2016-11-04

INNOLOT – przygotowania do III konkursu

W dniu 27 października 2016 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisało Aneks nr 5 do Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji programu badań naukowych i prac rozwojowych dla przemysłu lotniczego z 19 stycznia 2012 roku.

Aneks miał na celu uporządkowania dokumentacji programowej w celu kontynuacji Programu INNOLOT, w tym uruchomienia III konkursu.

Kolejnym krokiem po podpisaniu Aneksu będzie przygotowanie przez partnerów Porozumienia docelowej Agendy Badawczej Programu Sektorowego INNOLOT, zgodnie z wytycznymi dla Programów Sektorowych realizowanych w ramach PO IR, w której zostanie określona tematyka badawcza do kolejnych konkursów oraz planowany budżet zadań badawczych.

Firmy posiadające zdolność wdrożenia wyników prowadzonych projektów mogą zgłaszać propozycje tematów do Agendy Badawczej. Propozycja tematu powinna zawierać:

 • proponowany tytuł tematyki badawczej,
 • krótki opis problemu badawczego i metod jego rozwiązania,
 • lista partnerów planowanych do rozwiązania problemu,
 • podanie wielkości lidera projektu – firma zaliczana do MŚP czy do sektora dużych firm,
 • sposób lub metodę zademonstrowania technologii,
 • planowany budżet projektu.

 • Tematyka badawcza III konkursu będzie weryfikowana i aktualizowana przez partnerów, którzy podpisali porozumienie z NCBR o utworzeniu programu sektorowego INNOLOT i po zatwierdzeniu przesłana do NCBR. Zweryfikowana lista tematów do III konkursu musi być zgodna ze strategią badawczą przemysłu lotniczego na lata 2012-2035 opracowaną przez Polską Platformę Technologiczną Lotnictwa i nie może zawierać tematów zakwalifikowanych do finansowania w I i II konkursie programu INNOLOT.

  Więcej informacji na stronie www.dolinalotnicza.pl

  Źródło: Dolina Lotnicza

  Ocena:  
  ( 0 )      nie oceniany
    Opinii:  

  0

    

  Dodaj swoją opinię