – 15.45
• Sesja plakatowa: 15.45
Zwiedzanie laboratoriów: 15:45 – 16:45

Uroczysty bankiet dla Uczestników, Prelegentów oraz Gości konferencji.

Serdecznie zapraszamy od godziny 19.00 do Centrum Wykładowo Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej – sala 51.

II dzień - 18.09.2012

• Sesja plenarna III: 9.00 – 11.30
10. prof. dr hab. inż. Tadeusz Opara - Zwiększenie odporności cieplnej i mechanicznej rejestratorów
lotniczych poprzez zastosowanie osłon ablacyjnych
11. dr inż. Mikołaj Sobczak - Platformy bezzałogowe jako element sieciocentrycznego systemu
dowodzenia
12. płk dypl. pil. Sławomir Żakowski - Wpływ nowoczesnych technologii na możliwości lotnictwa
transportowego Sił Zbrojnych
13. płk Adam Bagiński, Rozwój komputerowych systemów wspomagania eksploatacji statków
powietrznych.

Przerwa kawowa: 11:30 – 12:00

• Sesja plenarna IV: 12.00 – 14.45
14. prof. dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz, dr pil. Leszek Cwojdziński - Nowoczesne Technologie
w Modernizacji i Remoncie Samolotów i Śmigłowców”. (referat wygłosi dr pil. Leszek Cwojdziński)
15. prof. dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz, dr pil. Leszek Cwojdziński - Współczesne statki powietrzne
i nowoczesne metody ich eksploatacji (referat wygłosi dr pil. Leszek Cwojdziński)
16. prof. ITWL dr hab. inż. Andrzej ŻYLUK - Nowoczesne technologie stosowane w bezzałogowych
statkach powietrznych BSP.
17. prof. Dr hab. Inż. Romuald Rządkowski, Life calculation of first stage compressor blade of a aircraft
18. prof. Dr hab. Inż. Romuald Rządkowski, Non-contact methods for measuring rotor hot section turbine blade vibrations

Wolne wnioski i dyskusja

Lunch : 14:45 – 15:30
• Ceremonia zamknięcia: 15:30 – 16:30
1. Prezentacje gości i sponsorów
2. Zakończenie konferencji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie rtl.put.poznan.pl

Źródło: Politechnika Poznańska
sb

Ocena:  
( 1 )      bardzo słaby
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię