2017-01-10

Inauguracja roku szkoleniowego 2017 w CSIL

9 stycznia 2017 roku w Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie odbyła się inauguracja nowego roku szkoleniowego.

Dnia 9 stycznia 2017 roku kadra i pracownicy resortu obrony narodowej Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie spotkali się w sali konferencyjnej, gdzie nastąpiła inauguracja nowego roku szkoleniowego. Spotkanie rozpoczął Komendant CSIL płk Waldemar Wiśniewski wręczając wyróżnionym okolicznościowe grawertony:

kpt. Zbigniew Zdunek – Wykładowca 2016 roku;
st. chor. Tomasz Ochal – Technik 2016 roku;
st. sierż. Jarosław Kłąb – Instruktor 2016 roku;
Albert Ostrowski – Wykładowca 2016 roku (pracownik RON).

W dalszej części spotkania Komendant zapewnił wszystkich o tym, że specyfika zadań postawionych przed jednostką w 2017 roku i trud związany z ich realizacją będą możliwe do wykonania jedynie przy zaangażowaniu wszystkich, którym leży na sercu dobro Centrum.

Zebranych zapoznano z rozkazem organizacyjnym, głównymi zamierzeniami Centrum w nowym 2017 roku. W dalszej kolejności przeprowadzony został cykl wykładów obejmujących problematykę wynikającą m.in. z profilaktyki i dyscypliny wojskowej, międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenia e-learningowego.

Źródło: Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego

Ocena:  
( 4 )      słaby
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię