2016-11-28

Kolejne posiedzenie Rady Baltic FAB

W Wilnie rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Rady Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej (Baltic Functional Airspace Block). Poprzednie spotkanie Rady FAB Bałtyckiego odbyło się w kwietniu 2015 roku w Warszawie.

Podczas spotkania, w którym uczestniczą przedstawiciele ministerstw odpowiedzialnych za sprawy transportu Polski i Litwy, urzędów regulacyjnych, właściwych do spraw lotnictwa cywilnego, a także Polskiej Agencji Żeglugi powietrznej oraz Oro Navigacij omawiane są między innymi kwestie dotyczące kluczowych założeń rozwoju Bałtyckiego FAB, ujętych w Strategii BALTIC FAB oraz plan realizacji zamierzeń operacyjno-technologicznych, szczególnie w kontekście programu SESAR oraz planowanego ujednolicenia i harmonizacji systemów ATM (zarządzania ruchem lotniczym) na poziomie całego FAB-u.

PANSA i ON realizują m.in. wspólne projekty związane z ujednoliceniem i harmonizacją systemu ATM i wdrożeniem Free Route Airspace.

Bałtycki Funkcjonalny Blok Przestrzeni Powietrznej powstał w 2012 roku. Jego głównym celem jest wdrożenie w życie wypracowanej przez Komisję Europejską koncepcji Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Single European Sky).

Aktualnie w Europie funkcjonuje dziewięć inicjatyw FAB (Functional Airspace Block):

 • UK-Ireland FAB (Wielka Brytania, Irlandia)
 • Danish-Swedish FAB (Dania, Szwecja)
 • Baltic FAB (Polska, Litwa)
 • BLUE MED FAB (Włochy, Malta, Grecja, Cypr)
 • Danube FAB (Bułgaria, Rumunia)
 • FABCE (Czechy, Slowacja, Austria, Węgry, Chorwacja, Słowenia, Bośnia i Hercegowina)
 • FABEC (Francja, Niemcy, Belgia, Holandia, Luksemburg, Szwajcaria)
 • North European FAB (Estonia, Finlandia, Łotwa, Norwegia)
 • South West FAB (Portugalia, Hiszpania)

 • Źródło: PAŻP

  Ocena:  
  ( 0 )      nie oceniany
    Opinii:  

  0

    

  Dodaj swoją opinię