2017-01-10

Inauguracja roku szkoleniowego 2017 w 4. SLSz

Dowództwo 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego szkoleniem inauguracyjnym, które odbyło się 3 stycznia br. oficjalnie rozpoczęło nowy rok szkoleniowy. W 42. BLSz nowy rok szkoleniowy rozpoczęto apelem inaugurującym, który odbył się 2 stycznia br.

W ramach zajęć, które odbyły się w sali szkoleniowej domku pilota, cały stan osobowy Dowództwa 4. SLSz zapoznano z zasadniczymi zamierzeniami na 2017 rok, rozkazem organizacyjnym, zasadami ochrony informacji niejawnych oraz obowiązkami dowódców i dysponentów wojskowych pojazdów mechanicznych.

Inauguracji roku szkoleniowego dokonał Dowódca 4. SLSz płk pil. Wojciech Pikuła.

42. Baza Lotnictwa Szkolnego rozpoczęła rok szkoleniowy od apelu inauguracyjnego, który odbył się na placu przed Wojskowym Portem Lotniczym. W apelu uczestniczyła kadra dowódcza oraz żołnierze bazy. W wystąpieniu Dowódca 42. BLSz płk dypl. pil. Jan Skowroń podziękował wszystkim za wysoki profesjonalizm oraz zaangażowanie w realizacji dotychczasowych zadań. Inauguracja roku była okazją do podsumowania osiągnięć w minionym roku. Dowódca bazy zapoznał stan osobowy z zasadniczymi przedsięwzięciami i zadaniami stojącymi przed bazą w nowym roku. Następnie przeprowadzono cykl szkoleń.

Zdjęcia

kpt. Magdalena Busz/4. SLSz

Ocena:  
( 4 )      bardzo słaby
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię