2008-02-14

Joanna Krząstek – kontroler ruchu lotniczego

Urodziła się 6 czerwca 1981 roku w Nowej Dębie i tam się wychowała. W 2000 roku została przyjęta do Wyższej Szkoły Oficerskiej im. T. Kościuszki we Wrocłwiu.

Po I semestrze zrezygnowała z tej uczelni i od kwietnia 2001 roku była studentką WSOSP w specjalności kontroler ruchu lotniczego. Jest kontynuatorką rodzinnych tradycji wojskowych i lotniczych. Zawsze chciała się zajmować „czymś niesteoretypowym”. Przez pewien czas jej marzeniem było latać na Mi-24, ale okazało się to niemożliwe ze względów zdrowotnych. Z konieczności więc wybrała kierunek naziemny i jak dotąd jest z tego zadowolona.

Źródło: Janusz Ziółkowski: Te wspaniałe kobiety...Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003.
MK

Ocena:  
( 1 )      bardzo słaby
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię