2016-09-02

Komunikat w sprawie TBO

Komunikat Urzędu Lotnictwa Cywilnego dotyczący wytycznych Prezesa ULC w sprawie okresów międzyremontowych silników tłokowych.

W dniu 29 sierpnia 2016 r. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego podpisał Wytyczne nr 9 w sprawie okresów międzyremontowych silników tłokowych. Wytyczne uchylają Komunikat nr 73 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie okresu międzyremotowego lotniczych silników tłokowych.

Instytut Lotnictwa w Warszawie prowadzi badania związane z eksploatacją silników tłokowych, w tym nadzorowania ich eksploatacji według stanu technicznego. Wyniki tych badań mogą stanowić uzupełnienie oraz rozwinięcie Wytycznych nr 9 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie okresów międzyremontowych silników tłokowych. Szczegółowe informacje w zakresie prowadzonych projektów, dostępnych opracowań oraz publikacji naukowych są dostępne są na stronie Instytutu Lotnictwa.

Wytyczne nr 9

Źródło: ULC

Ocena:  
( 0 )      nie oceniany
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię