2013-03-18

Instytut Lotnictwa buduje ośrodek badawczy

Instytut Lotnictwa, przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, rozpoczął budowę Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych. Partnerem merytorycznym jest Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Coraz częściej słyszymy o wkładzie Polaków w rozwój technologii kosmicznych czy lotniczych na świecie. Niestety, część z naukowców zmuszona jest wybrać zagraniczne ośrodki badawcze. Tworzone właśnie Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych w Warszawie ma szansę stać się miejscem, w którym nie tylko będzie rozwijać się myśl technologiczna, ale zatrudnienie znajdą również młodzi naukowcy. Z uwagi na rangę przedsięwzięcia projekt został przez Zarząd Województwa Mazowieckiego wpisany na listę tzw. projektów kluczowych, czyli inwestycji niezwykle ważnych dla rozwoju regionu, a także kraju.

We wtorek (19 marca), w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, preumowę w tej sprawie podpiszą marszałek województwa Adam Struzik oraz dyrektor Instytutu Lotnictwa dr hab. inż. Witold Antoni Wiśniowski. Centrum Badań Kosmicznych PAN – instytucję współpracującą z Instytutem Lotnictwa – reprezentować będzie prof. dr hab. Marek Banaszkiewicz – dyrektor Centrum.

Projekt realizowany będzie przez Instytut Lotnictwa w Warszawie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Jego pełna wartość to ponad 37,9 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniesie przeszło 32,2 mln zł.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Ocena:  
( 2 )      bardzo słaby
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię