2016-12-09

Implementacja Bałtyckiego FAB zakończona

W dniach 28-29 listopada w Wilnie odbyło się trzecie już posiedzenie Rady Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej (Baltic Functional Airspace Block). W obradach wzięli udział m.in. Minister Infrastruktury i Budownictwa, Jerzy Szmit oraz wiceminister transportu i komunikacji Litwy, Arijandas Šliupas.

Podczas spotkania zatwierdzono raport końcowy programu implementacji Bałtyckiego FAB, wyznaczono kierunki rozwoju i cele strategiczne na 2017 rok: budowanie wspólnego systemu i budowanie przestrzeni powietrznej na takich samych zasadach tj. integracja Free Route Airspace dla Baltic FAB.

Rada zdecydowała także o zwiększeniu nacisku na współpracę z państwami spoza Unii Europejskiej, prace badawczo-rozwojowe oraz stworzenie strategii PR. Ponadto, wszyscy uczestnicy projektu zostali zobowiązani do rozpoczęcia realizacji zadań wymienionych w Strategii (m.in. osiągnięcie i utrzymanie wysokiej wydajności w dziedzinach bezpieczeństwa, pojemności przestrzeni powietrznej i przepływu ruchu lotniczego oraz zmniejszenie negatywnego wpływu lotnictwa na środowisko naturalne).

W skład Rady Bałtyckiego FAB wchodzą przedstawiciele ministerstw odpowiedzialnych za sprawy transportu Polski i Litwy, delegaci ministerstw obrony obu państw, urzędów nadzorujących lotnictwo cywilne oraz agencji zapewniających służby żeglugi powietrznej Polski i Litwy.

Aktualnie w Europie funkcjonuje dziewięć inicjatyw FAB (Functional Airspace Block):

 • UK-Ireland FAB (Wielka Brytania, Irlandia)
 • Danish-Swedish FAB (Dania, Szwecja)
 • Baltic FAB (Polska, Litwa)
 • BLUE MED FAB (Włochy, Malta, Grecja, Cypr)
 • Danube FAB (Bułgaria, Rumunia)
 • FABCE (Czechy, Slowacja, Austria, Węgry, Chorwacja, Słowenia, Bośnia i Hercegowina)
 • FABEC (Francja, Niemcy, Belgia, Holandia, Luksemburg, Szwajcaria)
 • North European FAB (Estonia, Finlandia, Łotwa, Norwegia)
 • South West FAB (Portugalia, Hiszpania) • Źródło: PAŻP

  Ocena:  
  ( 0 )      nie oceniany
    Opinii:  

  0

    

  Dodaj swoją opinię