2016-11-28

Informacja dotycząca przewoźników lotniczych z krajów trzecich

Od 27 listopada 2016 r. operatorzy z państw trzecich mogą realizować operacje zarobkowego transportu lotniczego na terytorium Unii Europejskiej tylko jeżeli spełniają wymagania określone w załączniku do rozporządzenia Komisji (UE) nr 452/2014 oraz posiadają zezwolenie TCO.

Urząd Lotnictwa Cywilnego przypomina, że od 27 listopada 2016 r. zgodnie z art. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 452/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące operacji lotniczych wykonywanych przez operatorów z państw trzecich zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, operatorzy z państw trzecich mogą realizować operacje zarobkowego transportu lotniczego polegające na przylocie na terytorium Unii Europejskiej, wykonaniu lotu na tym terytorium lub wylocie z niego, tylko jeżeli spełniają wymagania określone w załączniku 1 do tego rozporządzenia oraz posiadają zezwolenie wydane przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (zezwolenie TCO) wydane zgodnie z przepisami zawartymi w załączniku 2 do rozporządzenia, o którym mowa powyżej.

ULC zachęca do zapoznania się z treścią rozporządzenia, które można znaleźć pod tym adresem: eur-lex.europa.eu

Źródło: ULC

Ocena:  
( 0 )      nie oceniany
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię